Rapor Onaylama Süresi 2021 ( Dikkat Cezası Var !)

Rapor onaylama süresi işverenlerin tereddüt yaşadıkları konuların başında gelir ve meslek göremezlik raporu onaylama zamanı arasında işveren sebebiyle çalışmadığına dair bildirim girişi yapılmadığında Sosyal Güvenlik Kurumu nedeniyle ceza uygulanır. Bu paylaşımımızda Kanuni rapor onaylama zamanı kaç gün meselesi için bilgi bulabilir bununla birlikte bildirim nasıl yapılıyor ve (*)4a ile belirtilen kayıtlarda sigortalı istirahat süresinde çalışmamıştır. ne demek bu gibi sorularınızın yanıtını da bulabilirsiniz.

Sgk rapor onaylama zamanı 2021

İş göremezlik onaylama süreleri rapor bitim zamanından itibaren başlar. Bundan sonra meslek göremezlik raporları elektronik ortamda düzenlenmekte ve bağlı olunan işverene de elektronik ortamda tebliğ edilmekte. Dolayısıyla işçinin raporu ibraz etmesi burada zorunluluk teşkil etmediğinden bildirim zamanı raporun işçi nedeniyle işverene ibraz zamanından değil elektronik ortamda tebliği ile başlar. Elektronik ortamda E-vizite uygulaması üstünden işverene tebliğ edilen meslek göremezlik raporları için işveren rapor onaylama zamanı ;

 • Rapor bitim zamanını takip eden ayın bildiri sürelerine göre belirlenir.
 • Buna göre muhtasar ve prim hizmet beyannamesi sağlayan işyerleri için işçi rapor onaylama zamanı rapor bitimini takip eden ayın 26’sı, yani muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin son tarihidir. Ayın 26’sı resmi tatil ya da bayram tatiline denk gelirse ya da uzatılırsa rapor işveren onayı zamanı de buna istinaden uzar.
 • Muhtasar ve prim hizmet beyannamesine geçmeyen işyerleri için ise rapor onaylama Sosyal güvenlik kurumu bildirim zamanı rapor bitimini takip eden ayın 23’üdür. Şayet hafta sonu ya da bayram/resmi tatile denk geliyorsa ya da vakit uzatımı olursa bu halde e sosyal güvenlik kurumu rapor onaylama zamanı de uzatılan süreye kadar geçerli olmaktadır.

İş kazası rapor onaylama zamanı nedir ?

İş kazasında 2 bildirimin beraberinde yapılması zorunludur. Buna göre;

 • İş kazasının oluş zamanından sonraki günden başlamak üzere en geç üç meslek günü içerisinde meslek kazası bildiriminin elektronik ortamda yapılması zorunludur. başlıklı makalemizden adım adım bildirimin nasıl yapıldığı meselesi için bilgi bulabilirsiniz.
 • İş kazası akibeti meslek göremezlik raporu saha işçi için rapor onay zamanı içerisinde tıpkı sürede çalışmazlık bildiriminin de yapılması gerekmektedir.
 • İş kazası akibeti rapor piyasa işçi için muhtasar ve prim hizmet beyannamesine geçen işyerleri için işletme rapor onaylama zamanı rapor bitimini takip eden ayın 26’sı, geçmeyenler için 23’üdür.

İşveren raporu ne süreç onaylar ?

İşçiler açısından rapor parasının SGK vasıtasıyla ödenebilmesi için raporun sona ermesi ve işveren anlamında Sosyal güvenlik kurumu meslek göremezlik raporu onaylamasının yapılması gerekebilir. İşveren anlamında Sosyal güvenlik kurumu istirahat raporu onaylaması geç yapıldığında işçi de ödemesini geç almakta. İşverenin rapor bitiminden sonrasında Sosyal güvenlik kurumu işveren rapor onaylama son süreleri üst kısımda verilmiştir.

 • İşveren son tarihe kadar sosyal sigortalar kurumu rapor onaylamasını yapmama hakkına sahiptir.
 • İşverenin işverenin rapor onaylama zamanı arasında hiç bildirim yapmaması şeklinde SGK sebebiyle meslek göremezlik ödemesi düzenlenmektedir ve işverene ceza uygulanır.

Sgk rapor onaylama nasıl organize edilmektedir ?

İş göremezlik rapor onaylama işlemleri SGK bildiri şifreleri ile üstünden yapılmaktadır.  E-vizite uygulaması üstünden adım adım işverenin raporu onaylaması işlemleri konusu için bilgi için hemen sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İşveren rapor onaylamazsa cezası ne kadar olur ?

Yukarıda belirtilen vizite rapor onaylama zamanı arasında işveren anlamında sosyal güvenlik kurumu raporu onaylaması yapılmazsa Sosyal Güvenlik Kurumu sebebi ile idari nakit cezası uygulanır.

 • Sgk işveren rapor onaylama zamanı arasında e vizite rapor onaylaması hiç yapılmazsa rapor bitim tarihinde geçerli olan brüt asgari ücretin yarısı,
 • İstirahat raporu onaylama zamanı geçtikten sonrasında istirahat raporu işveren onayının geç yapılması zorunda ise rapor bitim zamanını takip eden ayda geçerli olan brüt asgari ücretin 1/10’u tutarında idari nakit cezası uygulanır.
 • Rapor giriş zamanı içerisinde işveren sağlık raporu onaylamasının hiç yapılmaması ya da geç yapılması mecburiyetinde uygulanacak olan 2021 güncel idari nakit cezası tutarlarına başlıklı paylaşımımızdan ulaşabilirsiniz.

İşçi raporu işverene vermezse işverenin sorumluluğu var mı ?

İşçinin usulen rapor aldığında işyerindeki amiri ya da işveren/işveren vekiline bunu bildirmesi ve bilgilendirmesi gerekebilir. Fakat bazı pozisyonlarda işçi rapor almakta, bunu işverene söylememekte ve çalışmaya devam etmektedir. Bu tür 1 halde işverenin de rapordan haberi olmaz. Fakat bildirim için bu vaziyet işverenin yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor.

Elektronik ortamda yazılan meslek göremezlik raporları hastane onayından sonrasında E-vizite uygulaması üstünden işverene elektronik şekilde gönderilmekte ve tebliğ edilmiş sayılmaktadır. Elektronik ortamda tebliğ edilmiş olmasına karşın işverenin onay zamanı arasında bildirmemesi zorunda Sosyal Güvenlik Kurumu anlamında üst kısımda belirlenen tutarlarda idari nakit cezası uygulanacaktır.

(*)4a ile belirtilen kayıtlarda sigortalı istirahat süresinde çalışmamıştır ne demek ?

İşverenler rapor saha sigortalılar için E-Bildirge ekranında yer piyasa ” Raporlu Sürelerde Çalışmamıştır” kutucuğunu işaretleyebilmekte. Bu halde aylık prim ve hizmet belgesinde “(*)4a ile belirtilen kayıtlarda sigortalı istirahat süresinde çalışmamıştır” biçiminde çıkmaktadır.

Kısaca bu kutucuk işveren vasıtasıyla raporlu sigortalıların bu zamanda işyerinde çalışmadığını beyan için kullanılır. İşverenler cezai işleme girmemek için ve bu beyan bildirim yerine geçtiğinden çoğunlukla bütün çalışanlar için bu kutucuğu işaretlemiş oluyor. Yani siz ben rapor almadım fakat gene de böyle görünüyor diyorsanız muhtemelen sizin işveren de aynısını yapmış.

İçerik Başlıkları

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar