Sigortasız İşçi Çalıştırma Cezası 2021

Sigortasız işçi çalıştırma cezası kayıt dışı şekilde çalıştırılan 1 sigortalının tespiti mecburiyetinde Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtasıyla kullanılan idari nakit cezası türüdür. Bütün SGK idari nakit cezalarında bulunduğu bu gibi sigortasız çalıştırma cezasında da SGK cezaları ağırdır ve geçerli 1 mazeretiniz yok ise bu borçlar için mutabakat sağlanamamaktadır.

Bu paylaşımımızda 2021 yılı için güncel sigortasız eleman çalıştırmanın cezası ve  sigortasız işçi çalıştırma şikayetinin nereye ve nasıl yapılabildiği meselesi için bilgi bulabilirsiniz.

Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası 2021

Kaçak işçi çalıştırma cezası kayıt dışı yani kaçak çalıştırılan sigortalı başına ve geçerli brüt asgari ücret üstünden hesaplanır. Kayıt dışı sigortalılığın SGK denetmen ya da müfettişlerince,  polis ya da jandarma denetimi ile, Öbür Halk Kurumlarının denetimi ya da yargı kararı akibeti tespiti halinde;

 • Sigortalı işe giriş bildirgesi verilmediyse sigortasız personel çalıştırma cezası her 1 sigortalı için brüt asgari ücretin iki sert tutarında olacaktır. 2021 yılı için sigortalı işe giriş bildirgesi geriye dönük sigortasız işçi çalıştırma cezası sigortalı başına 7155 TL olacaktır.
 • Ayrıca verilmeyen her aylık SGK beyannamesi için gene sigortalı başına bildirilmediği zamanlarda geçerli olan brüt asgari ücretin iki sert tutarında idari nakit cezası uygulanır. 2021 yılında verilmeyen her 1 SGK beyannamesi için sigortalı başına ve her 1 döneme için uygulanacak kaçak işçi çalıştırmanın cezası 7155,00 TL olacaktır.

Yukarıda 2021 yılı için güncel sigortasız eleman çalıştırma cezası tutarları verilecektir. Öbür SGK idari nakit cezaları için başlıklı paylaşımızı ziyaret edebilirsiniz.

Sigortasız kapıcı çalıştırma cezası 2021

Sigortasız kapıcı çalıştırmanın cezası da 1 üst başlıkta verilenler ile aynıdır. Yani 2021 yılında sigortasız apartman görevlisi çalıştırmanın cezası;

 • İşe giriş bildirgesinin verilmemesinden ötürü her 1 çalışan için brüt asgari ücretin iki sert yani 7155,00 TL olacaktır.
 • sigortasız işçi çalıştırma cezası hesaplamasına göre kapıcı beyannamesi verilmeyen her ay için de 2021 yılında brüt asgari ücretin 2 sert yani 7155,00 TL tutarında ceza uygulanır.

Eksik prim yatırma cezası 2021

Prim ödemeleri yapılan, sigortası ödenen fakat noksan ödenen bireyler için bu durumun tespiti biçiminde idari nakit cezası uygulanır. Noksan prim yatırıldığı;

 • İşveren sebebi ile beyan edilirse ve zamanı dışında işveren nedeniyle bildiri verilirse noksan yatan çağda geçerli olan brüt asgari ücretin 1/8’i tutarında işçi başında İPC uygulanır. 2021 yılı için bunun tutarı 448 TL’dir.
 • Sigortalıya noksan prim ödendiği adli birim kararı, denetmen/müfettiş raporu ya da diğeri Halk Kurumları aracılığı ile tetkik edilirse bu halde noksan prim yatan her 1 döneme için işçi başına brüt asgari ücretin iki sert yani 2021 yılı için 7155 TL tutarında idari nakit cezası uygulanır.

Sigortasız şoför çalıştırma cezası 2021

SGK idari nakit cezaları ile ilgili son dönemlerin en sıkıntılı olanı sigortasız şoförler. Çünkü Jandarma ya da polis nedeni ile yapılan yol üstü denetimlerde SGK bildirgeleri de istenmekte ve kayıt dışı bulunduğu tetkik edilen şoförler tutanak tutularak Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmektedir. Bu biçimde ya da SGK denetim/müfettiş elemanlarınca kayıt dışı çalıştığı tetkik edilen şoförler için;

 • İşe giriş bildirgesi hiç yapılmadıysa 2021 yılında işe giriş bildirgesi için 7155 TL,
 • Verilmeyen her 1 aylık hizmet için gene 2021 yılında şoför başına 7155 TL işçiyi sigortasız çalıştırmanın cezası,
 • Ayrıca işten ayrılış bildirgesi için de brüt asgari ücretin 1/10’u tutarında yani 2021 yılında 355 TL sigortasız şoför çalıştırma cezası uygulanmaktadır.
 • Takside sigortasız işçi çalıştırma cezası tutarları da aynen üst kısımda kullanılan tutarlar kadar olacaktır.

1 ay sigortasız işçi çalıştırma cezası 2021

1 aylık sigortasız işçi çalıştırma zorunda sigortasız işçi çalıştırmanın cezası;

 • Eğer işe giriş bildirgesi hiç verilmediyse işçi başına 7155,00 TL,
 • SGK beyannamesi verilmediyse işçi başına 7155,00 TL,
 • Bir ayın sonunda çıkış verilecekse işten ayrılış için 355 TL sigorta yapmama cezası uygulanmaktadır.
 • Toplamda bir işçinin kayıt dışı çalışması bir aysa 2021 yılı yekün ceza tutarı 14665,00 TL olacaktır.
 • 2 ay sigortasız işçi çalıştırma cezası da 2021 yılı için işçi başına 29330 TL olacaktır.
 • 5 ay sigortasız çalıştırmanın cezası ise 2021 yılı için yekün 73325 TL olacaktır.

3 ay sigortasız işçi çalıştırma cezası 2021

Yapılan denetimler sonucunda üç ay sigortasız çalıştığı tetkik edilen 1 sigortalı için;

 • Verilmeyen işe giriş bildirgesi için 7155,00 TL sigortasız işçi çalıştırmak cezası ,
 • 3 aylık verilmeyen bildirge için yekün 21.465,00 TL Sosyal güvenlik kurumu kaçak işçi çalıştırma cezası,
 • İşten ayrılış bildirgesi için 355 TL olmak üzere,
 • Toplamda üç aylık kayıt dışı sigortalılık için 28975,00 TL ödenir.
 • 6 ay sigortasız işçi çalıştırma cezası da 2021 yılı için yekün işçi başına 57950 TL olacaktır.

5 yıl sigortasız işçi çalıştırma cezası 2021

5 yıl geriye dönük tetkik var ise bu işveren için çok fazla ağır 1 yaptırıma neden olacaktır.

 • İşe giriş olan çağda geçerli olan brüt asgari ücret esas alınarak işe giriş bildirgesi verilmemesinden ötürü iki kat bir günlük olarak sigortasız işçi çalıştırma cezası,
 • Verilmeyen her aya ait hizmet için o tarihte geçerli brüt asgari ücretin iki sert tutarında ceza uygulanır.
 • Ayrıca çıkış var ise 1 de işten çıkış için ceza uygulanır.

Sigortasız yabancı işçi çalıştırma cezası 2021

Yabancılar için Sosyal Güvenlik Kurumu anlamında uygulanacak ceza tutarları yukarıdaki bunun gibi olacaktır. Lakin çalıştırılan bireyin oturma ya da çalışma izni olmadan bununla birlikte işverene Çalışma Bölge Müdürlüğü aracılığıyla da ceza uygulanacaktır.

Sigortasız çalışan işçiye ceza var mı ?

Peki sigortasız çalışmak suç mu ? Nasıl sigortasız işçi çalıştırmak Kanunen suç ise ve ceza uygulanıyorsa bilerek sigortasız çalışmak ve kaçak işçi ihbarı yapmamak da suçtur. Ha SGK bununla ilgili 1 işlem yapıyor mu derseniz ? Bulunmamakta aşırı nadir oluyor. Gerçekte bilerek çalışan meselesinde savcılıklara suç duyurusu yapılmakta fakat çoğu süreç bu işlem es geçilmekte.

Sigortasız işçi çalıştırma cezasının iptali nasıl yapılıyor ?

SGK aracılığıyla kullanılan 1 idari nakit cezasının iptal edilebilmesi için;

 • İdari nakit cezasının tebliğ zamanından itibaren en geç 15 gün arasında yazılı, gerekçeli 1 dilekçe ile itiraz etmeniz gerekiyor.
 • İtirazın geçerli olması, gerekçesinin mantıklı olması ve İPC’nin iptal edilmesi için mantıklı 1 sebebe dayandırılması gerekmektedir.
 • Eğer geçerli 1 itiraz sebebi var ise ceza iptal edilmektedir. Ters halde SGK idari nakit cezası komisyonu sebebi ile iptal alakayı reddedilir.
 • İtirazın reddi şeklinde SGK vasıtasıyla gönderilen komisyon kararını tebliğ aldıktan sonrasında en geç 30 gün içerisinde meslek mahkemesine başvurmanız gerekmektedir.

Eğer itiraz edeceksiniz itiraz süresince dikkat etmeniz gerekenler, adım adım nasıl itiraz edeceğiniz ve örnek dilekçe için başlıklı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Sigortasız işçi çalıştırma cezası işçiye tazminat ödenmesi için neden midir ?

İşçilere işten ayrılış mecburiyetinde tazminat ödenebilmesi için;

 • En az 1 yıl vakit ile çalışmış olması,
 • Kendi tutkusu ve kusuru dışında işten çıkmış olması gerekir.

Yukarıdaki 2 Şart sağlanıyorsa işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerekir. Fakat sigortasız işçi çalıştırdı diye işveren işçiye tazminat ödemesi yapmak durumunda değildir.

Sigortasız işçi şikayeti nasıl yapılıyor ?

Sigortasız çalıştırma şikayeti için 2 ayrı alternatif vardır.

 • Sigortasız işçi çalıştırma ihbarı için en pratik ve güvenilir yol Alo-170 hattını aramaktır. Alo 170 sigortasız işçi ihbar hattını 7/24 arama yaparak isminizi vermeden Sosyal güvenlik kurumu sigortasız işçi çalıştırma şikayetinde bulunabilirsiniz.
 • Bir diğeri alternatif ise dilekçe ile bağlı olunan SGK’ya başvurmaktır. Şikayet dilekçenizi hazırlayarak elden ya da posta kanalı ile işverenin bağlı bulunduğu SGK’ya şikayet dilekçesi gönderebilirsiniz.

Sigortasız işçi çalıştırma şikayet zamanı nedir ?

Sigortasız işçi çalıştırma cezası zamanaşımı zamanı beş yıldır. Sigortasız işçi çalıştırma zamanaşımı zamanı dolduktan sonrasında elde kanıtlayıcı 1 evrak var ise mahkemelere başvurmanız gerekmektedir.

İçerik Başlıkları

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar