Yetim Maaşı Alan Sigortalı Çalışabilir mi 2021

Yetim maaşı saha sigortalı çalışabilir mi bu sorunun cevabı yetim maaşının alındığı kapsama ve bireyin özelliğine göre farklılık gösterir. Yetim aylığı saha kızın çalışması tıpkı biçimde erkek olup babasından maaşı saha sigortalı çalışırsa maaşının kesilip kesilmeyeceği konusu için bu paylaşımımızda teferruatlı bilgi verilecektir.

Yetim aylığı alanın çalışması 2021

Babadan alınan maaş işe girince kesilir mi ? Normal şartlarda evet kesilir fakat bunun istisnai durumları bulunur. Aşağıda belirtilen istisnai durumlar dış olmak üzere haricindeki insanların sigortalı çalışmaları zorunda yetim maaşları kesilir. İstisnalar şunlardır;

 • SSK ve ya Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu kapsam gereğinde piyasa çocukların sigortalı çalışması zorunda aylıkları kesilir. Fakat burada da 1 istisna bulunur. Şayet yetim aylığı piyasa şahıs 25 yaşını tamamlamadıysa ve tıpkı sürede üniversitede öğrenim görüyorsa sigortalı çalışsa dahi aylık kesilmeyecektir. Üniversite öğrenim durumu aktif olmayanlar sigortalı çalışırsa aylık doğrudan şekilde kesilecektir.
 • Emekli sandığı kapsam gereğinde yetim aylığı alanlardan anne ya da babası 01 Ekim 2008 zamanından evvelinde vefat eden ve bu kapsamda yetim maaşı alanlar sigortalı çalışsalar dahi aylıkları kesilmez. Tıpkı biçimde bu kapsamda aylık alanlar işletme açsalar ve ya bağkurlu olsalar dahi aylıkları devam eder. Burada kız çocukları için ıslak şartı aranmamakta iken baylar en fazla 25 yaşına kadar aylık alabilmektedir.

Yetim maaşı piyasa işletme açarsa maaşı kesilir mi ?

Anne ya da babası üstünden maaş alırken işletme açması gereken ya da kuruluş ortağı açması gerekenlerin de en çok aşırı sordukları soruların başında bu soru gelmektedir. Anne ya da babası üstünden aylık alırken;

 • SSK ya da Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu kapsam gereğinde yetim aylığı alınıyorsa ve şahıs 25 yaşın altında ise, tıpkı sürede üniversitede öğrenim görüyorsa ve öğrenciliği aktif ise işletme açsa da maaş kesilmez. Bunun haricindeki bütün pozisyonlarda işletme açılması zorunda Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu devreye gireceğinden aylık kesilir.
 • Emekli sandığı kapsam gereğinde yetim aylığı saha çocuklardan ise anne ve ya peder 01 Ekim 2008 zamanından evvelinde vefat ettiyse işletme açsalar da aylık kesilmez.

Yetim maaşı kesilmemesi için dilekçe örneği

Yetim aylığınız kesildi ise ve lüzumlu kuralları tekrardan sağlıyorsanız aylığın bağlanabilmesi için SGK gelir aylık ödenek rica belgesini eksiksiz doldurarak;

 • Bağkur kapsam gereğinde iseniz bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi’ne,
 • 4a Sosyal Sigortalar Kurumu kapsam gereğinde iseniz Özgür Hizmet Akdiyle Çalışanlar Emeklilik Daire Başkanlığı’na,
 • 4c emekli sandığı kapsam gereğinde iseniz Halk Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı’na,

Göndermeniz gerekebilir. Bununla birlikte dilekçe yazmanız gerekmiyor. Ölüm aylığı için aylık ilgiyi örneği ve yetim aylığı 18 ıslak dilekçe örneğini sayfamızda bulabilirsiniz. Bununla birlikte belgeyi PDF şekilde indirebilir ve nasıl doldurulduğuna bakarak doldurabilirsiniz.

Bağımsız ve hizmet akdiyle çalışanlar emeklilik daire başkanlığı

Bağımsız ve hizmet akdiyle çalışanlar emeklilik daire başkanlığı adresi güncel şekilde şu şekildedir: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı-Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü-Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Daire Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhıye/ANKARA.

2021 yetim maaşı ne kadar ?

Maaş tutarları herkes için tıpkı değildir. Oranlar da öyle. Şayet çocuk tek başına yetim aylığı alıyorsa yani aylık saha anne ve ya kardeş bu gibi başka kimse olmadan Üleş oranı %50’den az olamaz ve 2021 için alacağı en düşük aylık tutarı 750 liradır. Fakat başka hissedarlar da var ise yani diğeri aylık sektör da var ise bu halde Üleş oranı %25 olacaktır ve alacağı emekli maaşı 375 TL’den az olamayacaktır. Bunlar asgari emekli maaşı tutarlarıdır.

Sgk yetim aylığı sorgulaması nasıl organize edilmektedir ?

Maaşınızın ne kadar olduğuna ilişkili olarak sorgulamayı e-devlet parolanız ile aşağıda verilen sayfalardan yapabilirsiniz;

 • 4a sosyal sigortalar kurumu için ⇒ ,
 • 4b Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu için ⇒ ,
 • 4c emekli sandığı için ⇒ ,

sayfalarından giriş yapabilirsiniz.

Erkekler yetim aylığı alabilir mi ?

Erkek küçükler da aylık alabilme konusu için adalet sahihibir. Anne ya da babası 01 Ekim 2008 zamanından sonrasında vefat eden erkek çocuklarının ölüm aylığı alabilmesi için;

 • 18 yaşın altında olması,
 • 18 ıslak bitti ise lisede okuması biçiminde 20 yaşını tamamlayana kadar, üniversitede okuyorsa 25 yaşına kadar alık alabilmektedir.
 • Evli olmamaları,
 • Sigortalı çalışmamaları gerekmektedir.

01 Ekim 2008 zamanından evvelinde anne ve ya babası vefat eden erkek çocuklarının aylık alabilmeleri için;

 • Emekli sandığı ise 25 yaşına kadar aylık ödenir. koşul evlenmemesi ya da emekli sandığı kapsam gereğinde çalışmaması.
 • Bağkur ve sosyal sigortalar kurumu ise 18 yaşından küçük olması,
 • 18 yaşından büyük ise lisede okuması zorunda 20 yaşına, üniversitede okuması şeklinde ise 25 yaşına kadar alabilir.
 • Ayrıca sigortalı çalışmaması ve ya evli olmaması gerekmektedir.

Emekli sandığından yetim maaşı sektör sigortalı çalışabilir mi ?

yetim aylığı sektör çalışırsa maaşı kesilir mi konusuna bütün sigorta kolları esasında ayrı ayrı değindikten sonrasında gelelim emekli sandığı kapsam gereğinde aylık sahaların en aşırı sordukları emekli sandığı yetim aylığı sigortalı olunca kesilir mi sorusunun cevabına. Burada 2 tarih ön plana çıkmakta.

 • Anne ya da peder 01 Ekim 2008 zamanından sonrasında vefat ettiyse emekli sandığı dahi olsa şahıs sigortalı çalışırsa aylık kesilir. Tek istisna üniversitede okuyan ve 25 yaşını tamamlamamış olanlar için geçerlidir. tahsil gören ve 25 yaşını tamamlamamış olanlardan emekli sandığı kapsam gereğinde aylık alanlar sigortalı çalışsa dahi aylıkları kesilmez.
 • Anne ve ya babası 01 Ekim 2008 zamanından evvelinde vefat eden ve emekli sandığı ölüm maaşı alanın maaşları sigortalı çalışsalar dahi kesilir. Bu halde olanların yalnızca emekli sandığı kapsam gereğinde çalışmaya başlamaları ya da evlenmeleri mecburiyetinde aylıkları kesilir.

Eşinden dul maaşı saha bayan sigortalı işte çalışırsa maaşı kesilir mi ?

Eşinden dul maaşı alanlar için vaziyet farklıdır.

 • Eş tek başına aylık alıyorsa bu halde maaş hissesi %75’tir. Sigortalı çalışması zorunda maaş Üleş oranı %50’ye düşer.
 • Eğer dul eşten diğeri maaş sektör var ise bu halde maaş hissesi %50 olur. Sigortalı çalışma mecburiyetinde tıpkı maaşı almaya devam eder yani Üleş oranı %50’de kalır.
 • Kısaca toparlamak gerekirse sigortalı çalışma zorunda ölen eş için maaş bağlama oranı %50 olur.

Yetim aylığı kardeşe geçer mi ?

Bildiğiniz üzere kardeşlerde maaş hissesi %25’tir. Tek kardeş maaş alana kadar bu Üleş değişmez ve %25 oranında ödenir. Örneğin anne ve 2 kardeş maaş alırken kardeşlerden kimsenin aylıktan çıkması zorunda bu aylık diğeri kardeşe geçmez. Fakat maaş sektör tek çocuk kalması zorunda Üleş oranı %50’ye menfaat. Yani vaziyet aylık alanlara göre farklılık gösterir. Şayet takıldığınız kısım olursa yorum bölümünden sorabilirsiniz.

İçerik Başlıkları

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar