PHP Program Yapısı?

PHP Program Yapısı? Merhaba arkadaşlar, PHP kodları HTML kodları ile beraberinde uyumlu bir biçimde kullanılabilmektedir. Çoğunlukla da HTML etiketleri arasına gömülerek kullanılır. Daha sonraki bölümlerde de anlatıldığı benzeri bazı işlemler HTML’siz gerçekleştirilemez. HTML etiketlerinin tamamı PHP ile de uyumludur fakat kodlama yapılırken imla hatası yapmamak için dikkat etmek gerekir. Hazırlanan sayfaların kullanıcı taraflı işlemleri HTML ile, sunucu taraflı işlemleri PHP ile gerçekleştirilir. PHP kodlarını yazmak için özel bir yazılıma ihtiyaç yoktur. Kodlar basit bir imla editörü aracılığı ile yazıldıktan sonra php uzantısı ile kaydedilerek kullanılabilir. Sayfa içerisine eklenecek PHP kodları genelde iki tür etiket ile belirtilebilir. <?php … ?> : Evrensel şekilde genel manada uygulanan etiket türüdür. Bu etiket uygulandığında kodların doğru şekilde yorumlanacağı kesindir. Aksi belirtilmedikçe default şekilde uygulanan PHP başlangıç ve bitiş etiketidir. <? … ?> : Kısa başlangıç ve bitiş etiketidir. Birçok sunucu da default şekilde edilgen durumdadır. Yani bu etiketler kullanılamaz. Bu etiketlerin kullanılabilmesi için php.ini konfigürasyon dosyası içerisinden “short_open-tag” kıymeti aktif(on) hale getirilmelidir. PHP ile XML ve ya XHTML işlemi yapılacaksa bu başlangıç ve bitiş etiketi kapalı(off) halde olmalıdır. Çünkü aynı etiketler XML etiketleri arasında de vardır. Bu kullanımların yanı dizi <script language=”php”> … </script> ya da <% … %> etiketleriyle de başlangıç ve bitiş belirtilebilir. PHP Program Yapısı PHP kodları içerisinde uygulanan boşluk sayısının bir önemi yoktur. Kodlar boşluk yada tab karakteri içerebilir ya da alt satırdan devam edebilir. Ama PHP’ye özgü ifadeler (komut, fonksiyon vb.) arasında boşluk kullanılamaz. Örneğin, aşağıda $sonuc değişkenine 6/3 bölme işlemi 3 muhtelif biçimde atanmıştır ve 3 kullanım türü de hata vermeden çalışır. <?php $sonuc = altı / 3; // tek boşluk $sonuc = altı / üç ; // birden bire fazla boşluk $sonuc = altı / üç ; // çoklu satırlar echo $sonuc; ?> Php arasında bazı durumlarda büyük küçük harf duyarlılığı vardır. Tüm değişken isimleri büyük küçük harf duyarlıdır. Örneğin, aşağıda $eposta değişkeni tanımlanmıştır ve kıymet atanmıştır. $eposta değişkeni ile $Eposta değişkeni tıpkı değişkenler değildir. <?php $eposta = “[email protected]”; echo “Mail Adresim : $eposta<br>”; echo “Mail Adresim : $Eposta<br>”; ?> Php sayfalar içerisinde HTML etiketleri kullanılmak istenirse, HTML etiketleri <?php ?> etiketlerinin dışında yada PHP’nin ekrana yazdırma fonksiyonlarıyla beraberinde kullanılmalıdır. <?php … ?> işaretleri arasına yazılan her satırın sonuna “;”işareti konulmalıdır. Örnek: Sayfamıza “1.satır” yazısını HTML ile “2.satır” yazısını PHP ile yazdıralım. <html> <body>               <font color=”red”>1.satır</font><br>               <?php                     echo”<font color=’red’>2.satır</font>”;               ?> </body> </html> Yukarıdaki örneğimizde uygulanan echo fonksiyonu ekrana bilgi yazdırmak amacıyla uygulanan fonksiyondur. echo “yazırılacak bilgi”; yahut echo $degisken; biçiminde kullanılmaktadır. Aynı biçimde echo fonksiyonu yerine print fonksiyonu da kullanılabilir. Hazırlanan PHP kodları daha sonra incelendiğinde hatırlamaya destekçi olması için İzah satırları eklenebilir. Eklenen İzah satırlarının kodların çalışmasına bir etkisi olamayacak ve sayfada görüntülenmeyecektir. PHP kodları arasına İzah satırları eklemek için “#…”,”//…” ve “//” işaretleri kullanılır. # ve // göstergesi yalnızca olduğu satırı etkileyecek ve başında olduğu satır İzah satırı olacaktır. // işaretleri bir ya da aniden fazla satır İzah eklemek için kullanılır. /* göstergesi ile biten yere kadar olan bölümün tamamı İzah olacak ve kodların işleyişinde bir etkisi olmayacaktır. Bu iki kullanım şeklide PHP için geçerli olup <?php…?> işaretleri bünyesinde olması gerekmektedir.

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar