XML Dili Nedir?

XML Dili Nedir? Merhaba arkadaşlar, Günümüzde iletişim hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Herkesin müşterek bir dili kullanması için türlü denemeler yapılmıştır. Bu çabalar bir neticeye ulaşmamıştır ama zamanla İngilizce yaygınlaşarak insanların müşterek anlaşma dili niteliğine ulaşmıştır. Bilişim dünyasında da programlar arasındaki iletişimin gerçekleşmesi, muhtelif sistemler arasında veri alışverişinin rahat olması için müşterek yapılar, standartlar oluşturma çabaları devam etmektedir. Bu çabalardan bir tanesi XML dilidir. Bu makalemde verilerin platformdan müstakil şekilde dolaşımını sağlamak amacıyla üretilmiş XML dili ile web servislerini anlatacağım.   XML, türlü bilgisayar sistemleri arasında veri iletmek için tasarlanmış yazılım ve donanımdan müstakil bir dildir. XML (Extensible Markup Language) kavramının Türkçesi Genişletilebilir İşaretleme Dili’dir. Bu dil bilgisayar dünyasında bazı ihtiyaçların giderilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Veri aktarmak HTML sayfalarıyla yapılabiliyordu. sorun borsa verilerini dağıtan bir sayfadan bilgi almak mümkündü. İnternette her ayrıcalıklı veriye ulaşılabiliyordu lakin verileri tanımlamak, analiz etmek, yine biçimlemek olasıdır değildi. İşte bu ihtiyaçları gidermek için istenildiği kadar genişletilebilen ve tekrardan biçimlendirilebilen bir yapıya sahip XML geliştirildi.   XML uyumsuz (incompatible) sistemler bünyesinde veri alışverişi için kullanılabilir. Bilgisayar programları uyumsuz formatlarda veri tutarlar. XML’nin kullanım alanları Internet uygulamaları ile kısıtlı olmayıp geliştirilme amacı, birbiriyle bilgi alışverişi yapması istenen uygulamalar için müşterek bir dil sunmaktır. Verinin XML’ye dönüştürülmesi, veriyi farklı türdeki uygulamalar (farklı işletim sistemleri üstünde çalışan, muhtelif firmalar tarafından yazılmış, türlü dillerle yazılmış vs. uygulamalar) sebebi ile okunabilen veri haline getirerek veri alışverişinde yaşanan sıkıntıyı büyük ölçüde azaltır. XML belgeleri hangi uygulama anlamında kullanılacaksa biçimlendirilerek o uygulamaya uyumlu hale getirilir.   XML, verileri içerik tabanlı tanımlar. XML belgeleri, verilerin etiketlenerek bir düzen içinde tutulduğu içerik dosyalarıdır. XML ile düz olarak içerik dosyaları veri paylaşmak için kullanılabilir. XML verileri düzgün içerik formatında saklandığından XML yazılım ve donanımdan müstakil biçimde veri paylaşımını olasıdır kılar. Bu vaziyet farklı uygulamaların çalışabileceği verilerin oluşturulmasını kolaylaştırır.   XML belgeleri, verileri tutmak amacıyla kullanıldığından verilerin birbirleriyle olan ilişkileri de belirtilmelidir. Etiketleme işlemi verilerin birbiriyle ilişkilerini belirlemek için kullanılır. HTML’den türlü şekilde XML’de veri ile verinin sunumu (verinin arzulanan biçimde gösterilmesi) birbirinden ayrıdır. Bu vaziyet XML’nin yararlarından biridir. Böylelikle farklı stil sayfaları kullanarak XML belgesinden çok sayıda biçimlendirilmiş sayfa üretebilir.   XML, HTML’nin türetildiği SGML (Standart Generalized Markup Language) dilinden türetilmiştir. HTML’de tüm tanımlamalar, adlar bellidir ve bunların dışına çıkılmaması gerekir. XML’de asıl önemli olan veridir. XML belgelerinde biçimlenmemiş veriler olmaktadır ve etiket adlarını belirlerken, belirgin temel kurallara bağlı kalmak koşuluyla herhangi bir tanımlayıcı İsim kullanılabilir. XML, HTML benzeri bedava bir dildir. Asp.Net kategorisinde yazmış olduğum ASP & XML arasındaki farklar nelerdir makaleme de göz atarak o konu için da bilgi sahibi olabilirsiniz.

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar