SAN (Storage Area Network) Nedir?

SAN (Storage Area Network) Nedir? Merhaba arkadaşlar, Bugün ki son makalemizde gene bilgisayar ağlarından birisi olan SAN yani Storage Area Network daha da yanisi Depolama piyasa ağını anlatacağım. Depolama piyasa ağı; büyük file kullanıcılarına hizmet vermek üzere veritabanı sunucuları ile beraberinde türlü tipteki veri depolama cihazlarını birbirine bağlayan ve bu cihazlar arasında veri alışverişine İmkan verici özel amaçlı, yüksek hızlı bir ağdır. Bir depolama piyasa ağı, İdare katmanına fiziksel bağlantılar veren ve tıpkı sürede bilgisayar sistemlerini, depo birimlerini ve bu birimlerin aralarındaki bağlantıları düzenleyen bir iletişim altyapısından oluşmaktadır. Bir depolama piyasa ağı tıpkı sürede depolama birimleri, depolama aygıtları, bilgisayar sistemleri ve/veya uygulama vasıtası benzeri birimlerden oluşan ve file üstünden iletişim verici bir depolama sistemi şekilde da düşünülebilir. Depolama saha ağı, Yerel saha ağı ve Geniş saha ağı bulunduğu benzeri aynı bileşenleri kullanarak depolama aygıtlarını ve sunucuları birbirine bağlar ve bu sebepten dolayı Ötürü depolama veriyolu kavramının (storage bus concept) bir uzantısı şekilde da görülebilir. Depolama saha ağı, depoları sunuculara bağlayan yeni bir metod yaratmaktadır. Bu yeni gönderir uygunluk ve performans açısından belli gelişmelere İmkan sunmaktadır. Günümüz depolama sektör ağları genelde paylaşılan depo dizilerini ve bant kütüphanelerini birden bire fazla sunucuya bağlamak için kullanılmaktadır. Depolama saha ağı tıpkı sürede ağdaki geleneksel dar boğazları, problemleri aşmak için de kullanılmaktadır. Bu süreç sunucular ve depolama araçları arasında yüksek hızdaki veri transferi ile aşağıdaki 3 yolla gerçekleşmektedir: * Sunucudan Depoya: Depolama araçları etkileşimi için en çok fazla uygulanan modeldir. Bu modelin kullanım avantajı, tıpkı depo aracının aniden fazla sunucu nedeni ile süratli yada eş zamanlı şekilde kullanılmasıdır. * Sunucudan Sunucuya: Bu model depolama piyasa ağının sunucular arasındaki yüksek hızlı ve yüksek hacimli iletişimi sağlamak amaçlı kullanılmasını öngören bir modeldir. * Depodan Depoya: Bu model herhangi bir sunucu müdahalesi gerekmeksizin depolar arasında veri alışverişinin yapılmasını öngörmektedir. Bu sayede uygulama işleme benzeri aktiviteler için uygulanan sunucu işlemci döngüleri boşaltılmış olacaktır. Depo Paylaşımı Geçmişte veri merkezleri küçük bilgisayar sistemi arabiriminin (SCSI) disk dizilimini direk şekilde sunucuya bağlanan depo şekilde yarattılar. Her bir depo bir uygulamaya görülebilir biçimde ve sanal sabit disklerin sayısı şekilde atanmıştır. Depolama sektör ağı ise bu aşamada esas şekilde yüksek hızlı bir file kullanarak sunucuya bağlanan depoları birleştirme vazifesini üstlenmiştir. İşletim sistemlerinin kullandıkları dosya sistemleri için kendilerine ait müşterek olmayan mantıksal birim sayıları vardır. Eğer çoklu sistemler mantıksal birim sayılarını paylaşmış olsalardı, bu vaziyet birbirlerine müdahale etmelerine ve verilerin pratik ve hızlı bir biçimde kaybolmasına yol açabilirdi. Mantıksal birim sayıları ile türlü bilgisayarlar üstünde herhangi bir planlanan veri paylaşımı dahi depolama piyasası için Ağ Dosya Sistemi yada Bilgisayar kümesi benzeri modern çözümler gerektirmektir. Bu benzeri konulara rağmen, depolama piyasa ağı deponun kullanım kapasitesini artırmasına aniden aşırı sunucunun kendi depo alanlarını güçlendirene kadar destekçi olmaktadır.

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar