Sgk Ödeme Emrine İtiraz Nereye, Nasıl Yapılır ?

Sgk ödeme emrine itiraz işleminin nasıl yapılacağı meselesi için son senelerde bize sık şekilde soru iletilmekte. Sosyal Güvenlik Kurumu bağkur, işveren prim borçları, yersiz ödenen aylıklar ve Öbür borçlar için ödeme emri göndermekte ve bu borçları takibe alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı ile gönderilen ödeme emrine nasıl ve nereye itiraz edebileceğiniz ile örnek itiraz dilekçesini paylaşımımızın devamında bulabilirsiniz.

Ödeme emri nedir, neden gönderilir ?

Ödeme emri son ödeme vadesi geçmiş sigorta primi, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu primi borçları ile diğeri alacaklar için gönderilen borç bildirim belgesidir. Belgede yekün borç tutarı, borcun nedeni, son ödeme tarihi, anaparası ve gecikme zammı ile faizi benzeri bilgiler yer alır.

SGK ödeme emrine ne zaman, nasıl itiraz edilir ?

Sosyal Güvenlik Kurumu sebebiyle tebliğ edilmiş olan 1 ödeme emrine tebliğ aldıktan sonrasında yedi gün arasında itiraz hakkınız bulunmakta. 6183 Sayılı Kanun gereği gönderilen ödeme emri belgesine yedi gün içerisinde itiraz edilmediğinde borç kesinleşmiş olur. İtiraz yapılacaksa da geçerli 1 gerekçeye dayandırılması gerekir. Dava açılacaksa zamanı içerisinde itiraz edilmesi gerekmektedir.

Genellikle kişiler ve bilhassa de işverenler tebliğ edilen ödeme emirlerine süreç aşımı gerekçesi ile itiraz ediyorlar. Süreç aşımı olup olmadığı, borcun süreç aşımına girip girmediği ile ilgili emin olmanız gerekebilir. İtiraz üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu itirazı değerlendirir ve banko kararı verir. Şayet red gelirse borç kesinleşir ve icra takibi başlar. İtiraz kabul edilirse borç iptal edilir ya da borcun üstündeki takip durdurulur.

 

Sgk prim borcu ödeme emrine itiraz dilekçesi

Prim borç çeşitleri ayrı ayrı olduğundan tek 1 dilekçe hazırlamak da mümkün yok. Genel şekilde itiraz dilekçesi örneğiniz alt taraftaki bu gibi olabilmektedir. Dilekçedeki gerekçenizin somut kanıtlara ya da Kanuna uygun olması ve geçerli olması gerekebilir. Ters durumda itirazınız doğrudan red edilecektir. sosyal güvenlik kurumu itiraz dilekçesi örneği alt taraftaki bu gibi olabilir;

  • Kurumunuzun ……………………….. T.C/Sicil numaralı sigortalısı/işvereneyim. Tarafıma ….. tarih ve …… sayı ile …./…./….. tarihinde tebliğ edilen ödeme emri belgesine aşağıda belirtilen gerekçeler ile itiraz ediyor ve ilgili borcun iptalini rica ediyorum.

Sgk borç itiraz dilekçesini ödeme emri tebliğ zamanından itibaren en geç yedi gün arasında ‘ya göndermeniz gerekebilir. Şayet posta ile gönderim yapacaksanız taahhütlü ya da iadeli taahhütlü şekilde gönderin.

Sgk işlemine karşı dava açma süresi

SGK sebebiyle gönderilen idari nakit cezası, ödeme emri ya da prim borç bildirimleri için dava açacaksanız herşeyden önce Sosyal Güvenlik Kurumu’na zamanı içerisinde itiraz etmeniz gerekiyor. Ödeme emirlerinde itiraz zamanı yedi gün iken idari nakit cezasında itiraz zamanı 15, prim borçlarında ise 30 gündür. Bu süreler arasında SGK’ya itiraz ettikten sonrasında SGK’dan gelen red yazısı ile dava açmanız gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelen itiraz red yazısını tebliğ aldıktan sonrasında en geç 30 gün içe

Sgk denetim raporuna itiraz nasıl yapılıyor ?

 

SGK Denetmenleri bilhassa işyerlerini kayıt dışı çalışma nedeniyle ve şikayetlere istinaden denetlemektedir. Bununla birlikte haksız alınan emekli maaşları, ilaçlar, tedaviler ve ya da daha muhtelif oldukça çok işlem için de denetim gerçekleştirilebilmektedir. Denetim raporu akibeti uygulanması istenen işlemler memur nedeniyle yapılarak borç ya da ceza bildirimi kişilere/işverenlere yapılır.

Denetim raporu neticesi kullanılan prim borcu, ipc v.s. bunun gibi işlemleri için borcun tebliğinden itibaren en geç yedi gün içerisinde itiraz etmenizi öneririz. Tabi itiraz sebebinin mantıklı olması ve cezayı ya da kullanılan işlemi arka alabilecek geçerlilikte olması gerekir. İtiraz halince inceleme Komisyonca organize edilmektedir ya red ya da kabul verilmektedir. İtiraz reddedilirse adli birim yolu açıktır ve 30 gün içerisinde dava açılabilir. Kabul edilirse zaten birşey yapmak gerekmez.

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar