Rails Yeni Kolon Ekleme

rails generate migration AddLastNameToUser last_name:string

dediğin zaman migration'ı oluşturursur
ardından **rake db:migrate** dediğin zaman da kolon tablona eklenir
herokuda  da şunu yapmalısın
**heroku run rails generate migration**
**heroku run rake db:migrate**
test için
rails console   üzerinden
Resume.create(last_name: "foo", ...)
falan yapabilirsin

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar