Yapısal Sorgulama Dili (SQL) Nedir?

Yapısal Sorgulama Dili (SQL) Nedir? Günaydın sevgili okurlar bu sabah sizlere yapısal sorgulama dilinin yani SQL’nin anlam karşılığını anlatacağım. İlerleyen günlerde ise SQL Derslerine de değineceğiz. İlişkisel veri tabanı İdare sistemleri (RDBS) modeli ilk evvela 1970 yılında Dr.E. F. Codd sebebi ile tarif edilmiştir. SQL ya da Structured English Query Language (SEQUEL), IBM firması anlamında Codd’un modeli kullanılmak için geliştirilmiştir. SEQUEL sonraki zamanlarda SQL olmuştur. 1979 yılında, Relational Software, SQL’in ilk ticari uygulamasını geliştirmiştir. Bugün SQL, ilişkisel veri tabanı İdare sistemleri standardı şekilde kabul edilmektedir. SQL, ilişkisel veri tabanlarındaki ayrıntıları sorgulamak için uygulanan bir dildir. SQL, bütün satın alanların ve uygulamaların veri tabanına erişmek için kullandıkları komutlar bütünüdür. Uygulama programları ve veri tabanı araçları kullanıcılara çoğu halde SQL kullanılmadan veri tabanına erişim imkânını sunmaktadırlar lakin bu uygulamalarda arka planda SQL kullanmaktadırlar. Oracle SQL’I, standartlara uygundur. Daha da ötesinde, Oracle, SQL standartlarının gelişmesinde motor güç olan bir kurumdur. American National Standarts Institue (ANSI) ve International Standarts Organization (ISO) aracılığıyla belirlenen son SQL standardı, SQL-92’dir. SQL-92’de 3 aşamalı uygunluk vardır, İlk tertip (Entry Level) Orta tertip (Intermediate Level) İleri seviyedir (Full Level) SQL, ilişkisel veri tabanları ile uygulamaların diyalogunu sağlamaktadır. SQL temelde verilerle mantıksal seviyede çalışmaktadır. Yani, bir tablodan birkaç kayıt seçebilmek için, o kayıtları seçebilecek bir şart belirtilir. Koşula uyan bütün kayıtlar bir basamakta gelir ve bunlar kullanıcıya gösterilebildiği gibi, bir başka SQL’e ve ya uygulamaya da gönderilebilir. Kayıtların tek tek nasıl geldiği ve fiziksel şekilde veri tabanının neresinde ve nasıl tutulduğu ile SQL ilgilenmektedir. SQL komutları ile 1.      Veri sorgulama 2.      Bir tabloya kayıt ekleme, değiştirme ve silme 3.      Veri tabanı nesneleri (database objects) yaratma, değiştirme ve silme 4.      Veri tabanına ve nesnelerine erişimi kontrol etme 5.      Veri tabanı bütünlüğünü ve tutarlılığını sağlama işlemleri yapılabilmektedir. SQL komutları bir ve ya daha fazla satır olabilmektedir. SQL cümlelerinin sonuna noktalı virgül (;) konmaktadır. Birden fazla satır olan komutlarda en son satırın sonuna “ / ” göstergesi isteğe bağlı şekilde konabilmektedir. PL/SQL, Oracle’in SQL komutlarına yapısal dillere ait nitelikleri (begin, end, loop, for, if, elsif, vb.) eklediği kendi standardı olan bir dildir. SQL*Plus, SQL ve PL/SQL komutlarının kullanılabildiği Oracle ürünüdür. Kısaca giriş yapıcak olursak; Sql ile gerçekleştirilecek işlemlerde, üstünde işlem yapılacak olan veri tabanı kütükleri ya da tablolar, bir veri tabanı içerisinde oluşturulur. Bu veri tabanını oluşturmak için, CREATE DATABASE VERİ_TABANI_İSMİ; Şeklindeki Sql komutunu kullanımı gerekir. Bu emir belirtilen isimde veri tabanını oluşturur. Daha önceden oluşmuş veri tabanlarını görmek için; SHOW DATABASES;  Komutu kullanılır. Oluşturulan database üstünde işlem yapmak için; USE DATABASE_İSMİ;  Komutu kullanılır.

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar