Tek Modlu ve Çok Modlu Fiber Kablo?

Tek Modlu ve Çok Modlu Fiber Kablo? Merhaba arkadaşlar, Fiber-optik kablolama, çok fazla büyük miktardaki bilgiyi yüksek hızlarda taşıması itibarıyla bilgi trafiği yüksek olan yerlerde kullanılmaktadır. Ayrıca Cat5, Cat6 bunun gibi UTP kablolarda ara problemi bulunmaktadır. Oysa fiber (optik) kablolarda ara derdi bulunmamakla yanında 5000 metreye kadar bilgi iletişimi sağlayabilmektedir. Bu özelikleri yanı sıra, optik kablonun modül içerisinde de anlatılacak pek çok fazla sayıda niteliği bulunmaktadır.     Tüm bu nitelikleri yardımı ile network (ağ) ortamında kullanılması kaçınılmazdır.   Tek Modlu Fiber   Tek modlu fiber optik kablolar, ışığın fiber üstünde sırf tek bir yolu takip edebileceği olarak oluşturulmuştur. Tek modlu fiber optik kablolar için fer kaynağı genelde bir LED lazeridir . Bu normal LED’lere göre aşırı daha yüksek fiyatlı ve daha yoğundur. LED lazerinin yoğunluğu yardımı ile daha yüksek veri hızları ve daha uzun aralıklar elde edilebilir. Tek modlu fiberler, yaklaşık 3000 m. boyunca veri iletebilir ve türlü NOC’ların mesafe bağlantısı bu gibi omurga kablolaması için kullanılır. Teknolojideki gelişmeler bu mesafeyi de devamlı şekilde artırmaktadır. Işığın fiberin içerisinde devinim ettiği kısma çekirdek (nüve) ismi verilir. Işık ışınlarının açısı sayısal aralık içerisindeyse ışınlar çekirdek içerisine girebilir. Işık nüve (core-çekirdek) arasında devinim eder. Işınların açısı sayısal aralık içerisindeyse kısıtlı sayıda yolda devinim edebilir. Bu optik yollara “mod” ismi verilir. Eğer fiberin çapı yeteri kadar büyükse fer çok fazla sayıda yolda devinim edebilir. Bu tür fiberlere “çok modlu (multimode) fiber” denir. Tek modlu (singlemode) fiberin çekirdeği yalnızca tek modda ışığın devinim etmesine müsaade eder.   Yapısı Tek modlu fiber kablo aşırı modlu fiber kablo ile tıpkı parçalardan meydana gelir. Tek modlu fiberin hariç ceket rengi ekseriyetle sarı olur. Çok modlu fiber kablo ile tek modlu fiber kablonun arasındaki en temel farklılık, tek mod fiber kablonun adından da anlaşılacağı bu gibi tek modda iletim yapmasıdır. Tek modlu fiberin çekirdek yarıçapı 8-10 mikron seviyesindedir. 9 mikronluk çekirdek aşırı yaygındır. Kablo ceketinde yazan 9/125 şekilde tanımlanan tek modlu fiber kablonun çekirdek yarıçapı 9 ve hariç kılıf yarıçapının 125 mikron bulunduğu anlaşılır. Tek modlu fiberde fer kaynağı şekilde lazer kullanılır. Işık ışını çekirdeğe 90 derecelik açı yaparak girer. Sonuç şekilde veri ışın dalgalarında ve çekirdeğin tam ortasında düzgün bir hat üstünde taşınır. Böylece hem iletim hızını hem de iletim mesafesini arttırmış oluruz. Bu sebepten tek modlu fiberler çoğunlukla WAN’ larda kullanılırken aşırı modlu fiberler LAN’ larda kullanılır.   Çok Modlu Fiber   Fiber optik modelleri içerisinde çok fazla modlu kablo daha uygun fiyatlıdır ve daha sıkça rastlanan şekilde kullanılır. Işık darbeleri üreten fer kaynağı genelde bir LED’dir (Işık Yayan Diyot). Aynı anda kablo üstünden iletilen ve her bir tanesi veri taşıyan aniden aşırı fer hüzmesi bulunduğundan buna aşırı modlu denir. Çok modlu çekirdekte her fer hüzmesi ayrı bir yolu takip eder. Çok modlu fiber optik kablolar çoğunlukla 2000 metreye kadar olan bağlar için uygundur. Ancak teknolojideki gelişmeler bu mesafeyi devamlı şekilde arttırmaktadır.   Yapısı   Girişine kullanılan enlem bilgiyi, tek clock palsiyle enlem çıkışlarına yükleyen devreye enlem girişli – enlem çıkışlı dönem denir. Çok modlu fiber optik kabloların yapısı da tek modlu fiberlere benzer. Aralarında aşırı az ayrım vardır. Işığın çekirdek içerisinde yayılması bakımından iki türü bulunmaktadır.   Çok Modlu Kademe İndeksli Fiber Çok modlu kademe indeksli düzenleme, tek modlu düzenlemeye benzer. Aradaki fark, merkezî çekirdeğin aşırı daha geniş olmasıdır. Bu fiber türü, daha geniş bir fer fiber açıklığına sahiptir. Dolayısıyla kabloya daha aşırı fer girmesine imkân verir. Çekirdek/koruyucu zarf arasındaki sınıra kritik anlamda daha büyük bir açıyla çarpan fer ışınları, çekirdekteki zikzak halinde yayınım yapar ve devamlı şekilde sınırdan yansır. Çekirdek / koruyucu zarf sınırına kritik anlamda daha küçük bir açıyla çarpan fer ışınları, koruyucu zarfa girer ve bulunmaz olur. Fiberde yayınım yaparken bir fer ışınının izleyebileceği aşırı sayıda yol bulunduğu görülebilir. Bunun sonucu şekilde tüm fer ışınları tıpkı yolu izlemez. Dolayısıyla fiberin bir ucundan öbür ucuna olan mesafeyi tıpkı süre süresi içerisinde kat etmezler.   Çok Modlu Dereceli İndeksli Fiber   Dereceli indisli çok fazla modlu fiberin yapısındaki çekirdeğin indisi yarıçapa bağlı şekilde değişir. Yani dışarıdan bakılınca (çok duygulu ve kuvvetli mikroskoplarla) samimi dışa doğru eş merkezli halkalar halindedir. Bu halkaların her birinin kırılma indisi farklıdır ve samimi dışa doğru gidildikçe kırılma indisi düşer. Yani tam merkezde en büyük indeks, en dışta ise en küçük indeks bulunur. Bu katmanların sayısı imalatçı firmaya göre değişir. Genellikle bu katmanların sayısı 50-400 arasındadır. Merkezde direk şekilde giden fer az yol alır; fakat burada indeks büyüktür. Daha hariç katmanlarda giden ışıkların aldıkları yol daha fazladır; fakat bu katmanlarda indeksi küçük olduğundan ışığın hızı indeks profili ile aksi orantılı şekilde değişir. Dolayısıyla bütün ışıklar göze çarpan düğüm noktalarında birleşir. Ancak müşteri uçta darbeler arasında bir gecikme olur. Buna karşın gecikme basamak indeksli ve çok fazla modlu fiberlerinkine göre daha azdır.

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar