Türkiye’de İnternet Politikaları ve Dünyada Politik Siber Suç Örnekleri

Mecra sanal olsa dahi işlenen suç gerçektir.
Bilgisayar, cep telefonu, tablet, pos cihazları gibi araçlar kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirilen suçlara bilişim suçları denir. Bilişim suçu kavramı yerine, bilgisayar suçu, internet suçu veya elektronik ortamlarda işlenen suçlar gibi kavramlarda kullanılır. Bilginin, elektronik ve teknolojik araçlar kullanarak aktarılmasına bilişim, bu süreçte işlenen suçlara ise bilişim suçları olarak tarif edilir. Her geçen gün teknolojinin ve bu teknolojilere erişebilirliğinin artmasına paralel olarak bilişim sistemlerine yönelik işlenen suçlar da artmaktadır. Bir bilişim sistemine olan güvenirlilik ve buna bağlı olarak kullanıcısının verilerini hedef alan bilişim sistemleri suçudur. Türk Ceza Kanunu‘nda “Bilişim Alanında Suçlar” ve “Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar” olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bilişim alanında suçlar bölümünde;

Hukuka aykırı olarak bilişim sistemine girme ve sistemde kalma suçu (md. 243), Bilişim sisteminin işleyişinin engellenmesi, bozulması, verilerin yok edilmesi veya değiştirilmesi suçları (md. 244/1-2) Bilişim sistemi aracılığıyla hukuka aykırı yarar sağlama suçu (md. 244/4) Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçları (md.245)

yer almaktadır. Özel hayata ve hayatın gizliliği alanına karşı suçlar bölümünde;

kişisel verilerin kaydedilmesi (md. 135), kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu (md.136) verilerin yok edilmesi suçu (md. 138)

yer almaktadır. Türk Ceza Kanunu’n çeşitli bölümlerinde bilişim sistemleriyle de işlenmesi olanaklı olan suç tipleri olarak;

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu (md.132), Haberleşmenin engellenmesi suçu (md. 124), Hakaret suçu (md.125), Bilişim sisteminin kullanılması yoluyla işlenen hırsızlık suçu (md. 142/2-e), Bilişim sisteminin kullanılması yoluyla işlenen dolandırıcılık suçu(158/1-f) Müstehcenlik suçu (md.226)

yer almaktadır. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda da bir kısım bilişim suçları düzenlenmektedir. Bununla birlikte, aynı kanunda bilişim yazılımları da eser kavramına dahil edilerek koruma altına alınmıştır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu‘nda yer alan bilişim suçları ise;

Mali, manevi ve bağlantılı haklara tecavüz suçları, (md.71), Eserin topluma sunulması sırasında görülen bilgiler ve bu bilgileri temsil eden sayılar veya kodların yetkisiz olarak ortadan kaldırılması veya değiştirilmesi suçu, (md.71/2) Koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketleri suçu, (md.72)

yer almaktadır. Elektronik İmza Kanunu‘na göre bilişim suçları;

Elektronik imza oluşturma verilerinin izinsiz kullanımı suçu, (md.16) Elektronik sertifikalarda sahtekarlık suçu da bilişim suçu. (md.17)

olarak karşımıza çıkmaktadır. Avrupa Siber Suç Sözleşmesi, 6533 sayılı “sanal ortamda işlenen suçlar sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun” ile onaylanarak yürürlüğe girmiş ve Avrupa Siber Suç Sözleşmesi de iç hukukumuzun bir parçası haline gelmiştir.

Üye ülkeler arasında bilgi paylaşımının hızlandırılması amacıyla, hukuka uygun olarak elde edilen ve delil niteliği taşıyan verilerin (IP bilgisi, vb.) elektronik ortamda elde edilmesini sağlama, Siber Suçlar konusunda ülkelerin yasalarını uyumlu hale getirme, Trafik verilerinin gerçek zamanlı depolanması ve korunması İçerik verilerinin takibi Suçluların iadesine ilişkin ilkeler

olarak yer almaktadır. Dünyada Politik Siber Suç Örnekleri

11 Eylül saldırılarında, Pentagon’un kırılmaz denilen güvenlik sistemlerin şifrelerin kırılması, hava radar sistemlerinin devre dışı bırakılması ve düşen uçakların pilotlarından kaçırılma sinyalleri alınmaması gibi unsurlar nedeniyle teknoloji yoğunluklu bir terör olayı olarak kabul edilmektedir. İsrail ve Filistin hackerlar arasında siber ortamda da bir Orta Doğu mücadelesi vermektedir. Her iki tarafında server ve şebeke yapılarına saldıralar düzenlenmektedir. 7 Ekim 2000 yılında İsrail ve Amerikalı hackerlar, Lübnan Hizbullah terör örgütünün web ve e-mail servislerini çökerttiler. Filistin buna karşılık olarak, İsrail Parlementosu, İsrail Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İsrail Bankası, Tel Aviv Borsası ve diğerlerine ait siteleri çökerterek cevap verdi. İsrail’e Amerikalı hackerlar, Filistin’e ise Arap hacklerlar yardım ediyordu. Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim 2001 yılında Pakistan’ın Hindistan sitelerini; Hindistan Parlemontosu, Zee TV Kanalı, Hindistan Bilimler Ensitüsü ve Bhabba Atom Araştırma Merkezi gibi politik veya bilgi ile ilgili kısımları hackerladı. Pakistan hacker grubu aynı zamanda, Hindistan Hava Kuvvetlerine ve Enerji Bakanlığı’na zarar da verdi. 2007 yılında Estonya Kızıl Ordu’nun II. Dünya Savaşı anısına dikilen “Tallin’in Bronz Heykeli” anıtının yer değiştirilmesi olayına karşı Estonya’nın internet erişimi Ruslar tarafından durduruldu. 2007 Almanya, stratejik kurumların veri tabanlarına girmiş, birçok belgeyi kopyalamıştır. Çin Halk Özgürlük Ordusu, 2008 yılında başta Amerika olmak üzere, Batı’ya yönelik web sitelerini hackerlanması, finansal kurumlara web üzerinden saldırılar, para transferleri, hesapları boşalttı. 2009 İngiltere’de bir bakanlığın web sitesindeki şifreler kırılmış ve ele geçirilmişti. Bakanlığa ait sitede, dikkat çekmek istedikleri konu ile ilgili bir web sitesine yönlendirmişlerdi. Şubat 2009 yılında Fransa, siber saldırı sonucundaki bilgisayar virüsü nedeniyle birçok uçak Villacoublay Hava Üssü’nden havalanamadı. Türkiye, 2015 yılında uluslararası siber saldırı nedeniyle uzun süre internete giremedi. Türkiye, 2015 yılında 10 gün süren birçok banka ve devlet kurumunun sitelerine erişemedi. Başta; Garanti, Akbank, Ziraat ve İş Bankası olmak üzere web siteleri, mobil uygulamaları ve pos cihazları ve ATM’si belli sürelerle devre dışı kaldı. Bankaların yarı sıra Noter sistemi de çöktü. Türkiye, 2016 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yapılan siber saldırı nedeniyle uzun süre elektrik kesintisi yaşadı. Türkiye, 14 Aralık 2016 yılında, “.tr” uzantılı alan adlarına giriş yapamadı. Dünyanın çeşitli bölgelerinden dDOS saldırısına uğradı.

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar