Sgk Eksik Gün Nedenleri Açıklamaları 2021

Sgk noksan gün nedenleri  açıklamaları  güncel kodları ve bütün ayrıntılar paylaşımımızda. Noksan gün bildirimi ay içerisinde 30 günden az çalışanların prim ve hizmet belgelerinde noksan bildirilmesi ve nedeninin gösterilmesi şekilde tanımlanabilir. Malumunuz ay arasında 30 günden az çalışanların hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilirken noksan çalışmasına ilişkili olarak kod noksan gün kodu ile bildirilmektedir. Noksan gün kodları ve noksan gün nedenleri ile açıklamaları ile alakalı teferruatlı teferruatları bu paylaşımımızda bulabilirsiniz.

Sgk noksan gün bildirimi kalktı mı ?

İşverenler bize en çok fazla bu konu hakkında noksan gün formu kalktı mı sorusunu sormakta. Noksan gün bildiriminin bundan böyle noksan gün bildirim formu ile yapılma zorunluluğu kaldırıldı. Aylık prim ve hizmet belgesinde noksan gün nedeni ve gün sayısının bildirilmesi yeterli olmakta. Fakat noksan gün bildirim nedenine ilişkili olarak belgelerin ileride Sosyal Güvenlik Kurumu anlamında istenmesi mecburiyetinde bu belgelerin saklanması ve rica şeklinde ibraz edilmesi gerekmektedir.

Eksik gün bildirimi (ek-10) bildirim tarihsel nedir ?

Eksik gün bildirimi aylık prim ve hizmet belgesinde verildiğinden bildiri son veriliş tarihsel noksan gün için de son veriliş tarihsel oluyor. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesine geçen şehirlerde son veriliş tarihsel her ay için takip eden ayın 26’sı, Öbür vilayetlerde 23’ü son veriliş tarihidir.

2021 Sosyal güvenlik kurumu noksan gün bildirimi nasıl yapılıyor ?

Malumunuz bundan önce işverenler ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalıları için noksan çalışma nedeni ve gün sayısının yer aldığı ek 10 formu ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na noksan gün bildirimi yapmak zorundaydı. Fakat geçtiğimiz yıl noksan gün bildirim zorunluluğu hukuki güncelleme ile kaldırıldı.

İşverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerinde çalışanın noksan gün nedeni ve gün sayısını bildirmesi yeterli olacak. Bununla birlikte noksan gün bildirim formu ile bildirim kaldırıldı. Fakat noksan gün nedenine ilişkili olarak evrakların örnek olarak rapor, kısmi zamanlı sözleşme, puantaj kaydı benzeri belgelerin en az 10 yıl vakit ile saklanması ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgiyi olması şeklinde ibraz edilmesi zorunlu.

Sgk noksan gün kodları 2021

Şimdi çalışanlar nedeni ile da merak edilen hizmet dökümü noksan gün nedeni  ve hangi durumlarda bu kodla bildirim yapılması gerektiği ile ilgili ayrı başlıklar altında bilgilendirme yapalım.

01-İstirahat

Geçici meslek göremezlik raporu saha sigortalının Sosyal Güvenlik Kurumu’na noksan gün bildirim sebebi için kullanılır. Sonradan düzenlenebilir doküman niteliğinde değildir.  Rapor piyasa çalışan için bu kodla bildirim yapılmamaktadır ve tıpkı sürede çalışmazlık bildirimi de yapılmazsa idari nakit cezası uygulanır.

03-Disiplin cezası

Disiplin cezası alarak ay arasında noksan çalışan sigortalının bildirimi için kullanılır. Disiplin cezası verilmesi uygun görülen çalışanın 30 günden az çalışma nedeni bu kodla bildirilir. Sonradan düzenlenebilir evrak niteliğinde sayılmaz.

4- Gözaltı

Herhangi 1 sebeple gözaltına alınan çalışanın gözaltı sebebi ile çalışmadığı gün sayısı kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesini veren koddur. Gözaltı zamanı boyunca çalışanın işten çıkışı verilmez. İspatı gözaltına alınma belgesi ile yapılır.

5-Tutukluluk

Tutuklanan sigortalının noksan gün ile bildirimi için kullanılır. Tutuklanmaya ait doküman ile ispatı yapılabilir. Sonradan düzenlemez.

06-Kısmi istihtam

Kısmi zamanlı meslek sözleşmesine göre part time çalışanların v.s. 30 günden az çalışanların noksan gün bildirimi için kullanılır. 06-Kısmi istihdam noksan gün kodu ile bildirim yapılanlar ayın arka kalan günleri için Şayet herhangi 1 kapsamda sosyal güvenceleri olmadan genel sağlık sigortası ödemesi yapmak durumunda kalabilir.

07-Puantaj

Puantaja tabi şekilde ay içerisinde noksan çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu’na noksan gün bildirimi için uygulanan koddur. SGK noksan gün nedeni 7  için evrak sonradan düzenlenemez. Düzenlendiği ay geçerlidir.

08-Grev

Grevdeki çalışanın Sosyal Güvenlik Kurumu’na noksan gün bildirimi için uygulanan koddur. Grev çalışanlara verilen anayasal 1 haktır. Grev zamanı boyunca işe gelinmeyen vakit kadar çalışan bu kodla noksan bildirilir.

9-Lokavt

İşveren aracılığıyla lokavt kararı alınması sebebi ile çalışanların çalışmadığı gün sayısı kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na noksan günle bildirilmesi için uygulanan koddur.

10-Genel hayatı etkileyen olaylar

Doğal afet v.b benzeri pozisyonlarda işyerinin faaliyette bulunmaması sebebi ile işçinin çalışmadığı gün sayısı kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na noksan bildirilmesini veren koddur.

12- Birden bire Fazla

İşçinin ay içerisinde 30 günden az çalışma sebebi 1 yüzden fazla ise bu kodla bildirim yapılıyor. Örneğin 2021 Ocak ayında işçi üç gün rapor aldı ve sonra da yedi gün bedava izne ayrıldıysa bu halde noksan gün nedeni 12  kodu ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na noksan gün bildirimi yapılır.

13-Diğer nedenler

Tabloda yer saha kodlardan biri işçinin noksan çalışma nedeni değilse noksan gün nedeni 13 kodu ile bildirim yapılabilir. Sosyal güvenlik kurumu noksan gün nedeni 13 koduna istinaden bildirim nedenlerinden birileri sonradan düzenlenebilir nitelikte yer alabilirken 1 bölümü ise sonradan düzenlenebilir belgeler bünyesinde yer almaz.

15- Devamsızlık

Bu kod devamsızlık oluşturan işçinin ay arasında devamsızlık yaptığı gün sayısı kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimini veren koddur.

16-Fesih tarihinde çalışmamış

İş sözleşmesinin feshedildiği tarihte çalışmayan işçi için noksan gün bildirimi noksan gün nedeni 16 kodu ile organize edilmektedir. Bunun ispatı sözleşmenin feshedildiği tarihte çalışmadığına dair doküman ile yapılıyor. Sonradan düzenlenebilir 1 doküman değildir.

17- Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma

Sosyal Güvenlik Kurumu ek dokuz 10 günden fazla kapsam gereğinde 30 günden az çalışanların SGK Tescil ve Hizmet dökümünde otomatik şekilde çıkan noksan gün kodudur.

18-Kısa çalışma ödeneği

İşkur’dan kısa çalışma ödeneği alanın bildirimi için uygulanan koddur. Özellikle pandemi ile yanında aşırı fazla bireyin yararlanmış bulunduğu kısa çalışma ödeneği zamanı boyunca noksan çalışılan gün sayısı bildirimi Sosyal güvenlik kurumu noksan gün nedenleri 18 koduyla organize edilmektedir. İşveren nedeniyle ispatı İşkur kısa çalışma onayı belgesi ile yapılır.

19-ücretsiz doğum izni

Malumunuz çalışanların annelik izni bitim zamanından sonrasında 6 ay vakit ile parasız izin hakkı bulunmaktadır. Ücretsiz doğum iznindeki çalışan için işveren noksan gün bildirimini SGK 19 noksan gün kodu ile yapar.

20-Ücretsiz yol izni

Yıllık izne ilave şekilde bedava yol izni verilen çalışanın noksan gün bildirimi için uygulanan koddur. Şayet senelik izin ikamet edilen yerden başka 1 yerde geçirilecekse işveren çalışana kanuna göre yol izni de vermek mecburiyetindedir. Bu halde bildirim bu kodla düzenlenmektedir. İspatı ise senelik izin formu ile yapılır.

21- Ücretsiz izin

Ücretsiz izne ayrılan çalışanın Sosyal Güvenlik Kurumu’na  noksan gün bildirimi için uygulanan koddur. İlgili Hukuklar gereği aylıksız izin hakkı olan çalışanların aylıksız izin zamanı boyunca 30 günden az çalışma zamanı noksan gün nedeni 21 koduyla bildirilir. İspatı ise işveren vasıtasıyla bedava izin belgesi ile yapılır.

23-Yarım çalışma ödeneği

İşkur’dan doğum sonra yarım çalışma ödeneği alanın 30 günden az sürelerinin noksan bildirimi için uygulanan koddur. Yarım çalışma ödeneğinden yararlanan çalışan 15 gün çalışırken 15 gün noksan kodla bildirilir. İşte noksan gün bildirimi yani yarım çalışma ödeneği sürelerine ait hizmetler bu kodla bildirilir.

24- Yarım çalışma ödeneği ve Öbür nedenler

Yarım çalışma ödeneği aldığı vakit boyunca bu neden haricinde işyerinde herhangi 1 sebeple noksan çalışanların bildirimine ilişkili olarak uygulanan koddur. Örneğin hem hastalık hem de yarım çalışma ödeneği alındı ise noksan gün nedeni bu kodla bildirilir.

25-Diğer Belge/Kanun Türlerinden Gün Tamamlama

Çalışanların aniden çok aşırı evrak ya da kodla bildirilmesi gereken durumlarda noksan gün bu kodla bildirilir. 5746 araştırma geliştirme sigorta teşvikleri, yerüstünde ya da yer altında çalışan sigortalılar, sağlıkta fiili hizmete tabi şekilde çalışanlar ).

26- Kısmi istihdama izin verilen yabancı uyruklu

İlgili mevzuat gereği ay arasında kısmi zamanlı çalışmalarına izin verilen yabancı uyruklular için 30 günden az çalışma sürelerine ait noksan gün bildirimi bu kodla yapılıyor. Normal çalışanlar için 06-Kısmi istihdam kodu ile yapılması gerektiğini üst kısımda belirtmiştik.

27-Kısa çalışma ödeneği ve Öbür nedenler

Hem İşkur’dan kısa çalışma ödeneği almaları hem de diğeri 1 nedenden ötürü işe gelememeleri yani noksan çalışma nedeninin ansızın fazla olması biçiminde bildirim noksan gün nedeni 27 koduyla yapılır.

28- Pandemi Ücretsiz İzin (4857 GEÇ.10.MD)

Covid-19 pandemisi ile yanında verilmeye başlanan parasız izin desteğinden yararlanan çalışanların bedava izin desteğinden yararlanmış oldukları gün sayısı kadar noksan gün bildirimi 28 noksan gün kodu ile yapılır.

29 – Pandemi Ücretsiz İzin ve diğer

Pandemi parasız izin desteği ile beraberinde ay arasında 30 günden az diğeri çalışma nedeni olanların bildirimi bu kodla düzenlenmektedir. Örneğin hem devamsızlık hem pandemi parasız izin desteği noksan çalışma nedeni ise bildirim 29 noksan gün kodu ile yapılır.

Ek 10 formu indir

Her ne kadar SGK noksan gün bildirim formu kaldırıldı ise de bazı istisna pozisyonlarda ek 10 belgesi ile bildirim yapılması gerekebilmekte.Bu nedenden dolayı sosyal güvenlik kurumu ek 10 belgesini paylaşmak istedik. SGK ek10 belgesini buradan indirebilirsiniz ⇒ .

Kısa çalışma ödeneği piyasa işçi SGK bildirimi

Bildiğiniz üzere işyerinde faaliyetin sona ermesi ya da azaltılması zorunda lüzumlu kuralları veren sigortalılara İşkur anlamında üç ay vakit ile kısa çalışma ödeneği ödenmektedir. Ayrıntılı şartlar, başvuruda izlenecek yol ve lüzumlu evraklar için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Kısa çalışma zamanı boyunca işveren işçinin çıkışını vermez. Şayet hiç etkinlik olmadan “0-Sıfır” gün ve “0-Sıfır” yatırım ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim yapar. Çalışmada eksilme var ise ay içerisinde çalışmış bulunduğu saat ve gün esas alınarak sigorta bildirimini yapar. 30 günden noksan çalışan işçi için noksan gün bildirimlerinde;

  • Eğer noksan çalışmanın tek sebebi kısa çalışma ödeneği ise bu halde noksan gün nedeni: “18 kısa çalışma ödeneği” olmalıdır.
  • Kısa çalışma ödeneğine ilave diğeri 1 nedenle de noksan gün bildirimi yapılacaksa örnek olarak hem istirahat hem de kısa çalışma var ise bu halde bildirimin “27-Kısa Çalışma Ödeneği ve diğeri Nedenler” kodu ile yapılması gerekmektedir.

Puantaj kayıtları nedir ?

Peki puantaj kayıtları ne demek ? Haftalık çalışma saatinin altında çalışanlar için çalıştıkları gün ve saatin belirlenmesi için aylık şekilde tutulan cetveldir. 07-Puantaj noksan gün kodu ile bildirim yapılacaklar için bu çizelge kullanılır.

Kod yedi puantaj sisteminde son vaziyet 2021

2014 yılında kadar 07-Puantaj kodu ile noksan günle bildirilenlere ayın arka kalan günleri için Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu primi ya da genel sağlık sigortası prim borcu çıkartılmıyordu. Lakin Sosyal güvenlik Kurumu 2014 yılında çıkarmış bulunduğu 2014/05 Sayılı genelgesi ile bu durumu ortadan kaldırdı.

Genelgeye göre puantaja tabi şekilde ay arasında 30 günden az bildirilenlerden Şayet kuruluş ortaklığı, vergi kaydı ya da çiftçilik kaydı olanlar var ise bu insanların 30 günden noksan kalan sürelerini Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu kapsam gereğinde tamamlaması zorunlu.

Kısmi zamanlı meslek sözleşmesi sosyal güvenlik kurumu bildirimi 2021

Bildiğiniz üzere 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre 1 çalışmanın kısmi zamanı haftalık çalışma devrinin 2/3’ünden fazla olamamaktadır. Durum böyle olunca kısmi zamanlı çalışmada sigortalılar aylık 20 günün altında bildirilemez. Bu durumdaki sigortalıların 07-Puantaj kodu ile bildirilmesi gerekmektedir.

Eksik gün bildirimi cezası ne kadar ?

Yukarıda da belirttiğimiz benzeri noksan gün bildirim zorunluluğu kaldırılmıştır. Durum böyle olunca noksan gün bildirimi yapılmadı diye idari nakit cezası kesilmemekte.

İçerik Başlıkları

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar