Sgk Ek Bildirge Cezası 2021

Sgk ek beyanname cezası ile Öbür bütün cezalar 2020/8 Sayılı İdari Nakit Cezaları ile belirlenmiştir. Aylık prim ve hizmet belgesi ya da muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kanuni zamanı içerisinde verilmemesi zorunda Sosyal Güvenlik Kurumu nedeniyle her 1 fiil için Sosyal güvenlik kurumu bildiri vermeme cezası uygulanmaktadır. Aphb cezası ile muhtasar ve prim cezası belgenin asıl ya da ek olmasına göre farklılık göstermektedir.

Bu paylaşımımızda Sosyal güvenlik kurumu bildirim süreleri ve cezaları, muhtasar ve aphb geç eda cezası, sosyal güvenlik kurumu iptal ek bildiri cezası meselesi için detaylı şekilde bilgi verilecektir.  Öbür bütün SGK işlemleri için uygulanacak güncel idari nakit cezası tutarlarına sayfamızdan erişebilirsiniz.

E beyanname geç eda cezası 2021

Sgk beyanname cezası hem aylık prim ve hizmet belgesine tabi olan hem de muhtasar ve prim hizmet beyannamesine geçen işyerlerinde aynıdır. Buna göre;

  • Belgenin asıl mahiyette olması biçiminde uygulanacak idari nakit cezası tutarı beyannamede kayıtlı sigortalı başına aylık asgari ücretin 1/5’i tutarında olacaktır. Asıl beyannamenin geç verilmesi mecburiyetinde uygulanacak idari nakit cezası tutarı brüt asgari ücretin 2 katını geçmeyecektir. Güncel ceza tutarı 2021 brüt ücret esas alınarak aşağıda alt başlıkta verilmiştir.
  • Sgk süresinden sonrasında ek beyanname cezası da bildirgede yer sektör sigortalı başına brüt asgari ücretin 1/8′ i şekilde uygulanmaktadır. ek Sosyal güvenlik kurumu aylık beyanname vermeme cezası brüt asgari ücretin iki katından fazla olamaz. Güncel ceza tutarı alt başlıkta verilmiştir.

Ek sosyal güvenlik kurumu bildirgesi cezası 2021

2021 yılında geç verilen aphb ya da muhtasar ve prim hizmet beyannamesi için;

  • Bildirgede kayıtlı her 1 sigortalı için uygulanacak ceza tutarı 448,00 TL olacaktır.
  • Toplamda ek bildiri için uygulanacak ceza tutarı 1 çağda 7155 TL’yi geçemeyecektir.

Asıl nitelikteki Sosyal güvenlik kurumu bildiri geç eda cezası 2021

2021 yılında asıl nitelikteki aphb ya da muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin geç verilmesi durumunda;

  • Bildirgede kayıtlı her 1 sigortalı için 715,00 TL ceza uygulanır.
  • Toplamda 1 devirde uygulanacak asıl beyanname cezası ise 2021 yılında 7155,00 TL üstünde olamaz.

Bildirgenin verilmediği SGK denetmen/müfettiş tarafından, mahkemeler ya da diğeri Halk şirketler sebebiyle yapılan tespitler neticesi anlaşılırsa re’sen ceza uygulanır ve ceza tutarları daha yüksek olur. Bu halde uygulanacak başlıklı paylaşımızı ziyaret edebilirsiniz.

SGK bildiri düzeltme cezası 2021

Ek iptal beyanname cezası yani düzeltme işlemlerinde cezai işlemler türlü uygulanmaktadır. Şayet beyanname süresinde verildiyse ve yanlış verildiyse;

  • Gün ve kazançta artış var ise ek beyanname benzeri kabul edilerek ek beyanname cezası uygulanır.
  • Eğer gün ve kazançta artış yok ise bu halde düzeltme organize edilmektedir ve cezai işlem uygulanmaz.

Aylık prim ve hizmet belgesi geç verilmesi cezası indirimi 2021

Tüm SGK idari nakit cezalarında bulunduğu benzeri ek/asıl aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamesi cezası;

  • Tebliğ zamanından itibaren 15 gün içerisinde ödenirse ceza tutarının %25’i indirilir.
  • 15 gün geçtikten sonrasında ödenirse indirim uygulanmaz ve bununla beraber gecikme zammı ile faizi uygulanır.

İçerik Başlıkları

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar