TCP/IP’nin Tarihçesi ve Katmanları?

TCP/IP’nin Tarihçesi ve Katmanları? Merhaba arkadaşlar, Az evvela yazmış olduğum makalemde TCP/IP protokollerine gerek internet kaynaklarından gerekse kendi bilgimle detaylıca değinmeye çalıştım. TCP/IP Tarihçesi’ni ve Katmanları’nı da araya sıkıştırmak istemedim, ayrı bir makalede sunmayı daha mantıklı bulduğumdan bu yazımda tarihçesini ve katmanlarını anlatacağım. Bir evvela ki ve bu makaleden sonra eminim ki TCP/IP’yi tanıyarak, IP adreslerini kavrayacak, file için uygun IP sınıfını belirleyebileceksiniz.   TCP/IP’nin Tarihçesi   İnternetin tarihi ve teknik standartları TCP/IP referans modelidir. Bu model Birleşik Devletler savunma kısmı anlamında imal edilmiş bir modeldir. Tasarlanışının nedeni ise nükleer savaş dâhil her ayrıcalıklı şartta devamlı ayakta durabilen bir file yapısının istenmesiydi. Birleşik Devletler savunma bölümü, dünya üstünde bulunan bakır kablo, mikrodalga, optik kablo ve uydu hattı kullanan muhtelif iletişim medyaları ile her şartta haberleşmeyi sağlayabilmek istiyordu. Bu şartlar TCP/IP modelinin tasarısını epey bir güçleştirdi.   TCP/IP protokol grubu, 1970’lerin ortasında, Stanford Üniversitesi ve Bolt Beranek ve Newman (BB&N) anlamında geliştirilmiştir. Geliştirme, DoD’in DARPA (Defence- Advanced Research Projects Agency- Savurma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı) kısmı anlamında desteklenmiştir. DARPA, ARPANET (Advanced Research Projects Agency NETwork) ismi verilen ve devlet kuruluşları, üniversiteler ve araştırma kurumlarını paket anahtarlamalı ağlarla birbirine bağlama projesi üstünde çalışmıştır. TCP/IP protokol grubu bu hedefe yönelik şekilde geliştirilmiştir.   1978-1979’larda TCP/IP protokol grubunun büyük bir bölümü yapılmış ve DARPA, 1980’lerde Internet protokolünü ARPANET birimlerine yüklemeye ve kullanmaya başlamıştır. 1983 yılının Ocak ayında, DARPA, ARPANET’ e bağlanan bütün ağların internet kullanmasını mecbur tutmuştur. İnternetin büyümesi ve kullanması ile, ARPANET, küçük paket anahtarlamalı ağlardan, noktadan-noktaya telefon bağlantılarla hibrid ağlara dönüşmüştür. ARPANET terimi kullanılmaya devam etmektedir ve DoD’nin araştırma ve geliştirme amacı ile internetin bir parçası şekilde uygulanmaktadır. IAB (Internet Activities Board) adındaki bir organizasyon, şu anda internet araştırmalarını organize etmektedir. IAB, DARPA anlamında kurulan ve internet araştırmalarını teşvik etmeye yönelik bir kuruluştur. Her IAB grubu, internet konularının bir parçası üstünde çalışır. Bu çalışmaların sonuçları, ekseriyetle internetin işlevsel bir parçası hâline gelir.   Şu anda internet üstünde çalışan çok sayıda protokol ve uygulama, RFC (Request For Commands) ismi verilen bir sıra makale ile belgelenir. RFC kitaplığının bakımı ve jüriliği yapma görevi, Menio Park, California’da bulunan SRI Network Information Center (NIC) nedeniyle yürütülür. İnternet protokolünü konu piyasa her dokümanda, Unix BSD (Berkeley Software Distribution) ve internet protokol birleşmesinin önemi vurgulanır. 1982’de, Unix BSD işletim sistemi üniversitelerin bilgisayar bölümlerinde aşırı popüler olan bir işletim sistemiydi. Ağ standardı şekilde interneti kabul etmiştir. Unix BSD/internet birleşimi, her ikisinin de popülaritesini arttırmış ve bu vaziyet günümüze kadar devam etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri, kendisinin denetimi altında bulunan internet protokolü parçasının OSI referans modeli ile uyumlu olması için GOSIP (Goverment Open System Interconnection Profile) ile değiştirilmesini istemiştir. Buna karşın TCP/IP’nin ticari kullanması büyüyerek devam etmiştir.   TCP/IP Katmanları   TCP/IP Protokolü arasında bir çok fazla protokol mevcuttur. Her bir protokol belirli yeteneklerle donatılmıştır. Bu bölümde, TCP/IP protokol ailesi içerisinde yer piyasa temel protokollerin neler olduğu, her birinin nitelikleri ve birbirleriyle hangi seviye içerisinde çalıştıkları irdelenecektir. İnternet file mimarisi katmanlı yapıdadır. Bilgisayarlar arası iletişim için lüzumlu tüm iş, bu katmanlar aracılığıyla yürütülür. Her katmanda yapılacak görevler protokoller sebebi ile paylaşılmıştır.   TCP ve IP muhtelif katmanlarda bulunan türlü protokollerdir. Fakat ikisi yanında TCP/IP şekilde uygulandığında tüm katmanları ve bu katmanlarda bulunan protokollerin tamamını anlatım eder. Bu sebeple TCP/IP bir protokol kümesi şekilde bilinir. TCP/IP katmanında kullanıcının kullandığı programlar ve işletim sisteminin art planda yürüttüğü programlar uygulama programı katmanlarıdır. Uygulama programının altında bulunan katmanlar iletişim işini oluşturan katmanlardan oluşur. Bu katmanlarda bir hizmetin yapılabilmesi için bir alt katmandan hizmet beklenir.   Uygulama programlarının olduğu katman sayılmaz ise dört katman vardır. Bunlar; uygulama, ulaşım, yönlendirme ve fiziksel katmanlardır. Uygulama katmanında SMTP (Simple Mail Transfer Protocol-Basit Posta Aktarım Protokolü), TELNET (Telecommunication Network-İletişim Ağı), FTP (File Transfer Protocol-Dosya Aktarım Protokolü), SNMP (The Simple Network Management-Basit Ağ Yönetim Protokolü), (Remote Login-Uzaktan Erişim) bu gibi protokolleri vardır. Ulaşım katmanında TCP (Transmission Control Protocol-İletişim Kontrol Protokolü) ve UDP (User Datagram Protocol Kullanıcı Veri Bloğu İletişim Protokolü) protokolleri, yönlendirme katmanında IP (Internet Protocol-İnternet Protokolü), ICMP (Internet Control Management Protocol- İnternet Kontrol Yönetim Protokolü) protokolleri vardır. Fiziksel katmanda ise gelen ayrıntıları iletim ortamına aktarmakla görevli protokoller olan Ethernet, switch, X25 bu gibi protokoller vardır.     Ağ cihazları, genel şekilde TCP/IP’nin ilk 3 katmanıyla işlem yapar. Eğer file cihazı yapılan uygulamada protokollerini kendi içinde de çalıştıracaksa dördüncü katmanı da kullanır.   Uygulama Katmanı (Application Layer) En üst tertip katmandır. Uygulama katmanı için tanımlı olan SMTP, TELNET vs. benzeri protokoller bir üzerinde bulunan programlara hizmet verirler. Bunların bir üzerinde de ya kullanıcının direkt etkileşimde olduğu programlar (yani kullanıcı arabirimleri) ya da bilgisayar kaynaklarını öbür kullanıcılara erişme imkânı verici (yani hizmet sunan) programlar bulunur. Bunlar uygulama tipine göre direk uygulama katmanındaki protokollere başvururlar.   Aktarım Katmanı (Tranmission Layer) TCP/IP protokolü OSI modeli içerisinde, uygulamalar arasında iletişimi veren katmanı oluşturur. TCP/IP, TCP ve UDP olmak üzere veri iletişimini muhtelif şekillerde sağlamakla görevli olan iki protokolü içinde barındırır. TCP ve UDP iletim katmanı protokolleri, bir üst katmandan gelen veriyi paketleyip bir alt katmana verirler. Eğer veri bir seferde gönderilmeyecek kadar uzunsa, alt katmana verilmeden evvela parçalara ayrılır (segment) ve her birine dizi numarası verilir. Genel şekilde TCP kullanılır; UDP daha çok fazla sorgulama amaçlı kullanılır.   Yönlendirme Katmanı (Tranmission Layer) Yönlendirme katmanında tanımlı IP ve ICMP protokolleri bir üst katmandan gelen segmentleri alıcıya uygun yoldan ve hatasız şekilde ulaştırmakla yükümlüdür. Bu amaçla bu katmanda da gelen segmentlere özel bir IP başlık bilgisi eklenir.   Fiziksel Katman (Physical Layer) Bu katmanda herhangi bir protokol tanımlı değildir. IP başlığı hazırlanmış bir bilgi hem kaynak bilgisayarın IP’sini, hem de hedef bilgisayarın IP’sini tutar. Fakat yerel file arasında bilgi transferi yapılacak makineye ulaşmak için makinenin ethernet kartının MAC (Media Access Control-Ortama Erişim Adresi) şekilde isimlendirilen donanım adresinin tetkik edilmiş olması gerekir. Bu sebeble, bir LAN arasında IP adresi isimlendirilen bir bilgisayarın MAC adresini edinebilmek üzere ARP (Adress Resolution Protocol-Adres Çözümleme Protokolü) protokolü kullanılır. İletişime geçeceği makinenin IP adresini bilen bir bilgisayar ARP protokolü ile IP adresini ağdaki tüm bilgisayarlara gönderir. Ağdaki bilgisayarların tümü bu mesajı alır. Mesajdaki IP adresine sahip bilgisayar kendi MAC adresini karşı tarafa bildirir ve böylelikle iletişim başlar. Arama Terimleri: tcp ip katmanları nelerdir

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar