SGK Yeni İşten Çıkış Kodları ve Açıklamaları ( Kod: 29 Kaldırıldı)

Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı ile yayımlanan 2021/09 sayılı genelge ile 29-İşten ayrılış kodu kaldırıldı.  4857 Sayılı İş Kanunun 25. maddesine istinaden SGK 29 İşten ayrılış kodu ile yapılan çıkışlarda daha önce hem sigortalılar hem de bu sigortalıları işe alacak olan yeni işverenler açısından 1 belirsizlik oluşmaktaydı.

İşten çıkış 29. kodu yani “İşveren nedeniyle işçinin ahlak ve iyi niyet şartlarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” nedeni İş Kanunun 25. maddesi esas alınarak verilmekteydi. Lakin 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesi tek alt maddeden oluşmamakta ve burada oldukça çok alt bent yer almakta. başlıklı paylaşımımızdan ilgili maddenin ne bulunduğu ve alt bentlerine göz atabilirsiniz.

İşte 29 kodu ile çıkışı verilenlerin tam şekilde 25. maddenin hangi alt bendi esas alınarak çıkışlarının verildiği bilinemediğinden Sosyal Güvenlik Kurumu 2021/9 sayılı genelge ile bu belirsizliğe son verdi ve 25. maddeye istinaden yapılacak her 1 neden için yeni 1 kod belirledi. Böylece belirsizlik ortadan kalktı ve sigortalının net şekilde hangi nedenle çıkışının verildiği anlaşılacak.  Yeni SGK kodları ve açıklamaları aşağıda verilmiştir. Eski kodlar ve açıklamalarına ise başlıklı makalemizden göz atabilirsiniz.

SGK İşten çıkış kodu 42 nedir ?

Bu kod 4857 Sayılı Kanunun 25. maddesinin 2-a numaralı bendi gereği verilen çıkışlar için kullanılıyor. 4857 Sayılı Kanunun 2/a bendi alt taraftaki gibidir;

İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından bir tanesi için lüzumlu vasıflar ve ya kurallar kendisinde olmadığı durumda bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yada gerçeğe uygun olmayan bilgiler ve ya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

Yukarıdaki kanun hükmünden hareketle;

 • İşin özelliklerini taşımadığı durumda olduğunu beyan ederek işe başlaması,
 • Gerçeğe aykırı bilgiler verilmesi,
 • Gerçeğe aykırı sözler söylenmesi ya da davranışlar sergilenmesi zorunda SGK Kod 42 ile çıkış verilebilecek.

SGK İşten çıkış kodu 43 nedir ?

4857 Sayılı Kanunun 25- 2/b bendi gereği verilen çıkışlar için bu kod kullanılacak olan. 4857/2-b maddesi alt taraftaki gibidir;

İşçinin, işveren ya da bunların aile üyelerinden birinin Şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi ve ya davranışlarda bulunması, yada işveren sahasında Şeref ve şeref kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.

Buna göre;

 • İşçi işveren ya da ailesi konusu için Şeref ve namusa yönelik sözler sarf ederse,
 • İşverenin Şeref ve namusuna yönelik sözler sarf ettiğine yönelik asılsız 1 ihbarda bulunursa SGK Kod 43 ile işçinin çıkışı verilebilecek.

SGK işten çıkış kodu 44 nedir ?

4857 Sayılı Kanunun 25- 2/c bendi gereği verilecek çıkışlarda bu kod kullanılır. 4857 Sayılı Kanunun 25-2/c maddesi alt taraftaki gibidir;

İşçinin işverenin başka 1 işçisine cinsel tacizde bulunması.

Bu halde işçi çalışma arkadaşları ya da işverene karşı 1 cinsel tacizde bulunursa SGK Kod 44 ile çıkışı verilebilir.

SGK işten çıkış kodu 45 nedir ?

4857 Sayılı Kanunun 25/2-d maddesi gereği verilecek çıkışlarda bu kod kullanılır. 4857/25/2-d maddesi alt taraftaki gibidir;

İşçinin işverene veya onun ailesi üyelerinden birine ya da işverenin diğeri işçisine sataşması, işyerine sarhoş ya da uyuşturucu madde almış şekilde gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.

Buna göre;

 • İşçinin işverene ya da aile üyelerinden birisine sataşması,
 • İşyerine alkollü yani sarhoş gelmesi,
 • Uyuşturucu alarak gelmesi,
 • İşyerinde alkol ya da uyuşturucu kullandığının tespiti biçiminde SGK Kod 45 ile çıkış yapılır.

SGK işten çıkış kodu 46 nedir ?

4857 Sayılı Kanunun 25. maddesi 2-e bendi gereği verilecek çıkışlarda bu kod kullanılır. 2/E bendi alt taraftaki gibidir;

İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin uğraş sırlarını ortaya atmak bu gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

Buna göre;

 • İşverenin güveninin kötüye kullanılması,
 • İşyerinde hırsızlık olayına karışması,
 • İşverenin işi ile alakalı sırları ortaya çıkarması,
 • Doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlar sergilenmesi mecburiyetinde bu kodla çıkış verilir.

SGK işten çıkış kodu 47 nedir ?

4857 Sayılı Kanunun 25. maddesinin 2/f bendi gereği verilecek çıkışlarda bu kod kullanılır. 4857 Sayılı Kanunun 2/f bendi alt taraftaki gibidir;

İşçinin, işyerinde, 7 günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen 1 suç işlemesi.

Bu durumda;

 • İşçi işyerinde çalışırken yedi günden fazla hapis cezası alırsa,
 • Bu ceza ertelenmeyen 1 suç kapsam gereğinde olursa,
 • Kod 47 ile çıkış verilir.

SGK işten çıkış kodu 48 nedir ?

4857 Sayılı Kanunun 25. maddesinin 2/G bendi verilecek çıkışlarda bu kod kullanılır. 2/g bendi alt taraftaki gibidir;

İşçinin işverenden izin almaksızın ya da haklı 1 sebebe dayanmaksızın ardı ardına 2 işgünü ve ya 1 ay bünyesinde 2 defa herhangi 1 tatil gününden sonraki meslek günü, ya da birayda 3 işgünü işine devam etmemesi.

Bu durumda;

 • İşçi işverenden izin almadan ya da geçerli 1 neden olmaksızın üst üste 2 meslek günü işe gelmezse,
 • Bir ay arasında tatil gününden sonraki en az iki meslek günü işe gelmezse,
 • 1 ay içerisinde gerekçesiz şekilde üç meslek günü işe gelmezse,
 • Kod 48 ile çıkış verilir.

SGK işten çıkış kodu 49 nedir ?

4857 Sayılı Kanunun 25/2-h bendi gereği verilecek çıkışlarda bu kod kullanılır. 2/h maddesi alt taraftaki gibidir;

İşçinin yapmakla ödevli olduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı durumda yapmamakta ısrar etmesi.

Bu halde işçiye yapılması gereken işler söylenmesi mecburiyetinde ısrarla yapılmaması biçiminde Kod 49 ile çıkış verilmektedir.

SGK işten çıkış kodu 50 nedir ?

4857 Sayılı Kanunun 25/2-I bendi gereği verilecek çıkışlarda bu kod kullanılır. 25/2-ı bendi alt taraftaki gibidir;

İşçinin kendi ilgisi ya da savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin mülkü olan ya da mülkü olmayıp da eli altında bulunan makineleri,  tesisatı ya da başka eşya ve maddeleri otuz günlük olarak ücretinin  tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

Bu durumda;

 • İşçi isteyerek ya da savsayarak işin güvenliğini tehlikeye düşürürse,
 • İşyerinde uygulanan araç ve gereçleri 30 günlük olarak ücreti ile ödenemeyecek derecede hasara uğratması ve ziyan vermesi mecburiyetinde bu kodla çıkış yapılır.

Hatalı SGK işten çıkış kodu düzeltilir mi ?

İşten çıkış kodları işverenin ilgiyi şeklinde güncellenebilmekte. Bu işlem için idari nakit cezası uygulanmamakta. Şayet işten çıkış kodunuzun yanlış olduğunu düşünüyorsanız işverene söyleyin. Şayet çıkış zamanından itibaren 10 gün geçmediyse işveren elektronik ortamda düzeltebilir. Geçtiyse dilekçe ile bağlı bulunduğu SGK’ya başvurarak düzelttirebilir.

İçerik Başlıkları

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar