Türkiye’de E-Ticaret ve Sosyal Medya Kullanımı?

Türkiye’de E-Ticaret ve Sosyal Medya Kullanımı? Merhaba arkadaşlar, İnterneti türlü yönler doğrultusunda en çok fazla kullanan ülkeler arasındayız. Pekii Türkiye, Diğer Ülkelere Göre E-Ticaret ve Sosyal Medya Kullanımında Hangi Noktada? Online alışveriş ile sosyal medya kullanım oranları karşılaştırılarak oluşturulan grafiğe baktığımızda, çağdaş ülkelerde online alışveriş oranının, gelişmekte olan ülkelere göre daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ancak modern ülkelerin, gelişmekte olan ülkelere göre daha az sosyal medya kullanım oranına sahip olması da dikkatimizi çekiyor. Türkiye‘nin de dahil bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde online alışveriş oranı ile sosyal medya kullanım oranının doğru orantılı olması da gözümüze çarpıyor.   Online satın alma ve sosyal medya kullanımında Japonya’da internet kullanıcılarının online satın alma davranışları yüksek oranda gerçekleşirken, sosyal medya kullanım oranları ise bir hayli düşüktür. Türkiye’de ise internet kullanıcılarının online satın alma oranı Dünya ortalamasında seyrederken, sosyal medya kullanması ise ortalamanın üzerindedir.   Gelişen Pazarlarda Sosyal Ağ, Blog ve Mikro-Blog Kullanımı   Global Web Index araştırmasına göre, gelişmekte olan ülkeler arasında sosyal ağlar Türkiye’de öbür ülkelere göre daha fazla kullanılıyor.   Türkler blogculuğu aşırı sevdi!   Global Web Index Araştırması’na göre, Türkiye’de her gün en az 1 saat internete bağlanan satın alanların %24′ü şahsi blog yazdıklarını belirtiyor. Bu oran Avrupa ortalamasının üstünde yer alıyor. Türkiye’deki her 4 aktif internet kullanıcısından 1′i şahsi blog yazıyor.   Mikro-blog kullanması   Türkiye’deki aktif internet kullanıcılarının %16′sı mikro-blog servislerini kullandıklarını belirtirken, satın alanların çoğunluğunu 16-24 yaş arası gençler oluşturuyor. Türkiye’deki mikro-blog kullanıcılarının cinsiyet kırılımına bakılınca ise erkeklerin %64′lük bir üstünlüğü bulunuyor.   Dünyada Online Satın Alma ve Araştırma Oranları   GWI verilerine göre; Dünyada en yüksek oranda online satın alma gerçekleşen ülkeler sırasıyla Güney Kore, Almanya ve İngiltere. Online satın alma oranlarında, Avrupa ülkelerinin dünya ortalamasının üstünde bulunduğu görülürken, Türkiye ise dünya ortalamasına enlem bir düzeyde online satın alma gerçekleşiyor.Türkiye’deki her 2 aktif internet kullanıcısından 1′i internet üstünden alışveriş yaptığını belirtiyor. Bu arada Türk İnternet kullanıcıları online alışverişte en aşırı kıyafet,kitap ve pabuç kategorilerine yöneliyor. Türkiye’deki internet kullanıcılarının neredeyse %50‘si online alışverişin beraberinde alternatifler ve markalar meselesinde araştırma yapıyorlar.   *  Global Web Index: Türkiye’nin de dahil olduğu, 36 ülkede 130.000′i aşkın katılımcıyla gerçekleştirilen Global Web Index Araştırması, “her gün bağlanan” internet kullanıcısını temsil etmektedir. Araştırmada, her gün internete bağlanan 16-64 ıslak arası 1.501 kullanıcıya online anket yöntemi uygulanmakta ve 8 ana başlıkta yaklaşık 150 soru sorulmaktadır. Böylece, Türkiye’deki aktif internet kullanıcısının, online davranışları, tercihleri, talep alanları, motivasyon ve bariyerleri, sosyal medya davranışları, etkileme gücü ve fikir beyan etme sıklığı, biçimi ve platformları, markalardan beklentileri, online içerikle ilişkisileri, mobil&tablet kullanımları, vs. detaylı şekilde incelenebilmektedir.   **  Global Web Index Araştırması’na göre aktif internet kullanıcısı, internete her gün bağlanan kullanıcı şekilde tanımlanmaktadır.

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar