Visual Basic – Operatörler…

Visual Basic – Operatörler… Merhaba sevgili okurlarım, Derslere kısa bir aranın ardından tekrardan başlıyoruz. Bugünkü konumuz Operatörler, Yani Visual Basic.NET’te tercih ettiğimiz operatörlerden örnekler ile bahsetmek istiyorum. Matematiksel Operatörlerimiz ile dersimize başlayalım;   • +, -, *, /, Mod   Dim a,b,c As integer a=20 b= 40 c=20+40 MsgBox(c) Dim a, b, c As Double a = 11 b = 2 c = a Mod b MsgBox(c) ————————————————— Tam Bölme ve Mod Alma   Dim a, b, c As Double a = 11 b = 2 c = a \ b MsgBox(c) Dim karekok, deger Deger=64 Karekok=math.sqrt(deger) ————————————————— Not Operatörü Dim a As Integer a = Val(InputBox(“Şifreyi yaz”)) If Not a = 123 Then MsgBox(“Şifre Yanlış= ” & a) ElseIf a = 123 Then MsgBox(“Şifre Doğru= ” & a) End If ————————————————— Büyük, Küçük Operatörü Dim a, b As Integer a = TextBox1.Text b = TextBox2.Text If a > b Then MsgBox(“A B’den büyüktür, A>B A= ” & a) ElseIf b > a Then MsgBox(“B A’dan büyüktür, B>A B= ” & b) End If     —————————————————————————– Eşit Değil <> Operatörü   • Dim a As Integer • a = TextBox1.Text • If a = 123 Then • MsgBox(“Şifre Doğru”) • ElseIf a <> 123 Then • MsgBox(“Şifre Yanlış Tekrar Deneyiniz”) • End If           —————————————————————————– is Operatörü • String ifadeleri karşılaştıran operatördür. Dim a, b As String a = “ali” b = “ali” Dim c As Boolean c = a Is b If c = True Then MsgBox(“a ile b eşittir ” & c) Else MsgBox(“a ile b eşit değildir ” & c) End If   —————————————————————————– if, Elseif Kullanımı   Dim odev, vize, final, ort As Integer odev = TextBox1.Text vize = TextBox2.Text final = TextBox3.Text ort = ((odev + vize) / 2) * 0.4 + final * 0.6 If ort > 0 And ort < 60 Then MsgBox(“Kaldınız Notunuz= ” & ort) ElseIf ort >= 60 And ort <= 100 Then MsgBox(“Geçtiniz Notunuz= ” & ort) Else MsgBox(“Yanlış Değer Girdiniz”) End If Arama Terimleri: visual basic de operatorler, visual basic mantıksal operatörler

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar