Program Tasarımında Temel Kavramlar Nelerdir? (Ders 2)

Program Tasarımında Temel Kavramlar Nelerdir? (Ders 2) Merhaba arkadaşlar, En son makalemizde assembly dilinde kalmıştık. bu makalemiz de öbür kavramlara devam etmeden evvela kısaca işletim sistemine değinmek istiyorum. Bu da konumuzla alakalı olduğundan kısaca bir açıklayalım. İşletim sistemi, bilgisayar donanımı ile kullanıcı ve programlar bünyesinde etkileşimi sağlayan, kullanıcıya ve sonradan yazılacak programlara bir takım hazır olanaklar sunan, donanım olsun yazılım olsun sistem kaynaklarını paylaştıran ve yöneten yazılım ağırlıklı bir sistemdir.   Bir bilgisayar donanımı, üstünde koşan işletim sistemiyle anlamlıdır ve genel davranışını işletim sistemi nitelikleri belirler. DOS, Windows, UNIX, LINUX adlandırılan işletim sistemleridir.   Dosya: Birbiriyle yakın ilişkili verilerin biraraya getirilip gizleme birimleri üstünde saklanmasına dosyalama denilir; bir çeşit paketleme yöntemidir. Dosya ise birbiriyle ilişkili bilgiler saklandığı pakettir; her dosyanın en temelde bir adı, uzantısı ve ne tür veri içerdiğini işaret eden çeşidi vardır. Dosyalar gizleme birimleri üstünde tutulur.   Dosya Sistemi: Saklama ve yedekleme birimlerinde saklanan dosyaların düzenlenmesini sağlar. Yani dosyaların gizlenmiş düzenini belirtir. Genel olarak, dosyalama sisteminde sepet (folder) kavramı kullanılmaktadır.   Karakter Tablosu: Bilgisayar ortamında metinleri, yazıları oluşturmak için uygulanan çizelgelerdir. Bellekte sayılar tutulur; fakat bir metin, harflerin, bir dilin gramer yapısına göre anlamlı bir biçimde sıralanmasında oluşur. Dolayısıyla bir metni bilgisayar belleğinde gizleme için harf ile sayı dönüşümü oluşturan çizelgeler tutulur. Bilgisayar dünyasında en çok fazla uygulanan ira tablosu ASCII ve Uniode şekilde adlandırılanlardır.   String: Doğal bir dildeki sözcüğe, cümleye karşılık gelen bir terimdir.Bilgisayar belleğimdeki verinin sayısal şekilde değil de karaktersel düzeyde değerlendirmesiyle oluşur.   Dinamik / Statik Bellek Kullanımı: Bir değişkene ait hafıza sahasının önceden gizli tutulması yöntemine statik hafıza kullanımı; tersi durumda, gerektiği anda bellekten yer istenmesine dinamik hafıza kullanması şekilde adlandırılır. Büyükçe hafıza gereksinimlerinin dinamik karşılanması, bilgisayarın mevcut olan belleğinin üretken kullanılmasını sağlar; hafıza gerektiğinde kullanılır ve işi bitince serbest bırakılır.   Veri Yapısı: Bilginin bellekte tutulma alternatifini ve düzenini gösterir. Programlama dillerinde, genel şekilde tamsayı, kesirli sayı, ira ve kelime saklanması için temel veri yapıları vardır. Böylesi temel veri yapıları dışında türlü veri yapılarına İhtiyaç duyulursa programcı nedeniyle tanımlanır. Veri yapısı verinin bilgi olmasını sağlar; tıpkı veri muhtelif veri yapılarında türlü bilgiler olabilir.   Veri Modeli: Verilerin birbirleriyle ilişkisel ya da sırasal durumunu gösterir; problemin çözümü için kavramsal bir yaklaşım yöntemidir denilebilir. Çok yalın olmayan problemler bir veri modeline yaklaştırılarak çözülebilir.   Uygun veri modeliyle çözüme gidilmeyen problemler, çoğu süre çözümsüz kalmakta yahut tasarımcısı anlamında “bellek yetmiyor” , “bilgisayarın hızı yetmiyor” benzeri sebeplerle yarım bırakılmaktadır. Uygulamada her problem, doğası gereği en uygun bir veri modeline sahiptir; bu modelin yazılım geliştiricisi ve ya programcı vasıtasıyla görülebilmesi gerekir. Daha sonra bu veri modeline dayanılarak algoritmik ifadeler ortaya koyulmalıdır.

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar