SGK İdari Para Cezaları 2021

SGK idari nakit cezaları işverenler açısından can yakıcı olabilir. 01 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arası brüt asgari ücret 3.577,50 TL şekilde belirlendi. Malumunuz Sosyal Güvenlik Kurumu sebebiyle işe giriş bildirgesi, işten ayrılış beyanname cezası, aylık prim ve hizmet beglesi geç eda cezası v.s. benzeri bütün cezalar brüt asgari ücrete göre hesaplanmakta.

Brüt asgari ücretin göze çarpan olması ile yanında 2021 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı ile uygulanacak idari nakit cezası tutarları da netleşti. Paylaşımımızda sosyal güvenlik kurumu işten çıkış geç bildirme cezası, sosyal güvenlik kurumu ek beyanname cezası ve bütün yanlış ile geç işlemler için uygulanacak olan sosyal güvenlik kurumu bildirgesi geç eda cezası güncel tutarlarına ulaşabilirsiniz.

Sgk cezaları 2021

Hatalı yapılan ya da süresinde yapılmayan her 1 işlem için kullanılan ceza tutarları farklılık göstermektedir. Zamanı dışında ya da kanuna aykırı şekilde uygulanacak sosyal sigortalar kurumu ipc tutarları alt taraftaki bu gibi olacaktır.

İşe giriş bildirgesi geç eda cezası 2021

 • Sigortalı işe giriş bildirgesininin zamanı içerisinde verilmemesi biçiminde uygulanacak idari nakit cezası tutarı her 1 çalışan için : 3.577,50 TL . Tebliğ zamanından itibaren 15 gün arasında ödenmesi halinde: 2.683,00 TL.
 • Sigortalı işe giriş bildirgesini kanuna göre verilmesi gereken tarihten itibaren en geç 30 gün arasında kendiniz verirseniz sigortalı başına: 3.577,50 TL. Tebliğ zamanından itibaren 15 gün arasında ödenmesi halinde: 670,00 TL.
 • İşe giriş bildirgesinin verilmediğinin adli birim kararı, denetim elemanları ya da resmi bilgi ve belgelerden tetkik edilmesi şeklinde sigortalı başına: 7.155,00 TL, tebliğ zamanından itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi biçiminde 5.366,00 TL.
 • İşe giriş bildirgesinin verilmediğinin mahkeme, denetim, resmi belgeden v.s. kaynaklı tespitinden sonrasında bir yıl içerisinde tıpkı işyerinde yeniden tespiti biçiminde sigortalı başına işe giriş bildirgesi vermeme cezası 17.887,50 TL şekilde uygulanır., 15 gün içerisinde ödenmesi halinde: 13.415,00 TL.
 • İşe giriş cezaları,  indirim oranları, işe giriş erken ödeme indirimi ve daha fazlası için hemen sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İşyeri bildirgesi geç eda cezası 2021

 • Kamu idareleri ve bilanço esasına tabi işyerlerinin işletme bildirgesini süresinde vermemesi biçiminde uygulanacak ipc tutarı: 10.732,5 TL, 15 gün bünyesinde ödenmesi şeklinde 8.049,00 TL.
 • İşletme esasına tabi defter tutanlar için: 7.155,00 TL, 15 gün bünyesinde ödenmesi biçiminde 5.366,25  TL,
 • Deftere tabi olmayanlar için ise 3.577,50 TL, 15 gün içerisinde ödenmesi biçiminde 2.683,00 TL,
 • Önemli: İşyeri bildirgesini verilmesi gereken hukuki süreyi takip eden 30 gün bünyesinde kendiniz vermeniz şeklinde kullanılan idari nakit cezasını da 15 gün içerisinde ödemeniz biçiminde ceza tutarının 3/4’ünün 1/4’ünü ödersiniz. Örneğin bilanço esasına tabi işyeriniz için uygulanması gereken İPC 10.732,00TL iken bildirgeyi kendiniz vermeniz ve ceza tutarını 15 gün içerisinde ödemeniz biçiminde ödeyeceğiniz miktar 2012,00 TL ye düşecektir.

Sgk beyanname vermeme cezası 2021

 • Kanuni zamanı dışında asıl şekilde verilen aylık prim ve hizmet belgeleri için sigortalı başına 715,00 TL, 15 gün bünyesinde ödenmesi halinde: 536,62 TL.
 • Ek şekilde zamanı dışında verilen belgeler için aylık beyanname vermeme cezası tutarı sigortalı başına 447,00 TL, 15 gün bünyesinde ödenmesi şeklinde 335,00 TL.
 • Asıl ve ek bildirgede yekün e beyanname geç eda cezası tutarı 7.155,00 TL yi geçemez.
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmediğinin adli birim kararı, denetim ya da teftiş elemanlarınca ya da resmi bilgi ve belgelere göre tespiti biçiminde sigortalı başına e bildiri vermeme cezası: 7.155,00 TL, 15 gün içerisinde ödenmesi biçiminde ise uygulanacak e bildiri zamanında vermeme cezası 5.366,00 TL.

Aylık prim ve hizmet belgesi geç verilmesi cezası indirimi 2021

2021 yılında Sosyal güvenlik kurumu aylık bildiri vermeme cezası güncel tutarları üst kısımda verilmiştir. Aylık bildiri vermemenin cezasına uygulanacak indirim oranı tebliğ zamanından itibaren cezanın 15 gün arasında olması zorunda 1/4’ü yani %25 olabilir. Sosyal güvenlik kurumu bildirgesini geç vermenin cezasını indirimli şekilde ödemesi yapmak için tebliğ zamanından itibaren en geç 15 gün arasında ödeme yapmanız gerekmektedir.

Ek beyanname cezası 2021

Ek aylık prim ve hizmet belgelerinde her 1 sigortalı için brüt asgari ücretin 1/8’i oranında sosyal güvenlik kurumu bildiri geç eda cezası uygulanır. Yekün ceza tutarı brüt asgari ücretin 2 katını geçemez. 2021 yılında ek Sosyal güvenlik kurumu bildirgesi vermeme cezası sigortalı başına 447,00 karakter olacaktır.

İşten ayrılış bildirgesi geç eda cezası 2021

İşten ayrılış bildirgelerinin işten çıkış zamanından itibaren en geç 10 gün arasında verilmesi gerekiyor. 10 gün içerisinde verilmediğinde işten çıkış bildirgesi geç eda cezası uygulanır.

 • İşten ayrılış bildirgesinin zamanı dışında verilmesi biçiminde sigortalı başına işten ayrılış bildirgesi cezası 377,00 TL,
 • 15 gün içerisinde ödenmesi biçiminde indirimli şekilde 282,75 TL işten çıkış geç bildirim cezası uygulanır.

Kayıt ve doküman ibraz etmeme sosyal güvenlik kurumu ipc 2021

 • Kamu idareleri ve bilanço esasına tabi işyerleri için: 42.930 TL, 15 gün bünyesinde ödenmesi biçiminde 32.197,00 TL.
 • Diğer deftere yani ofis esasına tabi işyerleri için: 21.465,00 TL, 15 gün içerisinde ödenmesi halinde: 16.098,00 TL.
 • Deftere tabi olmayanlar için ise: 10732,00 TL, 15 gün içerisinde ödenmesi şeklinde 8049,00 TL.

Rapor geç bildirme cezası 2021

 • Çalışmazlık girişinin hiç yapılmaması şeklinde sigortalı başına 1.788,75 TL, 15 gün içerisinde ödenmesi biçiminde 1.341,56 TL.
 • Bildirimin zamanı dışında yapılması şeklinde sigortalı başına: 377,00 TL, 15 gün içerisinde ödenmesi şeklinde ise 283,00 TL.

SGK idari nakit cezaları indirimi ne kadar ?

Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı ile kullanılan idari nakit cezalarını;

 • 15 gün arasında ödemeniz zorunda %25 oranında indirim yapılır.
 • İşe giriş bildirgesi, işten çıkış bildirgesi ile işletme bildirgesini verilmesi gereken Kanuni süreden itibaren 30 gün arasında elektronik ortamda kendiniz verirseniz ve tebliğ edilen cezayı 15 gün arasında öderseniz ödeme tutarı yekün tutarın 3/4’ünün 1/4’ü olacaktır.

SGK idari nakit cezasına nasıl itiraz edilir ?

Eğer geçerli 1 sebebiniz var ise idari nakit cezasına size tebliğ zamanından itibaren en geç 15 gün arasında itiraz edebilirsiniz. 15 gün geçtikten sonrasında itiraz hakkınız yanar. Dediğim benzeri itirazınızın geçerli 1 sebebe dayanması gerekiyor.

Eğer geçerli değilse zaten SGK ipc komisyonu sebebi ile itirazınız reddedilecektir. Şayet yargı yoluna gidecekseniz evvelinde SGK’ya itiraz etmeniz gerekiyor. İtiraz komisyonu kararını tebliğ aldıktan en geç 30 gün arasında ise dava açma hakkınız olmaktadır. Örnek itiraz dilekçeleri ve takip etmeniz gereken yol meselesi için detaylı bilgi için hemen sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

SGK idari nakit cezası ödemesi nasıl organize edilmektedir ?

Yok ben itirazla uğraşamam ödemesi yapmak istiyorum diyorsanız ödeme yapabilmeniz için SGK anlamında ipc tebliğ tarihinin sisteme girilmiş olması gerekiyor. Tebliğ tarihsel girilmeden tahakkuk oluşmaz ve dolayısıyla ödeme yapamazsınız.

Ödeme işlemini 26 haneli SGK işletme sicil numarası üstünden SGK Ödemeleri-SSK İPC menüsünden herhangi 1 bankadan, mobil ya da internet bankacılığı kanallarından ya da SGK kart ile prim ödeme sisteminden yapabilirsiniz. Ödeme bölgesinde daha ayrıntılı bilgi ve ödeme işlemini nasıl yapacağınızı öğrenmek için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İçerik Başlıkları

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar