Rapor Bildirmeme Cezası 2021

Rapor bildirmeme cezası işverenler nedeniyle çalışmazlık bildirimi ya da 01-İstirahat kodu ile SGK’ya bildirim yapılmaması zorunda kullanılan ceza türlerinden birisidir. 4a eski ismi ile sosyal sigortalar kurumu kapsam gereğinde çalışanların geçici meslek göremezlik yani istirahat raporu almaları şeklinde işveren şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu’na çalışmadığına dair bildirim yapma zorunluluğunuz vardır.

Kanuni rapor bildirim zamanı içerisinde çalışılmadığna dair bildirim yapmamanız ya da çalışmazlık bildirimi yerine geçen işlemleri yapmadığınız takdirde SGK sebebi ile idari nakit cezası uygulanır. Bu paylaşımımızda çalışmadığına dair bildirim nasıl yapılır, çalışılmadığına dair bildirim girişi yerine geçen işlemler, sosyal güvenlik kurumu çalışmadığına dair bildirim yapılmadığında uygulanacak 2021 idari nakit cezası tutarları ve sonra yapmanız gerekenler meselesi için teferruatlı bilgi sahibi olabilirsiniz.

İş göremezlik raporu onaylama zamanı 2021

Çalışmadığına dair rapor girişi için işveren rapor onaylama zamanı ;

 • Raporun bittiği tarihsel takip eden ayın aylık prim ve hizmet belgesi ya da muhtasar ve prim hizmet beyannamesi son veriliş tarihidir.
 • Hafta sonuna ya da resmi tatile denk gelmiyorsa aylık prim ve hizmet belgesi sağlayan işverenler için  ayın 23’ü, muhtasar ve prim hizmet beyannamesine geçen işverenler için ise ayın 26’sı olacaktır.

Takip eden ayın sonuna kadar çalışılmadığına dair bildirim girişi elektronik ortamda raporu onaylayarak yapmanız ya da manuel bildirim yapmanız biçiminde ve ya “Sigortalı raporlu bulunduğu sürelerde çalışmamıştır” işaretlemeniz ya da aylık prim ve hizmet belgesinde “01-İstirahat” kodu ile noksan gün bildirimi yapmanız halinde sgk çalışmadığına dair bildirim yapılmadığından ötürü size idari nakit cezası uygulamaz.

Örnekle somutlamak gerekirse diyelim ki işçi 04.09.2021-15.09.2021 tarihleri arası hastalıktan ötürü meslek göremezlik raporu aldı ve 16 Eylül 2021 tarihinde de işbaşı yaptı. Bu halde çalışmazlık için son bildirim tarihsel 23 Ekim 2021’dir. Çalışılmadığına dair bildirim zamanı ve sosyal sigortalar kurumu rapor onaylama konusu için daha fazla bilgi için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İşçinin raporunu işverene bildirmemesi

Bazı durumlarda işçi rapor aldığını işverene bildirmeyebiliyor. Rapor almaktadır lakin bunu işverene iletmeden çalışmaya da devam ediyor. Peki işçi raporu işverene vermezse ne olur ? Bu halde 2 alternatif bulunuyor.

 • Eğer hekim sebebi ile rapor istirahat uygulaması üstünden girildiyse -ki %90 buradan giriliyor – rapor sistemden işverene tebliğ edilebilmekte. İşverene tebliğ edildiği ve işveren de bunları her ay meslek göremezlik raporu bildirim zamanı son tarihine kadar kontrol ederek onaylamak durumunda bulunduğu için işçi raporu işverene vermese dahi cezai sorumluluktan kaçamaz.
 • İkinci vaziyet ise raporun elden düzenlenerek verilmesi ve sistemden girilmemesi. Şayet böyle 1 vaziyet mevcutsa rapor işverene tebliğ edilmiş sayılmayacağından direk şekilde idari nakit cezası uygulanamaz. Şayet böyle 1 vaziyet mevcutsa itiraz ederek idari nakit cezasını iptal ettirebilirsiniz. Bu tür raporlar için işçi rapor girişinin Manuel Çalışmadığına Dair Bildirim Girişi menüsünden yapılması gerekmektedir.

Sgk rapor bildirimi nasıl organize edilmektedir ?

İşveren şekilde sosyal güvenlik kurumu çalışılmadığına dair bildirimi sosyal güvenlik kurumu vizite ekranından online şekilde yapmanız gerekiyor.

 • sisteminden SGK sebebiyle size verilen e bildiri kullanıcı bilgileriniz ile giriş sağlayarak sosyal güvenlik kurumu çalışmadığına dair bildirim işlemini pratik olarak yapabilirsiniz.
 • SGK e vizite ekranında her ay aylık prim ve hizmet belgesi göndermenin son tarihsel olan ayın 23’ünde tarihe göre rapor sorgulama ekranından işçilerinizin geçici meslek göremezlik raporu alıp almadığınızı kontrol etmenizi öneririz. Zira işçiler bazan rapor alıp işverene söylememekte ve işyerinde çalışmaya devam etmekte. Sosyal güvenlik kurumu çalışmadığına dair bildirim olmadığında ceza uygulamakta.
 • Sgk çalışmadığına dair bildirim girişini sosyal güvenlik kurumu vizite giriş ekranından; Tarihe göre rapor sorgulayıp çıkan raporlara çalışmazlık onayı vererek ya da Sigortası yapılmış kişinin T.C. numarasına göre sorgulama yaparak çalışmadığına dair onay verebilirsiniz.
 • Eğer sigortalınızın almış bulunduğu rapor çalışmadığına dair bildirim girişi ekranında görünmüyorsa ya rapor hekim nedeniyle elektronik rapor sistemine girilmemiştir ya da işçi yanınızda yeni başladıysa ve henüz hizmet bildirimi yapmadıysanız 1 önceki işyerine düşmüş olabilir.
 • Bu halde yapmanız gereken çalışmadığına dair bildirim girişi ekranından manuel çalışmazlık bildirimi yapmak. Rapor elektronik ortamda size düşmediyse SGK çalışmadığına dair bildirimden ötürü size direkt ceza uygulamayamaz. Bu tür 1 halde öncelikle sgk çalışılmadığına dair bildirim girişin yapılmasını sizden ova ile ister ve tebliğ zamanından itibaren siz beş gün içinde çalışmadığına dair bilgi girişi yapmadığınız takdirde size ceza uygular.
 • Eğer bildirim yapamadıysanız daha detaylı ve adım adım bilgi için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Sgk rapor girişini vizite sisteminden yapmasanız dahi e beyanname ekranında çalışanın rapor aldığı ilgili ayda ” Sigortalı raporlu bulunduğu sürelerde çalışmamıştır” kutucuğunu işaretlemeniz şeklinde de SGK işçi çalışmadığına dair bildirim girişini yapmadınız diye ceza uygulamaz.

İstirahat raporu onaylama yerine geçen 1 diğeri işlem de sigortalıyı “01-İstirahat” noksan gün kodu ile raporlu bulunduğu vakit kadar SGK’ya ilgili ayda noksan bildirmek. Bu işlem e sosyal güvenlik kurumu çalışmadığına dair bildirim yerine geçer ve rapor bildirme zamanı arasında bildirim hazırlanmış sayılır. . Bununla birlikte sosyal güvenlik kurumu e vizite ekranından meslek göremezlik bildirimi yapmanız gerekmez ve SGK çalışmazlık girişi yapmadınız diye size ceza uygulayamaz.

Rapor onaylamama cezası 2021

Rapor sektör işçiniz için hiç 1 biçimde sosyal güvenlik kurumu çalışmadığına dair girişi yapmamanız ya da APHB’de “Raporlu sürelerde çalışmamıştır” kutucuğunu işaretlememeniz ve ya noksan gün “01-İstirahat” kodu ile bildirim yapmamanız halinde;

 • İş göremezlik raporu işveren onayının hiç yapılmaması şeklinde sigortalı başına ilgili ayda geçerli olan brüt ücretin yarısı tutarında.
 • SGK ceza tebliğini PTT’ye vermeden önce e sosyal güvenlik kurumu çalışılmadığına dair bildirimi yapmanız şeklinde ise sigortalı başına ilgili devirde geçerli olan brüt asgari ücretin 1/10’u oranında idari nakit cezası uygular.
 • Yukarıdaki hesaplamaya göre bildirimin hiç yapılmaması biçiminde çalışan başına 1.788,75 TL sosyal güvenlik kurumu rapor onaylamama cezası uygulanır.
 • E vizite onaylama zamanı sonundan SGK anlamında tebliğ edilen tarihten evvelinde bildirimin geç yapılması biçiminde ise 357,75 TL tutarında Sosyal güvenlik kurumu rapor geç onaylama cezası uygulanır.

Çalışmazlık ipc itirazı nasıl yapılıyor ?

Eğer çalışmadığına dair bildirimi üst kısımda belirtilen yöntemlerden birtanesini kullanarak yaptıysanız ve cezanın yersiz şekilde uygulandığını düşünüyorsanız idari nakit cezasının size tebliğ zamanından itibaren en geç 15 gün içerisinde gerekçeli dilekçe ile itiraz edebilirsiniz.

İtirazınızı işveren dosyanızın bağlı bulunduğu SGK’ya dilekçe ile elden ya da posta ile gönderebilirsiniz. SGK idari nakit cezası Komisyonu aracılığıyla itirazınız değerlendirilir ve haklı iseniz İPC iptal edilerek komisyon kararı tarafınıza gönderilir. Şayet SGK sizi haksız görürse gene itirazın reddedildiğine dair Komisyon kararını size yollar. Şayet kullanılan idari nakit cezasını size tebliğ zamanından itibaren 15 gün içerisinde öderseniz kullanılan cezanın %25’i oranında indirim sağlanır.

İdari nakit cezası itirazında izlenmesi gereken yol, örnek itiraz dilekçeleri ve bütün işlemler için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İşyeri raporu onaylamazsa ne olur ?

İşverenin üst kısımda belirtilen Kanuni e vizite rapor onaylama zamanı içerisinde onaylama işlemini belirtilen yollardan biri ile yapması gerekebilir. İşveren sebebi ile elektronik ortamdan e rapor girişi yapılmamaktadır ya da üst kısımda çalışmazlık yerine geçen durumlardan bir tanesi ile bildirim yapmazsa;

 • Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal güvenlik kurumu rapor onaylama zamanı sona erdikten sonrasında her halde işçinin geçici meslek göremezlik ödemesini yapar.
 • Ancak zamanı arasında işveren raporu onaylamazsa üst kısımda belirtilen tutarlarda çalışılmadığına dair bildirim cezası uygulanır.
 • Rapor giriş zamanı geçtikten sonrasında SGK anlamında tebliğ edilme tarihine kadar geç vizite onayı yapılırsa bu halde Sosyal güvenlik kurumu rapor bildirmeme cezası asgari ücretin 1/10’u tutarında uygulanır.

Vizite giriş sistemi hata veriyor !

Bazen işverenler rapor geç bildirim cezasına uğramamak için erkenden bildirim yapmak isterler fakat vizite sisteminde hata ile karşılaşabilmekte. Vizite uygulamasına giremiyorsanız;

 • E beyanname şifrenizi yine gözden geçirin. Gerekirse e-devletten yine güncel parola alın.
 • E beyanname parolanız doğru olmasına karşın giriş hatası alıyorsanız muhtelif 1 tarayıcı ile deneyin.
 • Eğer gene giriş olmuyorsa sistemden kaynaklıdır beklemenizi öneririz.
 • Bunun dışında sisteme girmenize karşın işçi için rapor Sosyal güvenlik kurumu bildirimi yapamıyorsanız henüz işçinin bildirgesini vermemiş olmanızdan kaynaklanıyor olabilmekte. Bildirgeyi verdikten sonrasında tekrardan denemenizi öneririz.
 • Yukarıdakilerin dışında Sosyal güvenlik kurumu raporu onaylama uygulama hatalarını sistemden mail atarak çözülmesini rica edebilirsiniz.

2 gündelik rapor SGK’ ya bildirilmesi gerekir mi ?

1 ya da iki günlük olarak hastalık raporları için SGK’ ya işverenler nedeni ile istirahat raporu girişi yapılması zorunluluğu bulunmamakta. Lakin meslek kazasından ötürü alınan raporlarda ödeme yapıldığından bir ya da iki gündelik olsa dahi işverenlerin meslek göremezlik onaylaması zorunludur. bir ve ya iki günlük olarak hastalık raporları için Sosyal güvenlik kurumu sağlık raporu onaylaması yapmadan doğrudan sistemden arşive kaldırabilirsiniz.

İş göremezlik raporu iptal edilir mi ?

Sgk işveren rapor onaylamayı zamanı içerisinde yapamayan işverenler cezaya girmemek için raporun iptal edilip edilemeyeceğini bize sormakta. Elektronik istirahat uygulamasından girilen raporlar tıpkı gün ve yazan hekim vasıtasıyla iptal edilebilmekte. Bu süreden sonrasında da iptal edilebilmekte lakin geçerli 1 sebebe dayandırılması gerekir.

Raporda işbaşı kontrol tarihsel ne demek ?

Elektronik ortamda düzenlenen raporlarda;

 • Bitiş zamanından sonraki gün işbaşı tarihidir.
 • Elden verilen raporlarda ise işbaşı/kontrol tarihsel Şayet tabip çalışır verdiyse çalışmaya başlayacağı tarih, kontrol verdiyse kontrole gitmesi gereken tarihtir.

Kısa zamanlı raporları tek seferde onaylayınız

Kısa zamanlı meslek göremezlik raporlarına parça parça ya da biten kısım kadar onaylama yapamazsınız. Şayet yapmaya çalışırsanız bu İkaz ile karşılaşırsınız. Bu raporlar için bildirimi rapor sona erdikten sonrasında yapmanız gerekiyor.

İçerik Başlıkları

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar