PHP’de Veri Tipi Değiştirme?

PHP’de Veri Tipi Değiştirme? Merhaba arkadaşlar, Genellikle kodlar arasında uygulanan değişken programcı sebebiyle adlandırılır ama web sayfasını hazırlarken aşırı sayıda değişken kullanıldığı ya da değerler program sebebiyle oluşturulduğu süre değişken türünün karıştırılması mümkün olabilir. Böyle durumlarda PHP’nin gettype() fonksiyonu değişkenin türünü bulmada destekçi olmaktadır. Gettype fonksiyonundan dönebilecek değerler. integer           : Tamsayı türünde değişken. double            : Virgüllü sayı türünde değişken. string              : Karakter kümesi türünde değişken. array               : Dizi değişken türünde değişken. object              : Nesne türünde değişken. class                : Sınıf türünde değişken. unkown type : Değişken tipi bilinmiyor. UYGULAMA : Tanımlanan değişkenlerin adını, değerlerini ve tiplerini sayfaya yazdıralım. Yapılacaklar Aşağıdaki kodları yazarak php uzantısı ile kaydediniz. Hazırlanan bu dosyanın web sunucunuzun web klasöründe olduğundan emin olunuz. ( C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs) Web tarayıcınızın adres tarafına //localhost/dosya_yolu_adı yazarak hazırladığınız sayfanın açılmasını sağlayınız. Elde edilen sonuçlarla kodları yanında inceleyiniz. Değişkenlerin değerlerini değiştirerek doğruluğunu test ediniz. <HTML> <BODY> <?php         $sayi=5;         print(“Birinci değişkenin adı: $sayi<br>”);         print(“Değeri : “.$sayi.”<br>”);         print(“Türü : “.gettype($sayi));         print “<br><br>”;         $karakter=”Sivas”;         print (“İkinci değişkenin adı: $karakter<b>”);         print (“Değeri : “.$karakter.”<br>”);         print(“Türü : “.gettype($karakter));         print “<br><br>”;         $virgullu=5.1234;         print (“Üçüncü değişkenin adı: $virgullu<br>”);         print (“Değeri : “.$virgullu.”<br>”);         print(“Türü : “);         print(“Türü : “.gettype($virgullu));         print “<br><br>”;         $bool=true;         print (“Üçüncü değişkenin adı: $bool<br>”);         print (“Değeri : “.$bool.”<br>”);         print(“Türü : “.gettype($bool)); ?> </BODY> </HTML> Hazırlanan kodlar için bazan değişkenin tipini değişim yapmak gerekebilir. Bu halde settype() fonksiyonu kullanılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken bir noktada karakterlerden oluşan bir string değişkenin sayısal tipe dönüştürülemeyeceğidir.

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar