Rapor Parası Hesaplama 2021

Rapor parası hesaplama işlemi işçinin brüt maaşı üstünden yapılmakta. Hastalandınız, doğum yaptınız ya da meslek kazası geçirdiniz. Bunların sonucunda da tabip size rapor verdi. Bu halde lüzumlu kuralları sağlamanız şeklinde Sosyal Güvenlik Kurumu size rapor parası ödemektedir.

2021 brüt asgari ücretin belirgin olması ile yanında asgari ücretlinin yatarak ve ayakta tedavilerde 2021 yılında alabileceği günlük olarak rapor parası tutarları da belirgin oldu Bu paylaşımımızda 2021 SGK rapor parası hesaplaması meselesinde bilgi sahibi olabilirsiniz.

Hesaplamayı kendiniz yapamadıysanız ova sonundaki yorum bölümünden rapor zamanından önceki son 12 ayın yekün brüt kazancı ile gene 12 ayın yekün gün sayısını yazarsanız ne kadar ödeme alabileceğinizi hesaplayabiliriz. 

Rapor parası nasıl hesaplanır 2021

İş göremezlik ödeneği hesaplama brüt ücretiniz üstünden yapılır.

  • Rapor aldığınız tarihten önceki son 12 aylık brüt kazancınız gene son 12 ayın gün sayısına bölünür. Bunun 1/2’si yatarak tedavilerde, 2/3’ü ise ayakta tedavide bir gündelik rapor parası şekilde ödenir.
  • İş kazasında ve hamilelik/doğum nedeni ile alınan meslek göremezlik raporlarında da hesaplama üst kısımda belirtildiği gibidir.
  • SGK doğum rapor parası hesaplaması brüt ücret üstünden yapılarak toplamda 112 günlük olarak ödeme yapılıyor. Şayet doğum çoğul ise 126 gündelik ödeme sağlanmaktadır.
  • İş kazalarında rapor devrinin tümü için ödeme sağlanırken hastalıklarda ilk 2 günlük olarak tarafına ödeme yapılmamaktadır.

Karantina rapor parası hesaplaması nasıl yapılıyor ?

Covid ya da başka 1 hastalık nedeni ile karantinaya alınan sigortalı çalışanlara hastalık nedeni ile meslek göremezlik ödemesi organize edilmektedir. meslek göremezlik rapor parası hesaplaması hastalık raporlarındaki üst kısımda yer sektör hüküm gereği hesap edilir. Karantina süresine göre aşağıda belirtilen gün ve karşılığı tutarlar kadar ödeme alabilirsiniz.

Bağkur rapor parası hesaplaması nasıl yapılıyor ?

Bildiğiniz üzere 4b Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamındakiler meslek kazası zorunda hastanede yatarak geçen süreler için meslek göremezlik ödemesi alabilmekte. Bununla birlikte hanım bağkurlunun doğum evveli ve sonrası dönemler için SGK doğum rapor parasından yararlanma hakları bulunmakta. Bağkurlular için de Sosyal güvenlik kurumu rapor ücreti hesaplaması aynen yukarıdaki bu gibi olabilir. Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu prim ödemelerini en düşükten yani tabandan yatıranlar için asgari ücret çalışan rapor parası hesaplamasına göre ayakta istirahatte en düşük gündelik rapor ücreti 2021 yılı için 79,50 TL, yatarak tedavide ise 59,63 TL olacaktır.

2021 rapor parası ne kadar ?

Asgari ücretli 1 sigortalı için 2021’de asgari ücret rapor parası hesaplamasına göre bir günlük olarak ayakta tedavi için ödenecek rapor parası tutarı 79,50 TL, hastanede yatarak tedavi için ödenecek rapor parası tutarı ise 59,63 TL olacaktır. Aşağıda asgari ücretli rapor parası hesaplaması yapılmıştır.

2 gündelik rapor parası ne kadar 2021

İki gündelik istirahat raporu Şayet hastalık nedeni ile verildiyse Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı ile ödeme yapılamaz. İşveren de maaştan kesebilir. İki gündelik raporlar için işveren kanunen maaş ödemesi yapmak zorunda değildir. İş kazası neticesi alındıysa bu halde her 2 gün için de ödeme organize edilmektedir. Ayakta istirahat ise 2021 yılı için yekün 160 TL, yatarak istirahat ise 120 TL ödenir.

3 gündelik rapor parası ne kadar 2021

Peki üç gün rapor parası ne kadar ? Hastalıktan ötürü alındı ise sırf bir gününe ödeme yapılıyor. Asgari ücretten istirahat parası hesaplamasına göre asgari ücretli için ayakta ise 79,50 TL , yatış ise 59,63 TL ödenir. İş kazası ise üç günün tamamına ödenir. Asgari ücret üstünden ödeme tutarı ayakta ise 238,50 TL, yatarak tedavi ise 178,88 lira ödenecektir.

5 gündelik rapor parası ne kadar 2021

5 günlük olarak meslek göremezlik raporunun hastalık ise üç gününe ödeme yapılıyor. Asgari ücretten rapor parası hesaplamasına göre Asgari ücret üstünden üç günlük olarak hastalık ödemesi ayakta ise 238,50 TL, yatarak ise 178,88 lira olacaktır. Rapor hesaplamasına göre İş kazasında beş günün tamamına ödenir. Ayakta ise 397,50  TL, yatarak ise 298,15 TL olacaktır.

7 gündelik rapor parası ne kadar 2021

Peki bir haftalık rapor parası ne kadar ? İş göremezlik hesaplaması esas alınarak yedi günlük olarak ayakta hastalık raporu için yekün ödeme tutarı 397,50  TL, yatarak tedavide ise 298,13 TL olacaktır. Asgari ücret meslek göremezlik hesaplama tablosuna göre meslek kazasında yedi günlük olarak rapor ücreti 556,50 TL, yatarak tedavide ise 417,38 TL olacaktır.

8 günlük olarak rapor parası ne kadar 2021

8 gündelik alınan raporlarda 2021 yılı için rapor hastalıktan ötürü alındıysa ve ayaktan ise toplamda 475 TL, yatarak ise 360 TL benzeri 1 rakam ödenir. İş kazasında ise ayakta istirahat için 636,00 TL, yatarak istirahatte ise 477,00 TL ödeme yapılır.

10 gündelik rapor parası ne kadar 2021

Hastalıkta bir ve iki gündelik meslek göremezlik raporlarına ödeme yapılmadığını biliyoruz. Dolayısıyla hastalık kapsam gereğinde asgari ücret 10 günlük olarak rapor parası sekiz gündelik şekilde ödenecektir. Primi asgari ücret üstünden ödenen 1 sigortalıya 10 gün hastalık raporu alması mecburiyetinde raporlu sürenin tümü hastanede yatarak geçtiyse 10 gündelik rapor parası hesaplamasına göre 477,04 TL , tümü ayakta ise yani hastanede yatış yok ise 10 gün rapor parası 636,00 TL  ödenmiş olacaktır.

Eğer meslek kazası akibeti alındı ise 10 günün tamamına ödeme organize edilmektedir. İş kazası akibeti 10 gün rapor parası hesaplamasına göre yatarak tedavide asgari ücretlinin 10 gündelik rapor parası 596,30 lira, ayakta tedavide ise 10 gündelik rapor ücreti 795,00 TL olacaktır.

10 günlük olarak covid rapor parası ne kadar 2021

Covid-19 nedeni ile alınan meslek göremezlik istirahat raporlarında da hesaplama aynıdır. Yani asgari ücret ile çalışıyorsanız alacağınız ödeme tutarı covid rapor parası hesaplamasına göre üst kısımda belirtilen tutarlar kadar olacaktır. Brüt kazancınız asgari ücretten fazla ise ne kadar ödeme alabileceğinizi bize sorabilirsiniz.

14 günlük olarak rapor parası ne kadar 2021

Asgari ücretli için 14 gün rapor parası hesaplamasına göre asgari ücretli 1 çalışan için hastalık şeklinde ayakta tedavide 14 günlük olarak rapor için ödenecek miktar 954,00 TL, Şayet yatarak ise 715,56 TL olacaktır. İş kazası neticesi alınacak 14 gündelik meslek göremezlik raporunda ayakta tedavide ödenecek yekün miktar 1110,00 TL, Şayet yatarak tedavi ise 826 TL olacaktır.

15 günlük olarak rapor parası ne kadar 2021

15 gündelik ayakta hastalık raporu için yekün ödeme tutarı 1033,50 TL, yatarak tedavide ise 477,04 TL olacaktır. İş kazası rapor parası hesaplamasına göre İş kazasında 15 gün ayakta rapor ücreti 1192,5 TL, yatarak tedavide ise 775,19 TL olacaktır.

20 gündelik rapor parası ne kadar 2021

İş göremezlik raporu hesaplamasına göre 20 gündelik rapor hastalıktan alındı ise 18 gününe ödeme düzenlenmektedir. Asgari ücret üstünden yatışta 1073,34 TL, ayakta ise 1431,00 TL ödenir. İş kazasında tamamına ödenir. Asgari ücrete göre 20 günlük olarak meslek kazası rapor parası ayakta ise 1590,00 TL, yatarak ise 1192,60 TL olacaktır.

30 günlük olarak rapor parası ne kadar 2021

1 aylık rapor parası ne kadar ? 30 günlük olarak rapor parasının hastalıkta 28 gününe ödeme yapılıyor. Ayakta ise asgari ücret esas alınarak yatışta asgari ücret bir aylık rapor parası 1669,64 TL, ayakta ise 2226,00 TL ödenir. İş kazasında tamamına ödeme organize edilmektedir. Ayakta ise asgari ücret üstünden 2385,00 TL, yatarak ise 1788,90 lira ödenecektir.

45 gündelik rapor parası ne kadar 2021

Asgari ücrette rapor parası hesaplamasına göre 45 gün için hastalık ve ayakta istirahatlerde ödenecek yekün miktar 3418,50 TL, yatarak tedavide ise 2564,09 TL olacaktır. İş kazalarında ayakta tedavide 45 gündelik rapor ücreti 3577,50 TL, yatarak tedavide ise 2683,35 TL olacaktır.

Doğum rapor parası hesaplama 2021

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere Şayet sigortalı çalışan ya da bağkurlu 1 hanım iseniz doğum yapmanız şeklinde Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan doğum bundan öncesi sekiz ve sonrası sekiz olmak üzere toplamda 16 haftalık annelik rapor parası ödemesi alabilirsiniz. Hamilelik ve doğumdan ötürü yapılan bütün ödemeler, ödeme tutarları, kuralları ve bütün detayları  sayfamızda bulabilirsiniz.

SGK doğum rapor parası ne kadar 2021

Yukarıdaki doğum raporu hesaplama formülüne göre asgari ücretli için ayakta tedavide 2021 yılında en düşük günlük olarak rapor parası 79,50 TL, yatarak tedavide gündelik meslek göremezlik ödeneği 2021 tutarı ise 59,63 olacaktır. Dolayısıyla tekil doğum yani tek doğum oluşturan sigortalı 1 kadına doğum bundan öncesi ve sonrası 112 gün için asgari ücret üstünden Sosyal Güvenlik Kurumu anlamında yapılacak yekün ödeme tutarı 8904,00 lira olacaktır.

Rapor parası nasıl alınır 2021 ?

  • Hastalıktan ötürü rapor parası alabilmeniz için rapor aldığınız tarihten önceki son bir yıl içerisinde en az 90 gün sigortanızın olması ve aktif çalışan olmanız,
  • Analıktan ötürü geçici meslek göremezlik doğum parası alabilmeniz için doğum zamanından önceki son bir yıl arasında en az 90 gün sigortanızın olması ve aktif çalışan olmanız gerekir.
  • İş kazasında zaten bir gündelik çalışma dahi rapor parası almanız için yeterli olacaktır.

Yukarıda belirtilen şartların haricinde Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtasıyla ödeme işleminin tamamlanabilmesi için işveren sebebi ile çalışmazlık bildiriminin yapılması gerekiyor. Bununla birlikte meslek kazası vakalarında çalışmazlık bildirimine ilave şekilde meslek kazası bildiriminin de yapılması gerekiyor. İşveren bildiriminin ardından Şayet raporda 1 noksan yok ise ortalama 15 gün bünyesinde ödeme işlemi yapılmış olacaktır. Teferruatlı koşulları öğrenmek ve ödeme alabilmek için izlenecek yol konusu için bilgi edinmek için hemen sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Rapor parası sorgulama 2021

Sorgulama işlemini e devlet sisteminde;

  • SGK-4a/4b İş Göremezlik Ödemesi Görme menüsünden pratik olarak yapabilirsiniz.
  • Sorgulama işlemini buradan yapabilirsiniz ⇒
  • Rapor parasını sorgulayamadıysanız ya da PTT’ye gönderildiği durumda PTT bulunmamaktadır diyorsa çözümü için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

SGK meslek göremezlik ödemeleri PTT’ye gönderilmektedir. PTT’ye gönderilen rapor paralarını gönderiliş zamanından itibaren en geç iki ay arasında almanız gerekiyor. Almadığınız takdirde ödemeniz SGK emanet hesabına alınacaktır. Ödemeniz ne süreç yatacak ?

Eğer SGK kişi ödemeleri banka sisteminde tanımlı banka hesabınız var ise ödemeniz PTT yerine bu hesaba aktarılır. Ben PTT ile uğraşamam ödemem her zaman banka hesabıma gelsin diyorsanız e devlet sisteminde SGK-Şahıs Ödemeleri Banka Hesabı Tanımlama menüsünden hesabınızı tanımlayabilirsiniz.

Rapor parası hesaplama robotu

Hesaplama robotunu hesaplamada yapılan yanlışlık nedeni ile kaldırdık. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun hesaplama yolunu değiştirmesi ve son 12 aylık kazancı esas alması ile beraberinde hesap daha da karmaşık 1 durum aldı. Bu nedenle hesaplama programını kaldırdık. Bunun yerine yorumdan bize bilgilerinizi yazarak hesaplatabilirsiniz. 

Rapor zamanından önceki son 12 aylık dönemdeki yekün brüt yatırım ile son 12 aylık yekün gün sayınızı yazmanız zorunda ne kadar ödeme alabileceğinizi hesaplayabiliriz. 

İçerik Başlıkları

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar