Programlama Ortamı Kullanımı, Kod Yazım Kuralları ve Değişkenler?

Programlama Ortamı Kullanımı, Kod Yazım Kuralları ve Değişkenler? İyi akşamlar sevgili arkadaşlar, Bugün itibari ile vize sınavlarım başladığından Ötürü blog ile ilgilenemiyorum haliyle ders anlatımlarını ve öbür kategorilerin makalelerini yazamıyorum. Bu durumu anlayış ile karşılayacağınızdan eminim ama bitkisel bu İmtihan vakit zarfında blog ile ilgilenmeyeceğim anlamına da gelmiyor 🙂 Vakit buldukça bilgi paylaşımlarında bulunacağım. Neyse makalemize geçebiliriz, Sizlere bu akşam programlama ortamının kullanımını, kod imla kurallarını ve değişkenleri anlatacağım. Değişkenlere daha önceden de biraz değinmiştik ama tekrardan yapmakta yarar mevcut diye düşünüyorum. Değişken ve Sabitler : Temel programlama işlevlerini gerçekleştirebilmek için “değişkenler” kullanılmaktadır. Bir değişken küçük bir depo alanıdır. İçinde sayılar, kelimeler, harfler saklanabilir. Değişkenleri defalarca kullanabilsek de, içerisinde tıpkı anda yalnızca bir bilgi tutabilmektedirler. Değişkenler geçici şekilde kullanıldıkları için, program yahut bilgisayar kapanınca silinirler. Bazı değerler ise her süre tıpkı değere sahip bulunduğu için “sabit” adını alırlar. MeselaPI† sayısı olan 3.14 kıymeti gibi. Bu tür sabit olan bazı değerleri programlama dili kendiiçinde “hazır” şekilde destekleyebilir. Genellikle değişken ve sabitler programın ilk satırlarında tanımlanmaktadır. Değişkenin ismi ve ne tür bilgiyi saklayacağı  aşırı önemli bir konudur. Üzerinde çalışılan programlama dilinin değişken türleri iyi öğrenilmelidir. Ayrıca değişkenlerin hafızadaki kapladıkları alanlar da önemlidir. Bilgisayar bizim değişkenlere ne İsim verdiğinizi umursamasa da, hem bizim hem de öbür programcılar için pratik anlaşılacak biçimde isimlendirilme çok fazla önemlidir. “Macar notasyonu” ismi verilen adlandırmayla veritürü ve ismi aşağıdaki benzeri gösterilirse program yazarken veri türleri oluşturmada bir standart sağlanır. tYil = tamsayı Yıl mAd = içerik Ad bAskerlik = boolean (mantıksal) Askerlik Genel şekilde öbür isimlendirme kuralları vardır:  İlk harf ya da tamamı sayı olamaz. Mesela: “2nciYari” benzeri olmaz.  Değişken adı içerisinde “boşluk, TAB, Enter” olamaz. Mesela “Soy Ad” benzeri olmaz.  Büyük küçük harfle imla ayrım eder. Mesela: “IlkNot” ile “ILKNOT” farklıdır.  Dilin anahtar kelimeleri değişken ismi olamaz. Mesela: “PRINT” gibi…  Türkçe ve özel karakterleri kullanmamaya çalışmalıyız. Mesela: “örütBağ”  yerine “orutBag” yazılmalı gibi…  Alt çizgi isimlendirmede kullanılabilir. Mesela: “taban_Ucret” gibi… Genel şekilde değişken değerleri; tam sayı (yaşınız 30), ondalıklı sayılar (ağırlığınız 75.6), içerik (adınız Neva ), karakter(ehliyet B ) ve mantıksal (burs durumu True Doğru – False Yanlış )olabilmektedir. İlk kıymeti belirgin olmayan ve program boyunca da kıymet atanmayan bir değişkenin kıymeti “belirsiz” şekilde kabul edilir. Yanlışlıkla da bu değişken, işlemlerde kullanılırsa, programda istenmeyen değerler elde edilebilir. Veri giriş ve çıkışı ile ilgili basit bir algoritma ile Örnek yapalım. Klavyeden adınızı girip, ekrana “Selam, ” yazısı ile adınızı gösterelim: 1. Başla 2. Metin AD 3. Yaz; “İlk Program” 4. Yaz; “İsminizi giriniz” 5. Oku; AD değişkenine * cet 6. Yaz; “Selam, ” & AD** 7. Bitir * Değişkenler yardımı ile geçici ayrıntıları bellekte saklar ve üzerlerinde işlem yapabiliriz. ** Genellikle + yada & simgesi metinleri birleştirmek, yan yana yazmak için kullanılır. ** Pascal ve Basic harf büyüklüklerini önemsemez , C ve Java ise tıpkı biçimde yazmayı önemser. Aktarma (Atama) Deyimi : Bir değişkene direk ya da kullanıcı girişi ile kıymet atanabilir. Doğrudan kıymet tayin etme “=” ile yapılıyor ve yönü sağdan sola doğrudur. Çoğu programlama dilinde tayin etme “=” ile yapılır. Pascal dilinde de “:=” biçiminde yapılmaktadır. a = 5              {Doğru;    a’nın kıymeti 5 olur } a = a + 5       {Doğru;    a’nın eski ederine 5 eklenir. Genelde sayaçlarda kullanılır.} a + 5 = a       {Hatalı! } 5 = a              {Hatalı! } a = a            {Gereksiz } Daha sonra göreceğimiz döngüler ile de, bir şeylerin toplamını bulabilmek istediğimizde de  yekün = yekün + sayi biçiminde ifadeler kullanırız. “toplam” değişkenin eski ederine yeni “sayi” kıymeti eklenerek yeni “toplam” değişkenine atanır. Böylece  yekün = 1 + 2 + üç + 4 … halinde yazmamıza gerek kalmaz. Dillerin bazılarında daha tanımlama esnasında kıymet ataması yapılmaktadır. Buna “varsayılan kıymet atama” denir: Dim a As Integer = 5      {Basic dilinde} int a = 5;                             {C dilinde} Const a = 5;                      {Pascal dilinde} Değişkenlere kıymet girilmesi ile ilgili basit Örnek yapıcak olursak. misal 1: Klavyeden iki sayı girilir, yer değiştirilerek ekrana yazdırılır: (3 tabure ve 2 talebe var. Öğrencileri diğer     tabureye oturtmak…) 1. Başla 2. Sayısal Sayı1, Sayı2, Değiştirici 3. Oku; “İki sayı giriniz”, Sayı1, Sayı2 4. Değiştirici = Sayı1 5. Sayı1 = Sayı2 6. Sayı2 = Değiştirici 7. Yaz; Sayı1, Sayı2 8. Bitir

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar