Radyo Frekansları ile Tanımlama Nedir?

Radyo Frekansları ile Tanımlama Nedir? Merhaba arkadaşlar, Bu yazımda, Radyo Frekansı ile Tanımlama teknolojisine değinmek istiyorum. Kısaca belirtmek gerekirse, radyo frekansı kullanarak nesneleri tekil ve otomatik şekilde tanıma yöntemine RFID yani Radyo Frekansı ile Tanımlama denir. Konuyu biraz daha açacak olursak: RFID teknolojisi, canlı ve cansız varlıkların üzerlerinde bulunan etikeler aracılığıyla radyo dalgaları ile tanımlanmasını veren ve veri iletimini klavuzsuz (kablosuz) şekilde gerçekleştiren bir teknolojidir. Bununla beraber tek ve basit bir teknoloji değildir. RFID teknolojisi etiketlerden, okuyuculardan, bilgisayar ağlarından, veritabanı ve özel yazılımlardan meydana gelmektedir.   RFID Tarihçesi   RFID yeni bir teknoloji şekilde bilinmesine rağmen, aslında barkod sistemlerinden daha eski bir teknolojidir. RFID�’in ilk şekilde 1948�’de bahsi geçmiştir. 1950’�de ilk çıkan örnekleri kuramsal bazda kalmıştır. Daha sonra 1960�’larda ilk reel örneği üretilmiştir. Bu Örnek Elektronik Makale Gözetimi teknolojisi ile oluşturulan Ticarette Anti – Hırsızlık sistemidir. 1970’�lerde akademik şekilde incelenen bu sistem tıpkı yıllarda hayvanları etiketlemek için de kullanılmıştır. 1980�’lerde ücretli yollarda (otabanlar vb.) kullanılarak gündelik hayata kullanması sağlanmıştır. Türkiye’de kullanılan OGS (otamatik geçiş sistemi) ve HGS (Hızlı geçiş sistemi) benzeri sistemlerde RFID teknolojisi kullanılmaktadır.   RFID ve Barkod Sistemleri   RFID ve barkod sistemlerinin yaptığı şey, temelde aynıdır. İki teknoloji de ürünü tanımlamak için kullanılır. RFID ile barkod kıyaslanacak olursa, barkod sisteminin ürünü tanıması için görmesi, yani okuyucu ile yakın bir mesafede olması gerekir. RFID’�de etiketi okumak için okuyucunun etiketi görmesi gerekmez ve metrelerce uzaktan etiket okunabilir. Diğer bir unsur şekilde barkod sisteminde, tıpkı anda tek ürün okunabilirken, RFID�’de tıpkı anda yüzlerce ürün okunabilir. Ayrıca barkod sistemi tıpkı kalemdeki ürün grubunda tıpkı ve sınırlı bilgiler içerirken, RFID’�de her ürün türlü bir numaraya sahip olup daha ayrıntılı bilgi içerebilmektedir.   RFID Kullanım Alanları   RFID kullanım alanları, insanların rüya gücü ile sınırlıdır. En sıkça rastlanan uygulamalar ise; tahsilât sistemleri (faturalama gibi), havaalanı güvenlik ve bagaj otomasyonu, lojistik alanında,geçiş kontrol sistemleri, üretim takibi, hastanelerde hastaların kimliklerinin tanımlanması ve yeni doğan çocuklara takılan tanımlayıcı bilekliklerde ,otopark otomasyonu ve varlık takibidir. Son senelerde şirketler RFID’�yi daha çok fazla tedarik zincirlerini takip etmek bunun gibi süreçlerde kullanmaktadır.   RFID Sistem Bileşenleri   RFID, bir okuyucu ve bir etiketten meydana gelen otomatik bir tanıma sistemidir. Etiketin içerisinde bir mikroçip ve mikroçipi saran bir anten bulunmaktadır. Okuyucu ile etiket arasında elektromanyetik dalgalar vasıtası ile iletişim kurulmaktadır. Okuyucunun yaydığı elektromanyetik dalgalar bir enerji şekilde mikroçiple buluşup onu harekete geçirmekte ve etiketten okuyucuya veri transferi yapılmaktadır. RFID sistemlerinde etiket ve okuyucu iletişimi belirgin bir mesafede, herhangi bir münasebet olmaksızın ve kablosuz şekilde gerçekleşmektedir. Bir RFID okuyucu radyo dalgaları vasıtası ile tıpkı anda birden bire fazla etiketle haberleşebilmektedir.   RFID Etiket Türleri   RFID etiketleri aktif ve edilgen olmak üzere iki grupta incelemek mümkündür. Aktif etiketleri besleyen bir destek ünitesi var olmasına karşın edilgen etiketler için bu vaziyet söz konusu değildir. Pasif etiketler kendi enerjilerini menziline girdikleri okuyuculardan alırlar, edilgen etiket okuyucudan gelen sinyalin bir yönünü dairesel şekilde sarılı halde olan anteni ile elektromanyetik İndüksiyon yaparak üretir. Türkiye’deki otoyol ve köprü geçişlerinden; OGS sisteminde aktif etiket kullanılmaktaydı maliyet fazla idi, HGS sisteminde ise edilgen etiket kullanılıyor, edilgen etiketin maliyeti çok fazla az bulunduğu için kullanması daha hızlı yaygınlaşmıştır.   RFID Sistemi Nasıl Çalışır   RFID okuyucu sinyalini bir açısal yahut dairesel anten aracılığı ile gönderir. Pasif etiketler bu sinyali alırlar. Kendilerini çalıştırırlar. Kendi kimlik bilgilerini modüle ederek okuyucuya arka gönderirler. Okuyucu önce gelen sinyali çözer ve etiketin kimlik bilgisini bağlı olduğu bilgisayarın uygulamasına gönderir. Alınan bu bilgi çok sayıda işlemde kullanılmak üzere veritabanında saklanır.   RFID Yaygınlaşmama Nedenleri   Bütün bu avantajlarına karşın RFID’nin bir barkod sistemi kadar yaygınlaşamamasının bazı sebepleri vardır. Bunlar dezavantajlarına karşın geçmişten günümüze süregelen öbür sistemler (barkod sistemleri vb.), sonraki zamanlarda yapılan ar-ge çalışmalarıyla düzeltilmiş olsa da ilk zamanlar mahremiyet ve güvenlik açısından oluşturduğu açıklar ve maliyet ile kullanım zorluğu itibarıyla tutunamama şekilde sıralanabilir.

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar