Temel Ağ Komutları ve Programları Nelerdir?

Temel Ağ Komutları ve Programları Nelerdir? Hayırlı geceler sevgili okurlar, Sizlere AKİS yani açık kaynak işletim sisteminde ki temel file komutlarını ve programlarını anlatacağım. Bildiğiniz benzeri  Linux bir çekirdektir. Bu çekirdeği kullanan ayrıcalıklı isimlerle anılan Linux’lar vardır. Bunların için de bizi ilgilendirenler de vardır. Bir de söylemeden geçemeyeceğimiz bir unsur daha var. Linux işletim sistemi internet üzerindeki sunucuların büyük çoğunluğunda kullanılmaktadır. En önemli niteliği ise Linux’ta Virüs Yoktur! Bu niteliği dahi Linux’u hemen kullanmaya başlamaya yetecek bir sebeptir. Temel Ağ Komutları ve Programları 1-) Telnet Komutu Telnet programı uzaktaki sunucu ile TELNET protokolü ile haberleşmeyi verici bir programdır. Bu program yardımı ile uzaktaki makinede kullanıcıya bir çalışma piyasası açılır. Kullanıcının gerçekleştirdiği her işlem uzaktaki sunucuda gerçekleşir. Telnet komutunun en basit kullanım türü aşağıdaki gibidir: telnet sunucu_ismi [port numarası] Sunucu adı parametresi bildirilmediği takdirde telnet programı kullanıcıdan bir komut girmesini bekleyen interaktif modda açılır. Bu halde aşağıdakine aynı bir çıktı gözükecektir. [[email protected] /root]# telnet telnet> Bu bilgi isteminde telnet programı kullanıcıdan göze çarpan komutlar alabilmektedir. Bu komutların listesini görmek için help komutunu vermek yeterlidir. Herhangi bir telnet bağlantısı gerçekleştirmiş iken de bilgi istemi penceresine dönülebilir. Bunun için CTRL-] tuş kombinasyonunun kullanılması yeterlidir. 2-) Ftp Komutu FTP protokolü uzaktaki sunucudan dosya transferi için uygulanan bir protokoldür. Bu protokol kullanılarak uzaktaki ftp sunucusu ile dosya transferi yapmayı veren birçok istemci bulunmaktadır. Bu istemcilerden en sıkça rastlanan olanı ftp programıdır. Birçok işletim sisteminde hemen hemen tıpkı komutlar ve tıpkı arayüze sahiptir. Ftp programının temel kullanım türü aşağıdaki gibidir: ftp ftp_sunucusu Ftp sunucusunun adı verilmediği takdirde ftp programı aşağıdaki bilgi istemi durumunda bekleyecektir. Bu halde iken o yahut open komutu ile yeni bir ftp bağlantısı yaratılabilir. [[email protected] /root]# ftp ftp> Yeni bir bağlantı yaratıldığı halde , bağlantı yapılan ftp sunucusunun gönderdiği başlık gösterilir ve kullanıcı adı ve şifre girilmesi istenir. 3-)  Nslookup Komutu Nslookup komutu DNS sunucusu ile haberleşip DNS sorgulamaları yapmak için kullanılmaktadır . En basit kullanım sektörü makine isminden makine IP adresinin bulunmasıdır. Komutun temel kullanım türü aşağıdaki gibidir: nslookup [seçenek] [sorgu] Sorgu parametresi verilmediği takdirde nslookup interaktif modda çalışmaya başlayacaktır. İnteraktif modda iken arzulanan sorgulama yapılabilmektedir. Varsayılan olarak düzgün ve aksi kayıt sorgulama işlemleri yapılır. Yani makine adı verilirse makinenin IP adresi , makine IP adresi verilirse makinenin adı sorgulanır. 4-) Whois Komutu Whois komutu bir IP adresinin hangi ağa dahil olduğunu ve o ağdan mesul kişilerin e-posta adresleri , posta adresleri , telefonları bunun gibi ayrıntıları işaret eden bir komuttur. Temelde bir IP bloğu alındığı takdirde , bloğu satın piyasa ile ilgili bilgiler alınır ve bu bilgiler whois sunucularında tutulurlar. Whois komutu ile bu sunucular sorgulanır. Komutun temel kullanması aşağıdaki gibidir: whois IP_adresi[@whois_sunucusu] Whois sunucuları ekseriyetle IP adresi dağıtmaya hakkı bulunan kuruluşlarda bulunur. Her sunucu göze çarpan bölgeler için geçerli ayrıntıları tutmaktadır. Bu yüzden Ötürü her sunucudan cevap alınamayabilmektedir. 5-) Netstat Komutu Netstat komutu file bağlantıları , yönlendirme tablosu , arayüz istatistikleri benzeri file ile ilgili temel ayrıntıları göstermeye yarayan bir programdır. Temel şekilde aşağıdaki gibi kullanılır: netstat [seçenekler] Hiç bir alternatif verilmediği takdirde netstat programı sistemde kullanımda olan soketler sahasında bilgi verecektir. Bu halde hazırlanmış file bağlantıları ile ilgili olan bilgiler gözükecektir. 6-) Arp Komutu Arp komutu sistemin arp önbelleği ile ilgili işlevlerin yapılmasını sağlar. Yapılabilecek temel işlemler bünyesinde arp tablosunu incelemek , arp tablosundan kayıt silmek ve arp tablosuna kayıt eklemek vardır. Sistemin arp tablosunda , IP adresi – fiziksel adres çiftleri için kayıtlar bulunmaktadır. Sistemde bulunan arp tablosunu görmek için yalnızca arp komutunun çalıştırılması yeterlidir. İstendiği takdirde –a seçeneği de kullanılabilir. –a parametresi kullanıldığı takdirde istenilen makinenin MAC adresi istenebilir. 7-) Ping Komutu Ping komutu ICMP protokolü üstünden ECHO_REQUEST göndermek içinkullanılır. Bu arzusu saha sunucu isteğe cevap gönderir. Arada geçen süre hesaplanarak kullanıcıya gösterilir. Ping komutu ekseriyetle karşıdaki makinenin ayakta olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Eğer ping isteğine cevap gelmiyor ise uzaktaki makine çalışmıyor olabilir. Aynı sürede ping komutunun çıktısından iki makine arasındaki transferin ne kadar hızlı olabileceği bölgesinde tahmin yürütülebilir. Daha kısa zamanda cevap sağlayan bir makine ile yapılan haberleşme , daha uzun zamanda cevap sağlayan makine ile yapılan haberleşmeden çoğu zaman daha hızlıdır. 8 – ) Traceroute Komutu Traceroute komutu ile uzaktaki makineye giden yol meselesinde bilgi alınır. Bu bilgilerden en temel olanı uzaktaki makineye giderken geçilen yönlendiricilerdir. Komutun temel kullanım türü aşağıdaki gibidir: traceroute [seçenekler] makine_ismi Traceroute komutu varsayılan şekilde UDP paketleri ile çalışır. UDP paketlerinde TTL (TimeToLive) değerlerini ayarlayarak geçilen geçitlerin ortaya çıkmasını sağlar. Bir yönlendirici üstünden geçen paketi yönlendireceği süre TTL değerini bir azaltır. Bu kıymet sıfır bulunduğu süre paketi gönderen makineye ICMP “time exceeded” paketi gönderilir. Traceroute bu niteliği kullanarak yol bilgisini çıkarmaktadır. İlk şekilde TTL kıymeti 1 olan bir UDP paketi yaratılır. Arama Terimleri: temel ag programları ve ag ayarlari, twmel ag progrqmlari ve ag ayarlari

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar