Programlama Nedir? Program Oluşturma Evreleri Nelerdir?

Programlama Nedir? Program Oluşturma Evreleri Nelerdir? Merhaba arkadaşlar, Bu makalemin  I. Bölümünde Programlama ile ilgili kavramlar sıkıntı çözme metodları Algoritma, akış diyagramları anlatılıp öbür bölümlerde ise sorunların çözümlerinin bir dil (Pascal) kullanılarak çözülmesi için gereken komutlar anlatacağım. Bu makalemin amacı; Sizlerin programlama mantığı, problemlere çözüm yaklaşımı, bir dil kullanarak program yazma benzeri becerileri kazandırmaktır.   İnsanlar her süre düşünür ve sıkıntı çözerler. Birçok problem, az ya da hiç düşünülmeden çözülebilir. Her gün evden çıkarken ne giyilmelidir? Bunun için muhtemelen pencereden dışarıya bakılır. Hava yağmurlu ise mevsim gereklerine göre giyinmenin yani dizi dışarıya çıkarken bir de şemsiye alınması gerekir. Hava güneşli ve sıcak ise o takdirde daha ince giyinilerek dışarıya çıkılır. Böylece problemin çözümü kendiliğinden oluşturulan bir kararla sağlanır.   Yukarıdaki basit örnekte yapılan is, herşeyden önce problemin belirlenmesi ve sonra problemin tanımından yola çıkarak çözüm için ayrıcalıklı alternatiflerin değerlendirilmesidir. Bilgisayar programlaması esnasında izlenebilecek çok sayıda yol ve metod vardır. Bilgisayar programcısının probleme ilişkin çözümü ortaya çıkarabilmesi için sıkıntı çözümü ile ilgili ayrıntıları bilmesi gerekir. Bilgisayar programlamasında genel şekilde belirli kalıp ve kurallara uyulur. Bir bilgisayar yazılımının oluşturulması esnasında aşağıda sıralanan ana adımlara uyulur.   • Problemin tanımı • Çözüm yönteminin belirlenmesi • Programın kodlanması • Programın çalışır bir hale getirilmesi • Belgeleme ve güncelleştirme   • Problemin Tanımı: Problemin normal ova diliyle tanımlanması işlemlerini kapsamaktadır. Problem çözümüne ilişkin iyi bir program yapabilmek için, problemin iyi bir biçimde tanımlanması gerekir.   • Çözüm Yönteminin Belirlenmesi: Bu adımda çözümün genel yaklaşımı, temel giriş/çıkışlar belirlenir ve sıkıntı çözümü adım adım program akış diyagramlarıyla gösterilir.   • Programın Kodlanması: Program ayrıntılı şekilde tanımlanıp çözüm metodları açıkça belirtildikten sonra program kodlama çalışmalarına başlanabilir. Programın baştan sona yapısal bir düzende hazırlanması ve uygun bir programlama dili seçilmesi seçim işleminin ilk aşamasını oluşturur.   • Programın Çalışır Hale Getirilmesi: Programın kodlanması esnasında yapılan yazım hataları, kodlama ve mantık hatalarının giderilmesi işlemlerini kapsar. İyi bir bilgisayar programının doğruluğundan emin olmak için defalarca test edilmiş olması gerekmektedir.   • Belgeleme ve Güncelleştirme: Oluşturulan bir yazılımı, yalnızca o yazılımı geliştiren kişilerin kullanabilmesi benzeri bir kısıtlamanın önüne geçmek için ayrıntılı referanslar hazırlanmalı ve programla ilgili bilgiler verilmelidir.   Bir yazılımda, o yazılımı kullanan kisi yada firmaların yeni gereksinimleri ve değişen koşullar anlamında değişiklikler yapılması lüzumlu olabilir. Bu değişikliklere güncelleme adi verilir. İyi bir programda bulunması gereken özellikler bünyesinde güncelleşebilme ön sıralarda yer almaktadır. Arama Terimleri: program olusturma evreleri

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar