Temel Algoritmalar Yapmak

Algoritma Nedir?

Algoritmalar belli bir problemi çözmek için veya bir işi olabildiğince iyi şekilde yapılmasına olanak sağlayan sistem iskeletidir. Yapacak olduğunuz bir işlemin algoritmasını yazarsanız, daha sonradan bu algoritma üzerine ekleme veya çıkarma yaparak kullanabilirsiniz. Günlük hayatın içerisinde bile çok fazla algoritmayla karşı karşıya kalabiliyoruz. Seçimler, tercihler, karalar bir algoritma sayılabilir. Algoritmalarda girdiler, çıktılar gibi kullanılan birçok kavram vardır. Algoritmalarda bir problem çözülecek olabilir. Bu problemin olumlu ve olumsuz yönleri algoritmaya sokulur, her bir seçim sonucunda bir sonraki olası durumlara geçilir eğer varsa bu seçim sonucunda tekrar yeni seçimler olabilir.

Algoritma Nasıl Yazılır?

Algoritma hazırlanmadan önce kağıt üzerinde bir taslak çizilirse algoritma adımlarının daha net olması beklenir. Algoritmalar ciddi düşünme gerektiren işlemlerdir. Yanlış bir düşünme üzerine algoritma oluşturmaki bu algoritmanın yakın zamanda patlayabileceğine delalet eder. Temelde algoritma yazmak için beli bir standart yoktur. Tam tersine, problem kaynaklı, ihtiyaçlara yönelik hazırlanır. Bütün programalama dillerinde de olduğu gibi bazı komutlar kullanlır (for, if, while). Bu komutlar algoritma yazarken, algoritmaya yön vermek, şekillendirmek için kullanılır.

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar