TCP / IP Protokol Kümesi?

TCP / IP Protokol Kümesi? Merhaba sevgili okurlar, İnsanoğlu yaşadığı doğanın bir parçasıdır. Bu nedenle meydana getirdiği yapıların ve tasarımların içerisinde olduğu dünyadan soyutlanması düşünülemez. İnsanlar aralarında anlaşabilmek için dilleri yaratmıştır. Farklı milletler arasında iletişimin artmasıyla diller bünyesinde dönüşümü sağlayabilecek tercümanlık kavramı ortaya çıkmıştır. TCP/IP kavramı da türlü işletim sistemleri ve türlü file yapıları bünyesinde iletişim ihtiyaçlarını gidermek üzere tasarlanmıştır.     Bilgisayarlar arasında iletişimi sağlamak, veri alışverişini gerçekleştirmek ve bu işlemler yapılırken belirgin kuralları uygulamak TCP/IP’nin işlevidir. Bu makalemde TCP/IP protokolü içerisinde yer piyasa her yapının nasıl işlediğini rahatça anlayabileceksiniz. Bilgisayar ağları içerisinde akan verilerin fiziksel katmandan kullanıcının algılayabileceği yapıya kadar geçen süre arasında meydana gelen dönüşümleri kavramış olacaksınız.   TCP/IP PROTOKOL KÜMESİ   Ağ üstünde iki bilgisayarın karşılıklı veri aktarabilmesi ve süreçler (processes) yürütebilmesi için bilgisayarların yanında çalışabilme (interoperability) yeteneğinin olması gerekir. Birlikte çalışabilme, veren ve müşteri bünyesinde kullanılacak olan işaretler, veri formatları ve verinin değerlendirme metodları üstünde anlaşmayla mümkündür olur. Bunu da veren kurallar dizisi protokol şekilde adlandırılır. Protokol, ağın türlü parçalarının birbiriyle nasıl etkileşimde ve iletişimde bulunacağını belirler. Standartlar ise her üreticinin uyduğu müşterek tanımlamalardır. Verinin file içerisinde bir yerden öbür bir yere devinim etmesi için file içerisindeki bütün cihazların tıpkı dili konuşması ve ya protokolü kullanımı çok fazla önemlidir. Protokol, file içerisindeki iletişimi sıhhatli bir biçimde yapmak için gereken kuralların tümüdür. Bir pilotun uçağını uçururken öbür uçaklar ile ya da hava kontrol kulesiyle iletişim sağlaması için kullandığı özel bir dil gibi.   TCP/IP’ye Giriş Bir file içerisinde tıpkı anda aniden çok fazla protokol kullanılmaktadır olabilir; sebebiyse işletim sistemleri, protokol kümesi türlü olan çok sayıda bilgisayar, tıpkı anda ağda bulunabilir ve hepsinin birbirleriyle iletişimde bulunması gerekebilir. Hâli hazırda çok sayıda protokol kümesi geliştirilmiştir. Bunlardan birileri sırf onu geliştiren üreticiler sebebi ile kullanılırken bir çoğu açık sistem hâline gelmiştir. sorun DECnet, IPX, SNA ve XNS protokol kümeleri sırasıyla Digital, Novell, IBM ve Xerox firmaları vasıtasıyla geliştirilmişlerdir ve gene bu kuruluşlar nedeni ile kullanılmaktadır. TCP/IP benzeri bazı protokol kümeleri ise tüm üreticiler sebebi ile desteklenen, tartışılmaz genel standart olmuştur.   Başta internet olmak üzere, türlü teknolojilere sahip ağların olması, müstakil şekilde yönetilmesi ve geliştirilmesi benzeri nitelikleri TCP/IP protokolünün en sıkça rastlanan uygulanan protokol olmasına neden olmuştur. Aslında TCP/IP protokolü diye adlandırmak aşırı doğru değildir. Çünkü TCP/IP aşırı sayıda protokol ve destekçi programlardan oluşan bir protokol kümesidir. Protokol, bir iletişim sürecinde, internet bağlantısını verici noktalar arasındaki, gidip gelen mesajlaşmayı düzenleyen kurallar dizisidir. Bu protokoller birbirleriyle iletişim içerisinde bulunan gerek donanım gerekse yazılımlar arasında oluşur. İletişimin gerçekleşmesi için her öğenin bu protokolü kabul etmiş ve uyguluyor olması gerekir. TCP/IP de bu biçimde oluşan nedenden dolayı fazla bilgi iletişim protokolün toplandığı bir protokoller ailesidir. Bunlardan en önemlileri TCP ( Transmission Control Protocol ) ve IP ( Internet Protokol ) bulunduğu için bu adı almıştır.   Bir bilgisayar ağında uygulanan protokol ne olursa olsun, gerçekte bilgisayarlar fiziksel adresleri ile birbirlerini tanır ve iletişimde bulunurlar. Bu fiziksel adres file kartı ve ya ağa bağlanmayı verici herhangi bir donanımın içerisinde hiç bir biçimde değiştirilmesi mümkündür olmayan 48 bit olan bir numaradır. TCP/IP protokolünde öbür bilgisayarlardan muhtelif şekilde her bilgisayar bir IP numarası alır. Görünüşü “194.62.15.2” şeklindedir. İnternet’te bulunan her bilgisayarın kendine ait bir IP numarası olmaktadır ve yalnızca ona aittir. IP adresleri 32 bitlik düzendedirler ama kolay okunabilmeleri için 8 bitlik 4 gruba ayrılmışlardır. Internet üstünde veri alış verişi oluşturan müşteri ve göndericiyi tanımlamaktadırlar. Veriler gönderilirken her zaman gönderenin IP adresini taşırlar. Alıcının adresi de adresteki “ domain ” , adrese göre çözümlenir ve gönderilir. IP adres yapısının 2 kısmı vardır. Birincisi bilgisayarın bağlı bulunduğu özel bir ağın numarası ikincisi ise bilgisayarların özel numarasıdır. Veriler dolaşım esnasında Router denilen yönlendiricilerden geçerken yalnızca bu özel ağın numarasına bakılır.  

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar