Sgk Meslek Kodu Güncelleme, Güncel Meslek Kodları 2021

SGK uğraş kodu güncelleme ve Sosyal güvenlik kurumu uğraş kodu değiştirme işlemlerinin nasıl yapılacağı konusu hem işverenler nedeniyle hem de çalışanlar vasıtasıyla bize yoğun olarak soruluyor. Bu sebepten dolayı SGK uğraş kodu güncellemesinin nasıl yapıldığı konusuna teferruatlı şekilde yer vermek istedik.

Bildiğiniz üzere çalışanların hizmet beyannamelerinde uğraş kodunun yer alması mecbur duruma gelmiştir. Özellikle çıraklık, kalfalık belgesi alacak şahıslar için doküman alınacak uğraş grubunda dikkat çekici 1 sigortalılık zamanı istenmekte ve bunun tespiti de SGK Tescil ve Hizmet dökümünde yer saha ilgili mesleğe ait uğraş kodu ile yapılan bildirimlere göre yapılmakta.

Meslek kodları geriye dönük şekilde da güncellenebiliyor. Şimdi hem geriye dönük uğraş kodu nasıl değiştirilir, hem de işe giriş bildirgesinde sosyal güvenlik kurumu uğraş kodu nasıl değiştirilir hem de sonraki verilecek beyannameler için uğraş kodu değişikliği nasıl yapılıyor konusuna detaylı değineceğiz.

Sgk uğraş kodu nedir ?

Her 1 uğraş için belirlenen koddur. Çalışanların belirlenen kodlarla yani işyerinde yaptığı meslek ile ilgili uğraş kodu ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimi zorunludur. Aşağıda güncel 1 listesi verilmiştir.

SGK uğraş kodları ne işe fayda ?

Peki uğraş kodu ne işe fayda ? Bu kodla çalışanın işyerinde yaptığı işe uygun kodla Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimi sağlanır. Örneğin aşçı ise iş yeri elemanı şekilde bildirilmesinin önüne geçilir. Bu da ileride sigortalı için referans olur. Özellikle kalfalık, çıraklık, ustalık belgesi alırken Mesleki Eğitim Kurumu dikkat çekici 1 kıdem şartı aramakta ve bunu da geriye dönük şekilde uğraş kodu ile yapılan bildirimlerden tetkik etmekte. Bu sebepten çalışanların doğru kodla bildirimlerinin sağlanması ciddiyet arz etmekte.

Sgk uğraş kodu değiştirme nasıl yapılıyor ?

İşveren nedeni ile işçi uğraş kodu güncellemesi işe giriş bildirgesi uygulamasında her süreç online şekilde yapılabilir. Sosyal güvenlik kurumu uğraş kodu değişikliği için Sosyal Güvenlik Kurumu’na dilekçe verilmesi gerekmez. Fakat bu değişiklik cari beyanname ve sonraki verilecek bildirgelerde uğraş kodunun değişmesini sağlar yani geriye dönük işçi uğraş kodu değiştirme imkanı sağlamaz.

Daha evvelinde verilen hizmet bildirgelerinde geriye dönük uğraş kodu güncellemesi işe giriş uygulaması üstünden yapılamamakta. İşveren anlamında işveren dosyasının bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezi’ne aşağıda örneği verilen dilekçe ile müracaat yapılması gerekmekte. İşveren ilgiyi üstünde çalışanın uğraş kodu 01.08.2009’a kadar olan kısım için güncellenebilmekte. Öncesi için herhangi 1 sigortalı uğraş kodu değiştirme yapılamamakta.

Meslek kodu güncellemesi nasıl düzenlenmektedir ?

Cari çağa ve sonra verilecek bildirgelerde uğraş kodu değişikliği işe giriş uygulaması üstünden rahatça yapılabilmekte. İşveren aracılığı ile bu işlem her süreç yapılabilir ve uğraş kodu değişikliği cezasına naturel değildir. İşe giriş bildirgesinde uğraş kodu güncellemesi için lütfen alt taraftaki adımları takip ediniz;

 • na E bildiri kullanıcı ismi ve parolanız ile giriş yapın.
 • Uygulamaya giriş yaptıktan sonrasında ana ekranda yer piyasa İşe Giriş Bildirgesi Güncelleme menüsüne giriş yapın.
 • Açılan ekranda geçmişe dönük uğraş kodu değiştirme ve düzenleme yapmak arzuladığınız sigortalı T.C. numarasını yazarak Sorgulama yapın.
 • Sorgulama yaptıktan sonrasında sorgulama ekranının 1 altında çıkan ve düzenleme yapmak arzuladığınız işe giriş bildirgesini seçin.
 • Sigortalı Uğraş Adı kısmında insana uygun uğraş kodunu seçtikten sonrasında İleri diyerek personel uğraş kodu değiştirme işlemini tamamlayın. Güncel uğraş kodları listesi excel şekilde aşağıda verilmiştir.  Hepsi bu kadar.

Buradan yapılan sosyal güvenlik kurumu işe giriş uğraş kodu düzenleme ve değişikliklerin geçmişe yansımayacağını yalnızca cari döneme ve sonrasındaki bildirgelerde yeni uğraş kodunun yer alacağını hatırlatmak isteriz. Geçmişe yönelik sigorta uğraş kodu değişimi için aşağıda örneği verilen dilekçe ile SGK’ya işveren sebebiyle müracaat yapılması gerekmekte.

Videoda düzenleme işlemini nasıl yapabileceğinizi detaylı anlattık;

İşe giriş uğraş kodu güncellemesi nasıl yapılıyor ?

İşe giriş bildirgesinde uğraş kodu düzenleme işlemi için üst kısımda belirtilen yolu takip etmeniz gerekebilir. Bu değişiklik işe giriş bildirgesi ve sonra verilecek beyannamelerde yeni kodla bildirim yapılması imkanı sağlar. Önceden verilen beyannamelerde değişiklik olabilmesi için aşağıda örneği verilen uğraş kodu değiştirme dilekçesi örneği ile işveren dosyasının bağlı bulunduğu SGK Müdürlüğü’ne müracaat yapılması gerekmektedir.

E beyanname uğraş kodu düzenleme nasıl yapılıyor ?

SGK e beyanname ya da işveren sistemi üstünden düzenleme yapılmamaktadır. İşe giriş bildirgesinde mesleki kodları nasıl düzenleme yapacağınız ve geçmişe yönelik düzeltmenin nasıl ve ne biçimde yapılacağı üst kısımda anlatılmıştır.

Sgk uğraş kodu değiştirme dilekçe örneği

01.08.2009 tarihine kadar olan bildirgeler için uğraş kodu güncellemesi SGK anlamında işveren isteklerine istinaden yapılabilmekte. Geriye dönük uğraş kodu değiştirme için işverenin örneği aşağıda verilen sosyal güvenlik kurumu uğraş kodu değiştirme dilekçesi ile müracaat yapması yeterli.  Sosyal güvenlik kurumu da uğraş kodu değişikliği için muhtasara geçişle yanında cezai işlem uygulandığını belirtmek isteriz. Cezai işlem meselesi için ayrıntılar paylaşımımızın devamında verilecektir.

 • …………. Sosyal Güvenlik Merkezine
 • Müdürlüğünüzde …………………………………….. işletme sicil numarası ile tescilli işyerimizde ………………. T.C. numaralı çalışanımızın …../…./….-…../…./……. tarihleri arasındaki uğraş kodunun ……………. uğraş kodu ile düzenlenmesi hususunu arz ederim. 

Sgk uğraş kodu değiştirme dilekçe örneği word şekilde hazırlayarak bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi’ne elden ya da posta yolu ile gönderebilirsiniz.

Sgk uğraş kodu geriye dönük değiştirme hangi tarihe kadar düzenlenmektedir ?

Yukarıda da belirttiğimiz benzeri geriye dönük değişiklik işlemleri dilekçe ile her süreç yapılabilir. 01.08.2009 tarihsel ve sonrasındaki sigortalı bildirimler için uğraş kodu güncellemesi yapılabilmekte.

Sürekli işçi uğraş kodu değişikliği nasıl yapılıyor ?

Taşerona bağlı şekilde çalışırken Kamu’da devamlı işçi kadrosuna alınanların sigorta bildirimleri de Sosyal Sigortalar Kurumu kapsam gereğinde oluyor. Dolayısıyla hem ileriye dönük hem de geriye dönük uğraş kodu düzenleme işlemleri aynen üst kısımda anlatıldığı benzeri yapılmalıdır.

Sgk uğraş kodu değiştirme ne süreç yansıyor ?

Sgk işçi uğraş kodu değiştirme işlemi yapılıyor yapılmamaktadır hizmet dökümüne yansır. İşe giriş uygulaması üstünden yapılan değişiklikler ise sonraki verilecek bildirgelere hemen yansır.

Meslek kodu değiştirme hemen yapılır mu ?

Hem işe giriş üstünden yapılan güncellemeler hem de SGK’ya dilekçe ile talepte bulunulan değişiklikler işlemin tamamlanmasının ardından hemen SGK Tescil ve Hizmet Dökümü’ne yansımakta. Tabi SGK’ya dilekçe ile başvurularda işlem hemen yapılırsa hemen yansır. Geç yapılırsa yapıldığı tarihte yansıyacaktır. E-devletten sosyal güvenlik kurumu uğraş kodu öğrenme alt başlığında değişikliği nasıl görüntüleyebileceğiniz konusu için bilgi bulabilirsiniz.

SGK Uğraş kodları 2021

Meslek kodları listesi devamlı şekilde güncellenmektedir. Biz bu paylaşımımızda en güncel hali ile uğraş kodları listesini size sunuyoruz. SGK güncel uğraş kodları listesini buradan indirebilirsiniz: .

Sgk işe giriş kodları 2021

İşe giriş bildirgesinde lüzumlu olan sigorta uğraş kodları listesi üst kısımda güncel şekilde verilmiştir. İşe giriş yapılırken lüzumlu Öbür sigortalılık kodları ve işe giriş bildirgesi konusundaki bütün ayrıntılara ulaşmak ve sosyal güvenlik kurumu meslek kolu kodlarına göz atmak için hemen sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Meslek kodu değiştirme cezası ne kadar ?

Önemli: Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla yayımlanan “Meslek Ismi ve Kodu Değişiklikleri Dalında Yapılacak İşlemler “ başlıklı genel ova ile uğraş kodu değişiklik taleplerinde uygulanacak güncel işlemler ve ceza tutarları şu biçimde olacaktır;

 • İşe giriş bildirgesi uygulamasında yapılacak ve cari çağa ile sonra verilecek bildirgelerde değişiklik yaratacak olan sigortalı uğraş kodu düzenleme işlemlerinde cezai işlem uygulanmayacak.
 • Cari çağa öncesini kapsayan geriye dönük sosyal güvenlik kurumu kodu değiştirmede ise muhtasar prim ve hizmet beyannamesine geçiş tarihsel olan 01.01.2018 tarihsel sonrası için cezai işlem uygulanacak.
 • İşverenin geçmişe dönük uğraş kodu düzeltmeleri SGK sebebiyle işleme alınacak ve bunlar için cezai işlem uygulanmayacak. Fakat sigortalı nedeniyle verilecek dilekçeler SGK denetmenlerince lüzumlu araştırma yapıldıktan sonrasında işleme alınabilecek. Şayet Denetim neticesinde sigortalının uğraş kodunun gerçeğe aykırı ya da hatalı bildirildiği tetkik edilirse işverene her 1 çağa için 1/10 tutarında ceza uygulanacak.
 • Yine adli birim kararı, Öbür Halk Kurum ve Firmaların denetimleri akibeti sigortalının uğraş kodunun gerçeğe aykırı bildirildiği tetkik edilirse yanlış bildirilen her 1 döneme için 1/10 tutarında idari nakit cezası uygulanacak.
 • Bildiğiniz bunun gibi 2020 Temmuz ayına kadar muhtasar ve prim hizmet beyannamesi pilot vilayetlerde uygulanmış ve sonra 2020/Temmuz ayı itibarı ile bütün Türkiye’de geçiş yapılmıştır.
 • Buna göre muhtasar ve prim hizmet beyannamesine geçişle yanında oluşmuş olan geçmiş çağa uğraş kodu değişiklik işlemleri için sigortalı başına aylık asgari ücretin 1/10’u tutarında idari nakit cezası uygulanacak.  Uygulanacak idari nakit cezası tutarı 1 çağa için brüt asgari ücret tutarını geçemeyecek.

Sgk uğraş kodu düzenleme cezası 2021

Yukarıda belirtilen hukuklar doğrultusunda geriye dönük işe giriş uğraş kodu değiştirme kapsam gereğinde sigortalı başına her 1 değişiklik dönemi için uygulanacak ceza tutarı 2021 yılında 357,00 TL olacaktır. Toplamda 1 döneme için uygulanacak Sosyal güvenlik kurumu uğraş kodu geriye dönük değiştirme cezası tutarı ise 2021 yılı için 3577,50 TL’yi geçemeyecektir.

Meslek kodu sorgulama nasıl düzenlenmektedir ?

İşverenler çalışanın uğraş kodunu işe giriş uygulama üstünden İşe Giriş Bildirgesi Düzenleme ekranına giriş sağlayarak görebilir. Çalışanlar ise SGK Tescil ve Hizmet Dökümünde uğraş kodu alanından güncel uğraş kodu ile geçmişte hangi uğraş kodu ile bildirim yapıldığına dair sorgulama yapabilir. Çalışan şekilde e devlet sistemi üstünden uğraş kodu görüntülemek ve SGK tescil hizmet dökümü sorgulaması yapmak için hemen sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

SGK uğraş kodu nasıl öğrenilir ?

İşveren anlamında bildirilen uğraş kodu uğraş kodu listesinde yer sektör koda uygun şekilde bildiriliyor mu ? Bunu öğrenmek ve sosyal güvenlik kurumu uğraş kodu sorgulaması yapmak çok fazla kolay.

 • E-devlette sayfasına T.C. ve e-devlet parolanız ile giriş yapın.
 • Hizmet dökümü sayfasında Meslek Kodu alt bölümünde yer saha kodun üzerine mouse okunu getirin.
 • Böylece e-devlet uğraş kodu sorgulaması hazırlanmış ve hangi kodla bildirim yapıldığı açıklamalı şekilde görülecektir.

Meslek kodu şikayeti nereye organize edilmektedir ?

Bazı pozisyonlarda işverenler çalışanları doğru uğraş kodu ile bildirmeyebilmekte. İşçi rica etse dahi işveren değişiklik işlemini yapmayabilmekte. Bu tür 1 vaziyet var ise yapılması gereken işlem işvereni şikayet etmek olacaktır. Alo-170 hattını arama yaparak ya da işverenin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezi’ne dilekçe ile başvurmak.

Başvuru üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu değişiklik talebini denetmenler nedeniyle inceler. Denetmenler sebebi ile işyerinde denetim yapılıyor. İşveren ve çalışanın ifadesi ile tanıkların ifadeleri alınır. Yapılacak denetim neticesinde Şayet denetmen aracılığı ile sigortalının değişiklik ilgiyi uygun görülürse işlem düzenlenmektedir ve işverene cezai işlem uygulanır.

Bağkur uğraş kodu değiştirmesi nasıl organize edilmektedir ?

Yukarıda anlatılanların hepsi 4/1-a yani eski adıyla sosyal sigortalar kurumu kapsam gereğinde çalışanların SGK’ya bildirilen uğraş kodlarının cari ya da geriye dönük şekilde nasıl değiştirilebileceği ile alakalıdır. Şayet 4b yani Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu uğraş kodunuzun hatalı olduğunu düşünüyorsanız 1 dilekçe ile Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu dosyanızın bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezi’ne başvurarak düzeltme yaptırabilirsiniz.

İçerik Başlıkları

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar