SGK Gecikme Zammı Hesaplaması Nasıl Yapılır ?

SGK gecikme zammı hesaplaması nasıl yapılır, borçlara ne kadar zam ve nema uygulanır meselesi için bütün bilgileri paylaşımımızda bulabilirsiniz. Bütün Halk Kurum ve Kuruluşlarında bulunduğu benzeri Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan prim borçlarının kanuni zamanı arasında ödenmediğinde mali zam uygulanmaktadır. Paylaşımımızda Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeme vadesi geçen borcu olanlar için Sosyal güvenlik kurumu gecikme zammı nasıl hesaplanır ile konu konusundaki bütün sorularınızın yanıtını bulabilirsiniz.

Gecikme zammı nedir ?

Gecikme zammı Sosyal Güvenlik Kurumu ya da başka herhangi 1 Halk Kurumu’na olan borçların zamanı arasında ödenmemesi mecburiyetinde Kanunlara göre belirlenen oranda kullanılan mali zamdır.

Gecikme faizi nedir ?

Gecikme faizi, zamanında Öğrenim edilmeyen sigorta primlerinin tahakkuk zamanından tahsilat tarihine kadar geçen zamanda kullanılan gecikme bedelidir.

Sgk gecikme faizi hesaplaması nasıl organize edilmektedir ?

Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan ödeme vadesi geçmiş sigorta prim borçlarının gecikme zammı ve nema hesaplaması 5510 Sayılı Kanunun 89. maddesi esas alınarak yapılır. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 89. maddesinin gecikme zammı ve faizi ile ilgili hükmü alt taraftaki gibidir;

“Kurumun prim ve Öbür alacakları zamanı içerisinde ve tam şekilde ödenmezse, ödenmeyen
kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk 3 aylık zamanda her 1 ay için % üç (% 2) oranında
gecikme cezası uygulanarak artırılır. Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme döneminin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak 1 önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır. Ancak, ödemenin yapıldığı ay için gecikme zammı günlük olarak hesaplanır. Cumhurbaşkanı, ilk 3 ay için kullanılan gecikme cezası oranını 2 katına kadar artırmaya yahut bu oranı % bir oranına kadar indirmeye, tekrardan kanunî oranına getirmeye ve uygulama zamanını belirlemeye yetkilidir. Dava ve icra takibi açılmış olsa bile, prim ve diğeri Kurum alacaklarının ödenmemiş bölümü için gecikme cezası ve gecikme zammı Öğrenim edilir.”

Kanunun yukarıdaki ilgili maddesinden anlaşılacağı üzere Sosyal güvenlik kurumu nema hesaplaması

  • Son ödeme zamanından itibaren her ay için ilk üç aylık çağda %3 oranında gecikme cezası uygulanır.
  • Ayrıca her ay için son ödeme zamanından ödenme tarihine kadar geçen zamanda Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak 1 önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır.

Bildiğiniz üzere SGK prim borçlarında son ödeme tarihsel her 1 prim şekli için takip eden ayın sonudur. Takip eden ayın sonuna kadar ödeme yapılmadığında her ay için hem gecikme cezası hem de gecikme faizi hesaplanır.

Sgk primi gecikme zammı hesaplama ekranı

Sigorta gecikme zammı hesaplamasını SGK resmi internet sitesi üstünden yapabilirsiniz. Gecikme zammı ve faizi hesaplaması yapmak için;

  • Öncelikle buradan sosyal güvenlik kurumu primi gecikme zammı hesaplama sayfasına giriş yapın ⇒ .
  • Ardından Borç Dönemi, Borç Yılı kısmında ilgili dönemleri seçin.
  • Takvim kısmında hangi tarih itibarıyla hesaplama yapacaksanız o tarihsel seçin. İleri tarihli de seçebilirsiniz.
  • BORÇ TUTARI tarafına borcun anaparasını yazın.
  • Tablonun altındaki kısımda Şayet Halk Kurumu için hesaplama yapmayacaksanız ÖZEL yönünü seçin ve HESAPLAMA yapın.
  • Böylece borcun anaparası ile beraberinde Sosyal güvenlik kurumu prim cezası hesaplamasını da yapmış olursunuz.
  • Bağkur gecikme faizi hesaplamasını da tıpkı menüden yapabilirsiniz.

SGK gecikme zammı oranı kaçtır ?

İlk 3 ay için uygulanacak oran %3’tür. Buna ilave şekilde gecikme faizi de uygulanmaktadır. Gecikme faizinin neye göre ve nasıl hesaplandığı konusu için bilgi üst kısımda teferruatlı şekilde verilmiştir.

İçerik Başlıkları

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar