SGK Hizmet Dökümündeki Kodlar ve Açıklamaları

SGK tescil ve hizmet dökümünde oldukça çok kod yer almakta. Çoğumuz bu kodların ne anlama geldiğini nebati şekilde bilemiyoruz. Zaten genel manada kısaltılmış terimler ve teknik terimler yer almakta. Bu paylaşımımızda hizmet dökümünde yer saha 506 aphb, *4a sigorta kolu, 4a hizmet dökümü yıldız göstergesi benzeri parametrelerin ne anlama geldiği ve açıklamalarını teferruatlı şekilde bulabilirsiniz.

Aphb ne manasına gelmektedir ?

Aylık prim ve hizmet belgesi kelimelerinin kafa harflerinden oluşur. Sigortalı çalışanların prim gün sayısı ve prime esas kazançlarının Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi için elektronik ortamda uygulanan bildirgedir.

506/ aphb ne demek ?

01 Ekim 2008 tarihsel ve önce 4a yani eski ismi ile sosyal sigortalar kurumu kapsam gereğinde 1 işyerinde sigortalı çalışanların bildirim işlemleri eski 506 sayılı Kanuna göre yapılmaktaydı. 506 tabi olunan kanun numarası. APHB ise aylık prim ve hizmet belgesi kelimelerinin açılımından oluşmakta. Aylık prim ve hizmet belgesi ise işverenlerin elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderdiği ve işçinin çalışma gün sayısı, prime esas yatırım bilgisi, meslek giriş ve çıkış tarihleri, noksan çalışma nedeni v.s. bilgilerinin yer aldığı belgedir. Yani gerçekte sizin hizmet dökümünde gördüğünüz bilgiler işveren nedeni ile APHB ile SGK’ ya gönderilmekte. 01 Ekim 2008 sonrası sosyal sigortalar kurumu hizmetleri ise yalnızca APHB şekilde görünür. Önünde 506 ibaresi yer almaz.

506 aphb uğraş kodu nedir ?

506 sayılı Kanuna tabi şekilde bildirilen Sosyal Sigortalar Kurumu hizmetleri için işveren vasıtasıyla seçilen sigortalı uğraş kodudur. Uğraş kodları işçinin işyerinde yapmış bulunduğu işe uygun 1 biçimde bildirimine imkan veren kodlardır. İşveren anlamında kodla bildirim zorunludur. sayfamızdan hem güncel uğraş kodları listesine göz atabilir hem de konu meselesinde detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Sigorta kolu (*)4a ne demek ?

Bildiğiniz bu gibi yürürlükteki 5510 Sayılı SGK Kanunu 01 Ekim 2008 zamanından sonrasında yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun dördüncü maddesinin a bendinde tanımlanan sigortalılar hizmet akdine tabi şekilde 1 işyerinde çalışanlardır. Yani eski ismi ile Sosyal Sigortalar Kurumu kapsam gereğinde çalışanlar yeni kanunda 4a sigortalısı şekilde tanımlanmaktadır. Özetle 4a demek 1 işyerinde sigortalı çalışanlar manasına gelmektedir. Bununla beraber staj/çıraklık sigortaları, sözleşmeli çalışan memurların bildirimleri, kamuda devamlı işçi kadrosunda yer yerlerin bildirimleri de bu kodla yapılır.

(ş)4a sigorta ne demek ?

4a’nın önünde (ş) halinde yer piyasa anlatım şüpheli işletme manasına gelir. Bu  işyerinin Sosyal Güvenlik Denetmenleri ya da Müfettişleri tarafınca denetleme sürecinde bulunduğu manasına gelir. Denetim ya da teftiş sonuçlanmadan 4a sigortanın önündeki (ş) kaldırılmaz. Böyle 1 halde şayet emekliliği adalet ederseniz denetim süreci tamamlanmadan önünde (ş) yer piyasa 4a sosyal sigortalar kurumu hizmetleri emeklilikte sayılmaz ve dolayısıyla maaşınız bağlanmaz.

Bazı okurlarımız anlamında bu şaibeli şekilde anlaşılmakta ve şaibeli işletme ne demek sorusu da bize sorulmakta. üst kısımda da belirtildiği bunun gibi (ş) ibaresi şaibeli değil, şüpheli işletme şekilde tanımlanmalıdır.

(k) 4a sigorta ne demek ?

4a’nın önünde (k) şekilde yer piyasa anlatım kontrollü işletme manasına gelir. Peki kontrollü işletme ne demek ? Kontrollü işletme de aynen şüpheli de bulunduğu bu gibi Sosyal Güvenlik Denetmenleri sebebiyle denetim sürecinde olan işyerleridir. Denetim bittikten sonrasında bu ibare kaldırılır. Bu süreçte denetim sonuçlanmadan başında (k) ibaresi yer saha 4a sosyal sigortalar kurumu hizmetleriniz sayılmaz.

(*)4a parantez içindeki yıldız neyi anlatım ediyor ?

4a’nın önünde (*) biçiminde yer sektör anlatım geçici meslek göremezlik raporu aldığınızda raporlu olduğunuz vakit boyunca çalışmadığınızın SGK’ya bildirimi için uygulanan 1 ifadedir. İşveren aylık prim ve hizmet belgenizi elektronik ortamda SGK’ya bildirirken bu bölümü işaretleyerek “Sigortalı raporlu bulunduğu zamanda işyerinde çalışmamıştır” bildirimini de bununla yapabilmekte. Özetle istirahat raporu aldığınız devirde rapor süresince çalışmadığınızın bildirimi için uygulanan ibaredir.

Hizmet dökümü uğraş kodu nedir ?

Yapılan son güncelleme ile 4a sosyal sigortalar kurumu kapsam gereğinde çalışanların uğraş kodlarının hizmet dökümünde bildirilmesi mecbur duruma gelmiştir. Burada yer sektör uğraş kodu 6 haneden oluşur ve çalıştığınız işin kısa tanımlamasıdır. Bazı sigortalılar meslek kodum hizmet dökümümde görünmüyor diye bize yazmakta. Bu tür 1 halde düzeltme işlemi epey bir pratik. İşvereniniz 1 dilekçe ile bağlı bulunduğu SGK’ya müracaat yaparak uğraş kodunuzu hizmet dökümünüze ekletebilir.

Hizmet dökümü İşyeri/ Kurum/ Sandık No nedir ?

İşçi, memur v.s. bildirimi oluşturan 1 işyerinin SGK’da tescilli bulunduğu 1 numarası olmaktadır. Bu kısımda yer saha numara çalıştığınız işletme ya da Kurum’un SGK’da tescilli bulunduğu numaradır.

SGK ünite kodu nedir ?

Ünite bölümü bağlı olduğunuz SGK/Sosyal Güvenlik Merkezi birimini gösterir. İşveren şekilde bağlı olunan Sosyal Güvenlik Merkezi buradan tetkik edilir. Bununla birlikte rapor parası ve Öbür ödemelerde ya da emeklilik başvurusunda bağlı olduğunuz ve müracaat yapmanız gereken SGK’yı buradan tetkik edebilirsiniz.  Güncel Sosyal güvenlik kurumu ünite kodları listesine SGK’dan ulaşabilirsiniz.

Blg Kod/ Bsmk/ Drc-Kd ne demek ?

Blg Kod ibaresi doküman kodunun açılımıdır. Çalışma niteliğine göre işçilerin evrak kodları muhtelif bulunmaktadır. Örneğin burada “1” yazıyorsa “Tüm Sigorta Kollarına Tabi çalışanlar “ şekilde bildiriminiz düzenlenmektedir manasına gelir. Normal sigortalılar için bu kodla SGK’ya bildirim düzenlenmektedir. Fakat emekli olduktan sonrasında çalışmaya devam edenler “2-Sosyal Güvenlik Destekleme Primine Tabi çalışanlar” kodu ile SGK’ya bildirilir. Bsmk ise basamak manasına gelir. Basamaklandırma 2008/Ekim evveli bağkurlular için vardı fakat 2008 yılından sonrasında kaldırıldı.

Drc-Kd ise derece ve kademe kelimelerinin kısaltılmış halidir. Bu kısım devlet memurları için geçerlidir. Olduğu unvan ve kıdemine göre tabi bulunduğu kademe ve derece bilgisini gösterir.

P.E.K./ Bsmk Dğr/ ek Gstrg ne demek ?

Kısaca değinmek gerekirse P.E.K prime esas yatırım kelimelerinin kısaltılmış halidir. Yani SGK’ya bildirilen brüt maaşınızdır ve emeklilikte en önemli parametredir.Bsmk kıymeti basamak kıymeti manasına gelir. Bağkurda 01 Ekim 2008 evveli nde basamak uygulaması bulunur. Tabandan prim ödemeye başlar ve vakit geçtikçe basamak yükselirdi. Burada 2008 bundan öncesi Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu kapsam gereğinde tabi olduğunuz basamak bilgisine erişebilirsiniz. 2008 sonrası için bu uygulama kaldırıldı. ek gstrg ise ek belirti manasına gelir ve memurları ilgilendiren 1 kısımdır.

Eks. Gün Ndn. ne demek ?

Eks. Gün Ndn. noksan gün nedeni kelimelerinin kısaltılmış halidir. Ay arasında rapor, parasız izin, mazeret izni, part time çalışma v.s. bu gibi türlü sebeplerle 30 günden az çalışma var ise işveren 30 günden az çalışma nedenine ilişkili olarak bildirimi noksan gün kodları ile yapar. Noksan gün nedenleri ve açıklamaları konusundaki bütün ayrıntılar için hemen sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Sigorta kolu 4b ne demek ?

5510 sayılı SGK Kanunun 4’üncü maddesinin B bendinde kendi adına ve hesabına Özgür çalışanlar adlandırılır. Yani bu kapsamdaki sigorta eski ismi ile Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu hizmetidir. Bu kapsamda tarım/çiftçi bağkurlular, esnaf bağkurlular, firma ortakları ve isteğe bağlı bağkurluların hizmeti 4b şekilde görünür.

2926-4/1b Tarımsal Etkinlik ne demek ?

4b yani Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu sigortasının alt koludur. Çiftçilik kaydından ötürü bağkurlu olanların hizmetleri bu kapsamda görünür. Yani SGK hizmet dökümünde görmüş olduğunuz bu kısım tarım/çiftçi Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu hizmetinizi gösterir.

1479-4/1b Mecbur Sig. ne demek ?

4b eski adıyla Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu sigortalıları için alt koddur. Vergi kaydından ötürü bağkurlu olan esnaflar ile kuruluş ortaklarının hizmetleri bu kapsamda hizmet şekilde görünür.

Sigorta kolu 4c ne demek ?

Bildiğiniz üzere ilk kere 01 Ekim 2008 zamanından sonrasında devlet memuru olanlar 5510 Sayılı SGK Kanunu hükümlerine tabi. 5510 Sayılı SGK Kanununun 4’üncü maddesinin c bendinde kamuda kadrolu çalışanlar bilinir. Dolayısıyla 657’ye tabi kadrolu memur iseniz SGK’ya bildiriminiz 4c sigorta kodu ile yapılıyor. Özetle 4c sigorta emekli sandığı kapsam gereğinde bildirimi yapılanların sigorta koludur.

Bu kısım genelde memurların kafasını karıştırmakta. Buradaki 4c ibaresi 657 sayılı kanunun 4C maddesi değil. Zira 657 sayılı Kanunun 4c maddesine tabi çalışanlar sözleşmeli memurlardır. Buradaki 4c maddesi 5510 sayılı SGK kanunun dördüncü maddesinin c bendidir.

SGK Hizmet dökümünde yer piyasa parametreler konusundaki merak ettiklerinizi yorum kısmından sorabilirsiniz. 

İçerik Başlıkları

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar