SGK Kontrol Muayenesi Nedir, Sorgulama Nasıl Yapılır ?

SGK kontrol muayenesi hakkında bütün ayrıntılar paylaşımımızda. Sosyal Güvenlik Kurumu’nda tedavi ile iyileşebilecek 1 rahatsızlığı olanlara malulen ya da engelli maaşları zamanlı şekilde bağlanmakta ve bu sürenin sonunda bireyler yine muayene ve engellilik durumunun kontrolü için heyete gönderilmektedir. İşte yapılan bu işlem kontrol muayenesi şekilde adlandırılmaktadır.  Kontrol muayenesinin nasıl yapıldığı, kimlere uygulandığı, sorgulama ve bütün teferruatları paylaşımımızın devamında bulabilirsiniz.

SGK kontrol muayenesi nedir ?

Kalıcı rahatsızlığı olmayan ve tedavi akibeti düzelebileceği/iyileşebileceği kanaati getirilen kişilere Sağlık Kurulu sebebiyle heyet raporuna kontrol tarihsel belirtilir. Kontrol tarihsel geldiğinde hastalar hastalığın güncel durumunun kontrolü için yine heyete gönderilir. İşte bu kontrol muayenesi şekilde bilinir. Bunlar için verilen raporlar sürelidir ve belirtilen zamanda kontrol muayenesinin yapılması gerekmektedir.

Hangi hastalıklar kontrol muayenesine tabidir ?

Tedavi ile iyileşmesi mümkündür olan hastalıklar kontrol muayenesine tabiidir. Şu şu hastalıkları kapsamaktadır demek hatalı olacaktır. Burada temel mantık hastalığın tedavi ile iyileştirilebilir ve meslek gücü kaybının düşürülebilir olmasıdır. Şayet tedavi ile oranı düşecek 1 hastalık değilse bu tür hastalıklar kontrole bitkisel olmaz.

Örneğin doğuştan 1 gözü görmeyen ve tedavi ile de iyileşmesi imkanı olmayan olan 1 hastalığı için süresiz rapor verilmektedir ve bu şahıs kontrole tabi tutulmaz. Ama iki bacağı kırılan ve geçici vakit ile yatağa bağlı olması gereken ve tedavisi uzun sürecek olan kişilere kontrollü şekilde aylık bağlanır. Burada nihai kararı verecek olan sağlık kuruludur yani doktorlardır.

SGK kontrol muayenesi kaç gün içerisinde yapılmalıdır ?

Kontrol muayenesi zamanı içerisinde yapılması ciddiyet arz etmektedir. Zira zamanı içerisinde muayene kontrolüne gitmeyenlerin gidene kadar emekli maaşları kesilmektedir. En geç  muayene kontrolü yazısının tebliğinden sonraki ödeme zamanına kadar heyete girilmesi gerekmektedir.  Aşağıda bütün durumlar için engelli ve malulen emekli kontrol muayenesi zamanı verilmiştir.

Kontrol muayenesinde maaş kesilmesi nasıl uygulanıyor ?

Kontrol muayenesi sonucunda meslek gücü kayıp oranı düşenlerin yeni hale göre aylık/gelirleri % kesilir ya da yeni oran üstünden tekrardan hesaplanır.

  • Kontrol muayenesi sonucunda yeni belirlenen orana göre takip eden döneme başında aylık % kesilir, azaltılır ya da arttırılır.
  • Sosyal Güvenlik Kurumu anlamında gönderilen kontrol muayenesi yazısının tebliğinden sonraki ödeme dönemi başına kadar geçerli 1 mazereti bulunmadığı durumda kontrol muayenesi için müracaat yapmayanların aylıkları/gelirleri kesilir.
  • Ancak SGK sebebiyle tebliğ alındıktan sonrasında üç ay arasında kontrol muayenesi yapılırsa aylık/gelir kesildiği tarihten itibaren tekrardan bağlanır.
  • 3 aylık süreden sonrasında kontrol muayenesi yaptıranların aylık ve gelirleri ise kesilmiş olacağından yeni aylık/gelir rapor zamanını takip eden ay başından bağlanacaktır.
  • 3 aylık sürenin hesabında Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı ile sigortalıya gönderilen yazıda yer sektör Sağlık Kurulu  ya da Yüksek Sağlık Kurulu kararında yer piyasa tarih esas alınmaktadır.

Kontrol muayenesi nasıl düzenlenmektedir ?

Kontrol muayenesi zamanı dolmadan evvelinde Sosyal Güvenlik Kurumu 1 ova yollar. Bu yazının tebliğ zamanından itibaren süre başlar. Ova tebliğ alındıktan sonrasında zaman kaybetmeden hastaneye başvurulur .Hastane rapor merkezi bu işlem için size 1 randevu verir. Randevu tarihinde lüzumlu tahlil, tespit ve muayeneler yapıldıktan sonrasında heyete girilir. Sonra son vaziyet raporu düzenlenerek hastane vasıtasıyla SGK’ ya gönderilir. Rapor oranında 1 artış ve ya azılış var ise vaziyet tekrardan değerlendirilir.  sayfamızdan adım adım heyete başvuruda izlemeniz gereken yol meselesinde bilgi bulabilirsiniz.

SGK kontrol muayenesi kaç kez yapılıyor ?

Sgk kontrol muayenesi yönetmeliğine göre belirlenmiş olan 1 sayı bulunmamaktadır. Heyetin belirlemiş bulunduğu bir duruma göre yine tekrardan ve her yıl tekrar muayene yapılabilir. Belirlenmiş olan en çok 1 kontrol muayenesi zamanı yoktur.

Sürekli raporda kontrol muayenesi düzenlenmektedir mu ?

Sürekli diğeri ismi ile süresiz şekilde verilen raporlar için kontrol muayenesi yapılamaz. Daha evvelinde bu konu konusu için teferruatları i başlıklı paylaşımımızda vermiştik. İlgili paylaşımızı ziyaret ederek hangi durumlarda süreli, hangi durumlarda devamlı yani süreksiz rapor verildiği konusu için bilgi bulabilirsiniz.

Sgk kontrol muayenesi sorgulaması nasıl yapılıyor ?

Engelli ya da malulen emeklilik kontrol muayenesi sorgulamasını e-devletten aylık aldığınız kapsama göre yapabilirsiniz. Buna böre E-devlette Sosyal Güvenlik Kurumu bölümünde;

  • Bağkur için ,
  • SSK için ,
  • Emekli sandığı için menülerine giriş yapın.

Aylık bilgisi sorgulama ekranında açılan ve emekli maaşınız ile alakalı yer sektör dökümde Rapor Kontrol Tarihi yönünü göreceksiniz.  Bu kısım kontrol çağının dolduğu tarihsel gösterir. Zaten SGK bu tarihten en geç üç ay evvelinde kontrol muayenesi için size ova yollar. Şayet ova gelmezse kendiniz bu tarihten en geç üç ay evvelinde bağlı olduğunuz SGK’ya başvurarak yazıyı elden alabilirsiniz.

Engelli emeklilikte kontrol muayenesi kalktı mı ?

Covid süreci ile yanında engelli ve malulen emeklilik ile ilgili bazı hastaların kontrol süreleri ertelenmişti. Fakat uygulama tamamıyla kalkmadı ve erteleme süreleri de doldu. Dolayısıyla kontrol muayene uygulaması devam etmekte.

İçerik Başlıkları

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar