Satranç’ın Bulunuşu? Tarihçesi ve Felsefesi?

Satranç’ın Bulunuşu? Tarihçesi ve Felsefesi? Sevgili okurlar, oyunlar kategorisine fazla değinmemişiz daha doğrusu üzerinde dahi durmamışız. Bende hem hobi şekilde hemde eğlenceli şekilde ilk Satranç konusunu ele almak istedim ve sizler için hem kendi yorumumla hem de türlü araçlar aracı ile oyunun derinliklerine indim. Bu yazımda satrancın hayat ile olan bağından, satrancın hayata kattıklarından ve satranç felsefesinden bahsedeceğim. İlk şekilde satrancın ortaya çıkış hikâyesini aktararak satranca bakışınızı değişim yapmak istiyorum. Rivayete göre kralın bir tanesi emri altındakilerden bir oyun yapmalarını ister fakat bu oyunun alelade olmamasını ve bir ders verir nitelikte olmasını istediğini de ekler. Bunun üzerine vezirlerinden bir tanesi satrancı icat ederek kralın huzuruna çıkar. Niyeti bu oyunla krala adamları yapılmaksızın tek başına bir hiç bulunduğu ve onlarsız hiçbir iş yapamayacağını anlatmaktır. Kral bu oyunu ve vezirin bu yaklaşımını beğenir ve dile benden ne dilersen diyerek veziri ödüllendirmek ister. Vezir hâlâ kralın alması gereken dersi almadığını düşünerek yalnızca bir tutar buğday istediğini belirtir fakat bunu satranç tahtasındaki 1. Kareye 1 buğday, 2. Kareye 2 buğday, 3. Kareye 4 buğday… Şeklinde bir sonraki karede bir önceki karenin içindeki buğday tanesi sayısının iki sert olacak biçimde istediğini söyler. Kendisi benzeri ulu ve varlıklı bir kraldan böyle ucuz bir istekte olduğu için sinirlenir ve hesaplayın bir tek tane dâhi fazla vermeyin der. Adamları hesaplamaya başlarlar ilk karelerde sıkıntı yok 1,2,4,8,16,256… derken son kareye ulaştıklarında bu işin şakasının olmadığını vezirin istediği buğday miktarının çağımız ülkemizin binlerce yıllık buğday üretimine denk geldiğini anlarlar ve kral gereken dersi almıştır. Satranç hayat ile o kadar ilintilidir ki satrançta ilerleme kaydeden bir birey hayat sahnesinde de olayları doğru değerlendirerek karar eda açısından insanların onlarca adım önünde olacaktır. Satrançta basit benzeri görünen bir hamle 3-5 hamle sonrasında ve ya oyun sonunda aşırı farklı pozisyonlara neden olabilmektedir. Aynen hayatta da aldığımız önemsiz bunun gibi görünen kararlar ilerde bizim yaşamımızı tamamen etkileyecek seçimler olabilir. Tüm bu nedenlerden Ötürü şöyle diyebiliriz; ‘satranç kişiye resmin bütününü izlemeyi öğretir. Son şekilde söylemek istediğim çocuklarımızın ve gençlerimizin ülkemizin geleceğinde büyük başarılara imza atmaları adına satrancı sevdirmeli ve bu sporun gelişmesine katkı sağlamalıyız. Arama Terimleri: satranç felsefesi

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar