SGK İdari Para Cezaları İndirim 2021

SGK idari nakit cezaları indirim oranları cezanın şekline ve re’sen ya da kendiliğinden yapılmasına göre farklılık göstermekte. Sosyal Güvenlik Kurumu sebebiyle kullanılan idari nakit cezaları brüt asgari ücrete göre hesaplanıyor.

Asgari ücretin dikkat çekici olması ile beraber 2021 sosyal güvenlik kurumu idari nakit cezaları ve indirim oranları da netleşmiş oldu. Bu paylaşımımızda ceza erken ödeme indirimi oranları ve erken ödeme biçiminde ödenecek tutarlar meselesi için bilgi bulabilirsiniz.

2021 Sosyal güvenlik kurumu ipc indirimi ne kadar ?

SGK ceza indirimi 2021 hakkından yararlanabilmeniz için Sosyal Güvenlik Kurumu nedeniyle size tebliğ edilen idari nakit cezasını en geç 15 gün arasında ödemeniz gerekiyor.

  • Normal şartlarda tebliğ zamanından itibaren SGK idari nakit cezalarının ödenmesi biçiminde kullanılan miktar üstünden en az %25 oranında indirim uygulanır. Lakin aşağıda belirtilen bazı istisnai durumlarda gene 15 gün arasında ödeme yaptığınızda ilave indirim sağlanır.
  • İdari nakit cezasını tebliğ zamanından itibaren 15 gün geçtikten sonrasında yani idari nakit cezası indirimli ödeme süresini geçirdikten sonrasında ödemeniz şeklinde herhangi 1 cezayı erken ödeme indiriminden   yararlanmanız söz konusu olmaz.
  • Sgk erken ödeme indirimi geçmeden evvelinde dilerseniz 2021’de SGK vasıtasıyla kullanılan ceza tutarlarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Sgk idari nakit cezası indiriminde istisnai durumlar

Normal şartlarda kullanılan idari nakit cezasından en az 1/4 oranında Sosyal güvenlik kurumu peşin ödeme indirimi uygulanır. Fakat bazı pozisyonlarda idari nakit cezalarında indirim tutarı daha fazla olabilir. İndirimin 1/4 oranından fazla yapıldığı durumlar şunlardır;

  • Sigortalı işe giriş bildirgesini vermeniz gereken kanuni veriliş zamanından itibaren en geç bir ay içerisinde kendiniz vermeniz biçiminde kullanılan idari nakit cezası üstünden 15 gün içerisinde ödemeniz şeklinde 3/4’ünün 1/4’ünü ödersiniz. Yani 1500 TL ceza uygulandıysa Sosyal güvenlik kurumu ipc erken ödeme indirimi ile beraberinde 281,25 TL ödersiniz.
  • İşyeri tescil bildirgesini vermeniz gereken kanuni süresinden itibaren en geç bir ay arasında kendiniz vermeniz biçiminde kullanılan tutarın 3/4’ünün 1/4’ünü ödersiniz. Tabi gene 15 gün içerisinde ödemeniz koşulu ile.
  • İşten ayrılış bildirgesini vermeniz gereken tarihten itibaren elektronik ortamda kendiniz verirseniz tıpkı biçimde üst kısımda belirtildiği bu gibi 15 gün arasında cezayı ödemeniz mecburiyetinde 3/4’ünün 1/4’ünü ödersiniz.

İşe giriş bildirgesi geç eda cezası indirimi 2021

Sigortalı işe giriş bildirgesinin bazı istisnai durumlar haricinde en geç sigortalının çalıştığı tarihten önceki güne kadar verilmesi gerekiyor.

  • Tarım, yapı ve balıkçılık işlerinde tıpkı gün, ilk kere tescil edilen işyerlerinde ise bir aylık vakit bulunur. Hafta sonu ve resmi tatile denk gelen sürelerde ise uygulama farklıdır.
  • İşe girişin verilmesi gereken kanuni süreden itibaren en geç bir ay arasında gene işveren vasıtasıyla verilmesi ve SGK aracılığı ile tebliğ edilen idari nakit cezasının da tebliğ zamanından itibaren en geç 15 gün arasında ödenmesi mecburiyetinde yekün tutarın 3/4’ünün 1/4’ü ödenmek şekli ile borç kapatılmaktadır.  İndirimli güncel ceza tutarlarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Aylık prim ve hizmet belgesi geç verilmesi cezası indirimi

Sigortalıların asıl ya da ek bildirgelerinin geç verilmesi mecburiyetinde Sosyal Güvenlik Kurumu nedeni ile idari nakit cezası uygulanır. ek bildirgenin geç verilmesi mecburiyetinde çalışan başına brüt asgari ücretin 1/8’i, asıl bildirgede ise 1/5’i oranında idari nakit cezası uygulanır. Kullanılan ceza tutarının tebliğ zamanından itibaren 15 gün içerisinde yekün ceza tutarının 1/4’ü yani %25’i oranında indirim uygulanır.

Sgk ipc indirim dilekçesi örneği

İndirimden yararlanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’na herhangi 1 müracaat yapmanız gerekmez. Lakin tebliği alır almaz SGK işveren servisi ile görüşerek tebliğ tarihinin sisteme işlenmesini isteyin. Tebliğ zamanından itibaren 15 gün içerisinde ödediğinizde sistem indirim hakkınızı otomatik şekilde uygular.

SGK idari nakit cezası ödemesi nasıl organize edilmektedir ?

Ödeme yapabilmeniz için yani İPC’nin tahakkuk edebilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla tebliğ tarihinin sisteme girilmiş olması gerekiyor. Tebliğ tarihsel girilmeden sistemde borç çıkmaz ve dolayısıyla ödeyemezsiniz.

Bağlı olduğunuz SGM sebebi ile tebliğ tarihsel girildikten sonrasında sosyal güvenlik kurumu idari nakit cezaları ödemelerini bankalardan, SGK kart ile prim ödeme merkezinden 26 haneli işletme sicil numaranız ile SGK Ödemeleri-SSK İpc menüsünden yapabilirsiniz. Ödeme işlemini yapmak ve borç sorgulamak için hemen sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Sgk idari nakit cezası ödeme emrine itiraz

Uygulanan idari nakit cezasında hata olduğunu düşünüyorsanız, iptal gerekçeniz geçerli ise tebliğ zamanından 15 gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna itiraz edebilirsiniz. 15 gün geçtikten sonrasında idari nakit cezası kesinleşmiş olacağından itiraz etseniz bile itirazınız SGK aracılığıyla işleme alınmaz.

Sgk iyi niyet indirimi

Sosyal Güvenlik Kurumu nedeniyle kullanılan idari nakit cezalarında vergi borçlarında bulunduğu bunun gibi anlaşma yoktur, sgk cezalarında mutabakat hükümleri uygulanmaz. Kanunda belirtilen tutarlarda ceza uygulanır ve kullanılan ceza doğru ise itiraz da etseniz yargıya de verseniz iptal edilmeyecektir.

Ancak bazı istisnai durumlar olmaktadır. Bu istisnai durumlarda işlemleri kendiniz yapmanız mecburiyetinde kullanılan indirim oranı normal indirimden muhtelif ve fazla oluyor. Bu durumlara aşağıda değinilecektir.

SGK cezalarında mutabakat var mı ?

Sosyal Güvenlik Kurumu sebebiyle kullanılan idari nakit cezalarında Vergi Dairesi’nde bulunduğu benzeri anlaşma söz konusu olmaz. Şayet kullanılan cezanın yersiz ya da hatalı olduğunu düşünüyorsanız tebliğ zamanından itibaren 15 gün içerisinde itiraz edebilirsiniz. Dilekçenizi Kanuna dayandırarak ve gerekçeli ve geçerli belgeleri ekleyerek vermeniz gerekir. Şayet itirazınız kabul edilirse ipc komple iptal edilir. Zaten geçerli 1 itiraz gerekçeniz yok ise iptali söz konusu olmamakta.

SGK idari nakit cezaları genelgesi

İdari nakit cezası uygulama oranları, indirim esasları ve bütün yasalar son şekilde yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu 2020/8 sayılı  SGK İdari Nakit Cezaları konulu genelgede yer alıyor. Bütün ayrıntılara ilgili genelgeden ulaşabilirsiniz.

İçerik Başlıkları

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar