Temel Lojik İşlemleri Yapmak

Temel lojik işlemler yapmak için bazı şeylere ihtiyacımız olacaktır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan dijital devrelerin ana elemanlarından birisi de mantık kapılarıdır. Mantık kapıları amacına hizmet etmek yönünde ihtiyaca yönelik olarak dijital devrelerde kullanılır. Dijital devreler üzerinde kullanılan bu lojik kapıları iki giriş alır ve aldığı girişe göre hangi mantık kapısını kullanıyorsak, o mantık kapısının kuralına uygun bir şekilde tek çıkış verir. Alınan bu giriş değerleri “0” ve “1” olmak üzere iki adettir. Oluşturulan bu devrelerin bir elektrik alması gerekir ve alınan bu elektriğe göre işlemlerini tamamlaması beklenir. Bizim lojik devremize verecek olduğumu elektrik voltajı 5 Volt‘tur. Girişlerden aldığımız 0 ve 1 değerleri değişim gösterebilir. Biz mantık kapımızdan hangi bitleri sokmak istiyorsak ona göre çıkış gerçekleşecektir. Örneğin girişlerinden “00”, “01”, “10” ve “11” olarak giriş biti sokabiliriz. Bilinmesi gereken bazı mantık kapıları vardır. Bu kapıların kendine özgü özellikleri vardır. Lojik devrelerde aşağıda liste halinde verdiğim bu mantık kapıları kullanılır.

  • OR
  • XOR
  • NOR
  • XNOR
  • NOT
  • AND
  • NAND

Bu mantık kapıları girişte aldığı değerlere göre mantıksal olarak toplama çarpma gibi işlemler benzeri matematiksel kavramlar kullanılır. Birbirinden farklı olan bu kapılar birbirinden türeyebilir .Mesela NAND kapısının AND ve NOT kapılarının birleşmesiyle oluşur. Aynı şekilde XOR, NOR ve XNOR kapıları da OR kapısından türemiş mantık kapılarıdır. Mantık olarak bütün kapılar bu iki kapı üzerinden gider. AND kapısının diğer adı VE kapısıdır. Biz bu mantık kapısına AND dediğimiz için, iki ihtimalin ikisini de göz önünde bulundurarak bir nevi çarpma işlemi yapacaktır. OR kapısının da mantığından bahsedecek olursak; OR da Türkçede VEYA anlamına geldiği için burada her iki girişi toplama işlemi yapar gibi bir sonuç üretir. Mesela 0 veya 1 girişlerini sokarsak bize 1 çıkışını verecek olması gibidir.

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar