Türkiye'de E-Devlet Hizmetleri…

Türkiye’de E-Devlet Hizmetleri… Merhaba arkadaşlar, Bu yazımda sizlere Türkiye’de ki e-devlet hizmetlerinden bahsetmek istiyorum. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen hızlı gelişmeler devletlerin vatandaşları ile olan etkileşimini de değiştirmiş, interneti vatandaş-devlet ilişkisinin de merkezine yerleştirmiştir. Bu yeni iletişim ve etkileşim biçiminin ismi olan e-devlet tüm kurumlarıyla devletin dönüşümünü de anlatım etmektedir.     Devletler gerçek ve tüzel kişilerle hatta öbür devletlerle internet üstünde gelişen yeni iletişim kanalları üstünden bilgi alışverişi yapar duruma gelmiştir. Bu dönüşümü gerçekleştirebilen ve değişimin hızına ayak uydurabilecek çevik bireylere sahip devletler avantajlı bir hale geçmektedir.   1970’lerde sanayi toplumunu yapan yapıların bilgi toplumuna evrilmeye başlaması ile yanında dönüşüm kavramı sıkca kullanılır oldu. Sanayi toplumunda buharlı moturun işlevi ne ise bilgi toplumunda da bilgi ve iletişim teknolojilerinin işlevi odur. Bilgi toplumuna geçişte yaşanması öngörülen dönüşümler için, bilgi ve iletişim teknolojilerini çağrıştıran “e-” eki ile beraberinde e-dönüşüm ifadesi kullanıldı. Mesela, e-devlet, e-dönüşüm, e-iş, e-iletişim, e-ticaret vb.   E-dönüşüm, bir kurumun kültürünün, meslek modelinin, süreçlerinin, ürün ve hizmetlerinin, bir bütünlük içerisinde değiştirilmesi sürecinde, bilgi ve iletişim teknolojilerinin Öğe kullanımını anlatım etmektedir.   300 yıldır dünya sanayi tesislerinin etrafında kümelenmiş büyük şehirlere dönüştü. Sanayi tesislerine en pratik ulaşacak biçimde bir yerleşim tercih edildi. Hammedeye ulaşım için otoyollar, köprüler, demiryolları yapıldı.   Güçlü olmanın bilgi ile anlatım edilmeye başladığı bir çağda bilgiye ulaşımı ve bilginin işlenmesini kolaylaştıran bir cemiyet düzeni oluşuyor. Toplumsal yaşamı yapan tüm şirketler ve binalar bu motivasyona uygun dönüşümler yaşıyor.   E-Dönüşüm, tüm işletmelerin bilgisayarla donatılması, tüm bireylerin bilgisayar kullanmasından aşırı daha öte bir kavramdır. E-dönüşüm kısa sürede gerçekleşecek bir eylemden ziyade uzun yıllara yayılmış bir süsrece vurgu yapmaktadır.   E-Devlet E-dönüşüm bağlamında devletin vatandaşla iletişimini yapan süreçleri yine tasarlarken yapılan çalışmaların da tümüne birden bire e-devlet denilmektedir.   E-devlet için de muhtelif boyutları öne çıkarılarak türlü tanımlar yapılıyor.   E- devlet; devlet ve vatandaş ilişkilerinde, devletin vatandaşa karşı yerine getirmekle yükümlü bulunduğu görev ve hizmetler ile, vatandaşların devlete karşı olan görev ve hizmetlerinin karşılıklı şekilde elektronik ortamda kesintisiz ve güvenli şekilde yürütülmesi demektir.   Bu tanıma göre e-devlet modeli demokrasinin gereği olan vatandaş – devlet iletişimini ve yönetime katılımı daha fazla artıran bir modeldir.   E-devlet, anlam sebebi ile “e” den çok fazla devletle ilgilidir, devletin iletişim süreçlerinin yine tanımlanmasını anlatım eder. “e” ise bu dönüşümü verici araçları temsil eder.   E-devlet, süreçleri kısaltması ve iletişimi kolaylaştırmasının beraberinde maddi kazanımları da olan bir dönüşümdür. Bürokrasi azaldıkça ve teknoloji ile bazı işlemleri yapmaya gerek duyulmaz epey bir maddi tasarruflar ortaya çıktı. Kaynakların üretken kullanılması ve takip edilmesi ile de maddi kazanımlar ortaya çıkmaktadır. Kâğıdın daha az kullanılması, elektrik enerjisi ve mekân kullanması bu gibi durumlardan sağlanacak tasarruflar dahi dönüşümün finansmanını kolayca yapıp kaynak israfının önüne geçmeye yetecektir.   E-dönüşüm hedefine ulaşmak için yapıan altyapı yatırımlarının miktarı artmaktadır. Tüm halk kurum ve kuruluşları hizmeti kullanması ve sunmak için lüzumlu olan altyapıya kavuşmuştur. Yerel yönetimler kendi süreçlerini tanımlayıp dönüşümlerini sürdürmektedirler.   Ülkemizde bilişimle ilgili insan sayısı hızla artmaktadır. TÜİK verilerine göre interneti kullanan insan sayısı 30 milyon’u geçmiştir.   E-Devlet Yaklaşımının Hedefleri   Harcamalarda tasarruf sağlanması: Her yıl devlet üstünde yük yapan harcamalar, e-devlet sisteminin benimsenmesiyle beraber aşırı büyük oranda düşürülebilecektir.   Kağıt işlemlerinin kontrol altına alınması: E-devlet anlayışının yerleşmesiyle beraber, kağıt üstünden yapılan; oy verme, sağlık, vergi, nüfus ve gümrük işlemleri, belediye hizmetleri bu gibi her ayrıcalıklı işlem elektronik ortama aktarılacak ve her ayrıcalıklı analize imkan tanıyacaktır.   Şeffaflık: Her ayrıcalıklı bilgiye Internet ortamından ulaşılması “şeffaf devlet” anlayışını da yanında getirecek ve devlet-vatandaş ilişkilerini muhtelif bir boyuta taşıyarak “halk için mevcut olan devlet” kavramının yerleşmesini sağlayacaktır.   Hizmet kalitesi: Internet ortamından gerçekleştirilmeye başlanacak olan servisler hizmet anlayışının göze çarpan bir kalite dikeyinde ve standartlaştırılmış şekilde vatandaşlara ulaşmasını sağlayacaktır.   7 gün 24 saat hizmeti: Artan hizmet kalitesinin yanı dizi devlet, vatandaşlara “bir tık” kadar yakın olacak ve 7 gün 24 saat hizmete açık olacaktır.   Katılımın artırılması: Yukarıda sayılan değişimlerin sonucu olarak, devlet hizmetlerinden yararlanmak arzulayan vatandaşların sayısında artış olacaktır. Çünkü temeldeki düşünce, vatandaşlara ne kadar çok fazla adalet tanınırsa o kadar etkileşimli bir devlet yaratılabileceğidir.   Kolay, hızlı ve sorunsuz erişim olanağı: Internet teknolojisinin halk hizmetlerini sağlamada kullanılmaya başlamasıyla yanında “devlet kapısı” bir “devlet portal”ına dönüşecektir. Bu yeni teknolojinin rahatlığından hepimizin yararlanacak olması bir eşitlik kavramı doğurup, ülkenin her yanına eşit kalitede servisi sağlamış olacaktır.   E-Devlet Hizmetlerinden Nasıl Yararlanırım? Türkiye’de sunulan tüm e-devlet hizmetlerine www.turkiye.gov.tr adresinden ulaşılabilir. PTT Merkezlerinden 1 TL hizmet bedeli karşılığıbda alınacak şahsınıza özel e-devlet şifresi ile bu hizmetlerden kolaylıkla yararlanmak mümkündür. Yaptığı meslek gereği e-imza kullananlar e-imzaları ile de giriş yapabiliyorlar.   Trafik işlemleri, vergi ödemeleri, davaların takibi, talebe velileri için not ve devamsızlık takibi, SSK işlemleri benzeri yüzlerce hizmet sunulmaktadır. E-Devlet portalı üstünde sunulan e-hizmetlerin sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. Önümüzdeki dönemlerde devlet kurumları ile yaptığımız tüm meslek ve işlemler ile ödemeleri e-devlet portalı üstünden yapabileceğiz.

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar