Rapor Parası Hesaplama Yöntemi Değişti

Rapor parası hesaplama yöntemi değişti. 22 Nisan 2021 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 7316 Sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu nedeni ile ödenen geçici meslek göremezlik ödemelerinin hesaplama çeşidi değişti. Buna göre son üç ay yerine son 12 aylık brüt kazanca göre hesaplama yapılacak. Yeni hesaplamanın nasıl yapılacağı meselesi için paylaşımımızın devamında detaylı şekilde bilgi verilecektir.

Yeni düzenlemeye göre SGK rapor parası hesaplaması nasıl yapılacak ?

22 Nisan 2021 tarihli resmi gazetede yayımlanan 7316 Sayılı yasanın dokuzuncu maddesinde yer piyasa güncelleme şu şekilde;

Madde dokuz : 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 17 nci maddesinin bir. fıkrası alt taraftaki biçimde değiştirilmiş ve üç. fıkrasının (b) bendinde yer saha “üç aylık” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

“İş kazası, uğraş hastalığı, hastalık ve annelik hallerinde verilecek ödeneklerin yahut bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük olarak kazanç; meslek kazasının olduğu, uğraş hastalığında ise meslek göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki son 3 ay içinde; annelik ve hastalık şeklinde ise meslek göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi şekli ile hesaplanır. Ancak, meslek göremezliğin başladığı tarihten önceki son 1 yıl arasında 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve annelik biçiminde ödeneğe esas tutulacak gündelik kazanç, meslek göremezliğin başladığı tarihteki gündelik prime esas yatırım alt sınırının 2 katını geçemez.”

Kanunda yer piyasa yukarıdaki düzenlemeye göre;

  • İş kazasının bulunduğu tarihten önceki on 2 aydaki son 3 ay içindeki yekün kazancın yekün gün sayısına bölünmesi ile bulunacak miktar üstünden ayakta tedavide 2/3’ü, yatarak tedavilerde ise 1/2’si üstünden ödeme yapılacak.
  • Meslek hastalıklarında geçici meslek göremezliğin başladığı tarihten önceki on 2 aylık kazancın son üç aylık kısmının yekün gün sayısına bölünmesi neticesi bulunacak tutarın ayakta tedavilerde 2/3’ü, yatışlarda ise 1/2’si üzerinden,
  • Hastalık ve annelik ödemelerinde ise geçici meslek göremezliğin başladığı tarihten önceki on 2 aylık yekün brüt kazancın yekün gün sayısına bölünmesi akibeti bulunacak tutarın ayakta tedavilerde 2/3’ü, yatarak tedavilerde ise 1/2’si ödenecek.
  • İş göremezliğin başladığı tarihten önceki on 2 aylık devirde 180 günden az kısa vade primi olanlara ödenecek miktar meslek göremezliğin başladığı tarihteki gündelik prime esas kazancın 2 katından fazla olamaz.

Güncel rapor parası gündelik tutarlarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar