Program Tasarımında Temel Kavramlar Nelerdir? (Ders 1)

Program Tasarımında Temel Kavramlar Nelerdir? (Ders 1) Merhaba arkadaşlar, Blogumda yer sektör makaleleri yazarken siz ziyaretçilerin arzuları doğrultusunda işinize yarayabilecek, bilginize bilgi katabilecek ve bilişim dünyasındaki bilmeniz gereken haber makaleleri olmasına dikkat ediyorum elimden geldiğince de muhtelif makalelere değinmeye çalııyorum. Uzun zamandır programlama ve yazılım derslerine mesafe verdik ama bu makalemde devam ediyoruz.     Bildiğimiz üzere program dizaynı bir sanattır; öbür sanat dalları bunun gibi belirli bir temel eğitim alındıktan sonra insanın bilgi ve deneyimini uyguladığı, isteklerini ve duygularını yansıttığı ve bir ürünün ortaya çıktığı bir eylem, bir çalışma şekli, bir Ömür biçimidir. Dolayısıyla program dizaynı yapıcak bir kişinin her şeyden evvela ilgili sanat dalına ait temel kavramları ve ayrıntıları öğrenmesi gerekir; kendisini lüzumlu altyapı ile donatmalıdır. Ancak iyi bir altyapı ile evrensel sanat yakalanabilir.   Yazılım konusu programlamanın üst kümesidir; dolayısıyla yazılım, bilgisayar ve bunun gibi sayısal cihazlar üstünde istenen bir işi yerine getirecek ve herhangi programlama dili/program geliştirme vasıtası kullanılarak işi/görevi yerine getirmek için lüzumlu program ve verilerden oluşur.   Program: Kendi içerisinde bir tüm olan ve belirli bir işi/görevi yerine getiren algoritmik bir ifadedir. Bir program kod yazılarak yapılacağı benzeri donanım tabanlı da tasarlanabilir. Genel olarak, bilgisayar programcıları, işin yazılım tarafıyla ilgilenirken, sistem geliştiriciler hem yazılım hem de donanım tarafıyla ilgilenirler.   Yazılım: Yazılım genel şekilde , bir işin program kodları üretilerek yapılmasıdır; tanımı, donanım dışında kalan ve programcının kodlama yaparak arzulanan bir işi ya da görevin yerine getirilmesi için oluşturduğu program/kod ve veri kümesidir. Yazılım bir yahut aniden çok fazla programın bir araya gelmesinden oluşan bir program kümesidir; özellikle, büyük ölçekli yazılımlar çok sayıda programın, verinin ve dökümanın bir araya gelmesinden oluşur.   Program Kodu:Bir işin yapılması için algoritmik ifadeyi işaret eden programın herhangi bir programlama diliyle ( örneğin C, JAVA, C++ bunun gibi ), o dilin özellikleriyle elde edilmiş program parçasıdır. Program kodu, bir satırdan oluşacağı bunun gibi programın tamamını da kapsayabilir.   Değişken: Verilerin tutulduğu hafıza gözlerine verilen simgesel isimlerdir; dolayısıyla program arasında kullanılacak olan veriler değişkenler üstünde saklanırlar. Değişken üstünde tutmak, gerçekte bilgisayar iç belleğinde tutmakla eş anlamlıdır. sorun bir programda birbirinden muhtelif 5 veri tutulacaksa 5 adet değişkene ihtiyaç vardır. Değişkenlere İsim vermek programcıya kalmıştır; kısıtlamalara uyması koşuluyla arzulanan isim verilebilir. Ancak anlamlı olması önerilir 🙂   Diziler: Aynı türden verilerin tek bir İsim altında bellekte tutulması için uygulanan bir yöntemdir; sıra ismi da bir değişkendir. Bir sıra tanımlanırken adı, üstünde tutulacak veri türü, boyutu ve uzunluğu verilmelidir. Dizi elemanları bellekte geri arda sıralı şekilde bulunurlar. Matematikte bir boyutlu diziler vektör, iki boyutlu dizilerde matris şekilde adlandırılır.   Operatör: Değişkenler, veriler üstünde işlem yapma niteliği olan simgelerdir. sorun toplama operatörü iki değişkenin ya da verinin toplanmasını sağlar; aynı şekilde, Şayet varsa, karekök operatörü bir sayının karekökünü hesaplatır. Karşılaştırma operatörü iki değişkeni yada veriyi, eşit mi, küçük mü ya da büyük mü diye karşılaştırmada kullanılır. Programlama dillerinde operatörler, önceden tanımlanmışlardır; programcıya kalan bunları ne meslek yaptığıyla beraberinde öğrenmek ve kullanmaktır. Operatörler, olabildiğince “+, – , >, && benzeri bir yahut iki karakterden oluşan simgeler şeklindedir.   Deyim/İfade: Deyim ve ya öbür bir deyişle anlatım üst-düzey programlama dillerinde türlü işlemleri gerçekleştiren tekil işlem aımları yahut eylemleridir. sorun belirli bir yemeğin hazırlanıp pişirilmesi bir program ise pırasaların doğranması, etin parçalanması, ocağın altının yakılması birer deyimdir.; ifadedir. Deyimler, değişken ve operatörlerin birleşmesinden meydana gelir.   Atama Deyimi: Atama deyimi sola ok ( ← ) göstergesi kullanılarak yapılır; bu işaret değerin tutulacağı/saklanacağı değişken ile kıymet arasına, değerden değişkene doğru yerleştirilir. misal N değişkenine 5 sayısı atanacaksa  yapılan işlem N←5 biçiminde olur; bunun manası N değişkeninde 5 değerinin atandığıdır; değişkenlere direk böyle bir kıymet atanabildiği bunun gibi aritmetiksel ya da mantıksal bir ifadenin sonucu da atanabilir.   Donanım: Donanım, genel olarak, elektronik elemanlardan oluşan ve bilgisayar sistemini yapan işlemci, disk, ana kart, hafıza vs. benzeri birimlere verilen adlandırmadır. Donanım yazılımın zıttıdır; donanım tabanlı bir çözümde ortada fiziksel bir nesne vardır; yazılım, daha çok fazla sanal bir kavramdır. Yazılım sonucu, ortalıkta fiziksel bir nesne yoktur; yalnızca, yazılıma ait programlar, kodlar olmaktadır ve onlarda gene bir donanım parçası olan hafıza yada gizleme birimi üzerindedir.   Bellek: Bellek programa ait kodların, üstünde işlem yapılacak verilerin ve imal edilen sonuçların üstünde saklandığı donanım parçasıdır. Bellek denilince, akla, bütün dönem şekilde imal edilmiş elektronik devreler akla gelir ve bunlar bilgisayarın iç belleğini oluştururlar.   Saklama Birimi: Adı üstünde bellekten muhtelif olarak, kodların ya da verilerin saklanacağı birimlerdir. sorun disk, disket, CD ve DVD benzeri cihazlar gizleme birimleridir. Saklama birimlerinin, hafıza ile karşılaştırıldığında, kapasitelerinin aşırı büyük hızlarının ise yavaş bulunduğu görülür.   İşlemci: Bilgisayar ve ya gibi bir sistem içerisinde aritmetik, mantık ve karşılaştırma işlemlerinin yapıldığı; ve bu işlemlerin anlamlı sıralarda geri arda kullanılmasıyla daha karmaşık işlemlerin kotarıldığı programlanabilen bir birimdir.   Makina Kodu: İşlemcinin buyruk kümesindeki komutlarla yazılmış bir program parçasıdır. İşlemci, makina koduyla yazılmış programları hiç bir derleyici ya da dönüştürücüye ihtiyaç duymadan direk çalıştırabilir.   Assembly Dili: Bu dil, makina kodu düzeyinde olan komutlara simgesel isimler verilerek oluşturulmuştur. Çünkü makine kodu ile program yazılması güçtür. Assemly dili yardımı ile insanlar kendilerine karmaşık gelen makina kodu yerine daha anlamlı gelen sözcüklerle uğraşmış olur. sorun bir işlemci için toplama işlemi makina kodunda 0xFB iken assembly dilinde add’dir.

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar