Visual Basic.Net – Operatörler (Xor)…

Visual Basic.Net – Operatörler (Xor)… Merhaba arkadaşlar, Bu akşam ki dersimizde sizlere Visual Basic’te Operatörler konusunun devamını anlatacağım. En son Matematiksel operatörlere değinmiştik hatırlarsanız. Bu dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz, konu anlatımının yanı dizi kısa örneklere de yer vermek istiyorum. Dersimize başlayalım;   Operatörler (Xor) • Xor = Çıkarma • 0 0 –> 0= false • 1 1 –> 0= false • 0 1 –> 1= true • 1 0 –> 1= True • Xor Farklı ise true tıpkı ise false değerini alır.   Dim erkek, yas20 As Boolean erkek = True yas20 = False If erkek Xor yas20 Then MsgBox(“Askere Gidecek”) Else MsgBox(“Askere Gitmeyecek”) End If   —————————————————————————————   iif koşul Yapısı   • iif(Mantıksal ifade,şart1,şart2) Dim yas As Integer Dim islem As String yas = TextBox1.Text islem = IIf (yas = 20, “Askere Gidecek”, “Askere Gitmeyecek”) MsgBox(“İşlem Sonucu= “ & islem)       ————————————————————————————— Choose Yapısı • iif yapısı ifadeyi 2 şarta göre karşılaştırıyordu.   •iif(Mantıksal ifade,şart1,şart2)   • İkiden fazla şarta göre karşılaştırmak istediğimizde choose yapısı kullanılır.   • Choose(ifade,şart1,şart2,şart3…)     —————————————————————————————   Dim no As Integer Dim islem As String no = TextBox1.Text islem = Choose(no, “ocak”, “şubat”, “mart”, “nisan”, “mayıs”, “haziran”, “temmuz”, “ağustos”, “eylül”, “ekim”, “kasım”, “aralık”) MsgBox(“Ay= “ & islem)   ————————————————————————————— Switch Yapısı Dim yas As Integer Dim islem As String yas = TextBox1.Text islem = Microsoft.VisualBasic. Interaction.Switch(yas >= 0 And yas <= 6, “BEBEK”, yas >= 7 And yas <= 15, “ÇOCUK”, yas >= 16 And yas <= 21, “GENÇ”, yas >= 22 And yas <= 35, “YETİŞKİN”, yas >= 36 And yas <= 45, “ORTA YAŞ”, yas >= 46 And yas <= 70, “YAŞLI”) MsgBox(islem) ————————————————————————————— Select Case Yapısı   Dim yas As Integer yas = TextBox1.Text Select Case yas Case 0 To altı MsgBox(“BEBEK”) Case 7 To 15 MsgBox(“ÇOCUK”) Case 16 To 21 MsgBox(“GENÇ”) Case 22 To 35 MsgBox(“YETİŞKİN”) Case 36 To 45 MsgBox(“ORTA YAŞ”) Case 46 To 70 MsgBox(“YAŞLI”) Case Else MsgBox(“YANLIŞ DEĞER”) End Select   —————————————————————————————   Döngüler   • Belirli bir kodu belirli bir şarta göre defalarca çalışmasını istiyorsak döngüleri kullanırız. • Döngünün çalışma sayısı biliyorsak for döngüsünü kullanırız. • Çalışma sayısı bilinmiyorsa while ve doo-loop döngüleri kullanırız.   ————————————————————————————— For döngüsü genel imla şekli:   For sayac = Başlangıç kıymeti To Bitiş kıymeti Step[Artış Miktarı] Kodlar Next   Dim sayac As Integer For sayac = 1 To on ListBox1.Items.Add(sayac) Next • Step 2 dersek tek sayıları ekler.     ————————————————————————————— Döngüler (Azaltma) Dim sayac As Integer For sayac = on To 1 Step -2 ListBox1.Items.Add(sayac) Next   —————————————————————————————   Faktöriyel Dim sayi, sayac, faktoriyel As Double sayi = TextBox1.Text faktoriyel = 1 For sayac = 1 To sayi faktoriyel = faktoriyel * sayac Next MsgBox(sayi & “ sayısının faktöriyeli= “ & faktoriyel)  

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar