Visual Basic.NET Dizi Sıralama ve Ters Çevirme…

Visual Basic.NET Dizi Sıralama ve Ters Çevirme… Merhaba Arkadaşlar, 2 gündelik bir aranın ardından tekrardan beraberiz. bugün sizlere gene Visual Basic dersi ifade etmek istiyorum ve konumuz Dizi Sıralama ile Dizileri Ters Çevirme. Anlatacağım bu deste destekçi programımız Visual Studio 2008’dir. Bildiğiniz benzeri sık istekli mail üzerine Studio 2008 derslerine değineceğiz. Neyse dersimize geçelim artık;   Diziyi Sıralama ve Ters Çevirme     Dizi Sıralama Dim dizi(3) As Integer dizi(0) = on dizi(1) = 5 dizi(2) = 20 dizi(3) = 30 Array.Sort(dizi) For sayac As Integer = 0 To üç ListBox1.Items.Add(dizi(sayac)) Next   Dizi Ters Çevirme Dim dizi(3) As Integer dizi(0) = on dizi(1) = 5 dizi(2) = 20 dizi(3) = 30 Array.Sort(dizi) Array.Reverse(dizi) For sayac As Integer = 0 To üç ListBox2.Items.Add(dizi(sayac)) Next   Dizilerde Arama Özellikleri • REM GetLowerBound dizinin ilk elemanıdır. • REM GetUpperBound dizinin son elemanıdır. • REM sıra bir boyutlu bulunduğu için GetUpperBound(0) biçiminde yazılmıştır.   Public Class Form1 Dim dizi(3) As String Dim sayac As Integer Dim islem As Integer     Çok Boyutlu Dizilerde Yeniden Boyutlandırma   BUTON1 dizi.SetValue(“Ahmet”, 0) dizi.SetValue(“Mehmet”, 1) dizi.SetValue(“Ali”, 2) dizi.SetValue(“Veli”, 3) For sayac = dizi.GetLowerBound(0) To dizi.GetUpperBound(0) ListBox1.Items.Add(dizi(sayac)) Next   BUTON2 Array.Sort(dizi) islem = Array.BinarySearch(dizi, TextBox1.Text) If islem <= -1 Then MsgBox(“Aranan Kelime Yoktur”) Else MsgBox(“aranan değer–> “ + dizi(islem)) End If   Dizi Elemanlarını Birleştirme   • String Sınıfının join metodu ile olur. • Kodu: String.Join(“İşaret” , Dizi)   Dim iller(0 To 3) As String iller(0) = “Ankara” iller(1) = “Çorum” iller(2) = “Amasya” iller(3) = “Samsun” Dim islem As String islem = String.Join(“>>”, iller) MsgBox(“Ankara Samsun yol Güzergahı–>” + islem)  

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar