Visual Basic.NET | Do While — Loop Döngüsü…

Visual Basic.NET | Do While — Loop Döngüsü… Merhaba arkadaşlar, Üzerinde çalıştığım bir plan nedeni ile blog ile ilgilenemiyorum ve ders paylaşımlarında bulunamıyorum. Ama bugün ilgilendiğim projeye mesafe verdim, Gün boyu ders ve bilgi makalelerini yazacağım. İlk dersimiz Visual Basic, Konumuz ise Do While ve Loop Döngüsü.   Dersimize gene konu anlatımları ve kısa örnekler ile değinmeye başlayalım;     Do While — Loop Döngüsü • For Next -> Döngünün kaç defa çalışacağı biliniyorsa kullanılır. • Döngünün kaç defa çalışacağı bilinmiyorsa ve döngü şarta bağlı ise Do While – Loop kullanılır. • Kullanım Şekli:   Do While – Loop Kodlar Loop   Do While — Loop Döngüsü Dim a, b, c As Integer a = 0 b = 1 Do While a < üç c = InputBox(“Sayı yazınız…”) b = b + c a = a + 1 Loop MsgBox(“b=” & b)     Dim sayi, artis As Integer sayi = TextBox1.Text artis = TextBox2.Text Do While sayi <= 20 MsgBox(“Sayıyı artış miktarı kadar artır.=” & sayi) sayi = sayi + artis Loop   • Do • Kodlar • Loop While koşul • koşul doğruysa döngü devamlı çalışır. • Kod parçası Şart hatalı da olsa bir defa çalışır. Döngüden çıkar.     Dim sayi, yekün As Integer yekün = 0 Do sayi = InputBox(“Lütfen bir sayi giriniz:”) yekün = yekün + sayi Loop While yekün <= 100 MsgBox(“Toplam: “ & toplam)     Dim baskent As String Do baskent = InputBox(“Lütfen başkenti yazınız:”) Loop While (baskent <> “Ankara”) ‘Buradaki Şart doğru bulunduğu sürece program çalışır MsgBox(“Başkentimiz: “ & baskent)     Do Until — Loop Döngüsü   • Kullanım Şekli • Do Until koşul • Kodlar • Loop • Until gördüğümüzde aklımıza hatalı istikbal • Döngü için Şart -> hatalı ise döngü devamlı çalışır • Döngü için Şart -> doğru ise döngüden çıkılır.     Dim a, b, c As Integer a = 4 b = 0 Do Until a >= altı c = InputBox(“Lütfen bir sayı giriniz: “) b = b + c a = a + 1 Loop MsgBox(“b: “ & b)     Do Loop — Until Döngüsü   • Kullanım Şekli • Do • Kodlar • Loop Until koşul (Untili gördüğümüzde aklımıza hatalı gelecek) • Döngü için Şart -> hatalı ise döngü devamlı çalışır • Döngü için Şart -> doğru ise kod bir kere çalışır ve döngüden çıkılır.   Dim notu As Integer Do notu = InputBox(“Notunuzu giriniz: “) Loop Until (notu >= 0) And (notu <= 100) MsgBox(“Notunuz:” & notu)

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar