PHP’de Karşılaştırma ve Mantıksal Operatörleri?

PHP’de Karşılaştırma ve Mantıksal Operatörleri? Merhaba arkadaşlar, Bu yazımızda Karşılaştırma Operatörleri ve Mantıksal Operatörleri konusunu anlatacağım. Karşılaştırma operatörleri ile ismi üzerinde birden bire fazla değerleri kendi aralarında karşılaştırmasını yapacağız. Mesela $a değişkeninde bulunan bir kıymet $b değişkeni ile tıpkı mı? Ya da daha mı büyük? benzeri karşılaştırmaları bu operatörler ile yapacağız. Bu operatörler ekseriyetle if benzeri şarta bağlı işlemlerde kullanılır. Verilen iki değeri, iki değişkeni yada değişkenlerle değerleri karşılaştırmak için kullanılır. Aşağıdaki tabloda karşılaştırma operatörleri verilmiştir. Operatör Görevi Açıklama = = Eşittir ($a= =$b) a ve b değişkenlerinin  eşitliğini kontrol eder. Eşitlik varsa true, olmadan false kıymeti döner. = = = Denktir ($a= = =$b) a ve b değişkenlerinin tip ve kıymet şekilde eşitliğini kontrol eder. Eşitlik varsa true, yok ise false kıymeti döner. ! = Eşit Değil ($a ! = $b) a ve b değişkenlerinin eşit olup olmadığını kontrol eder. Eşitlik varsa true, yok ise false kıymeti döner. < > Eşit Değil ($a < > $b) a ve b değişkenlerinin eşit olup olmadığını kontrol eder. Eşitlik varsa true, olmadan false kıymeti döner. < Küçüktür ($a < $b) a değişkeninin b’den küçüklüğünü kontrol eder. a değişkeninin kıymeti b’den küçükse true, değilse false kıymeti döner. > Büyüktür ($a > $b) a değişkeninin b’den büyüklüğünü kontrol eder. a değişkeninin kıymeti b’den büyükse true, değilse false kıymeti döner. < = Küçük ya da Eşit ($a < = $b) a değişkeninin b’den küçük yahut eşitliğini kontrol eder. a değişkeninin kıymeti b’den küçük ya da eşitse true, değilse false kıymeti döner. > = Büyük ve ya Eşit ($a > = $b) a değişkeninin b’den büyük yahut eşitliğini kontrol eder. a değişkeninin kıymeti b’den büyük ve ya eşitse true, değilse false kıymeti döner. Mantıksal Operatörleri Bu operatörler aniden fazla karşılaştırmanın yada karşılaştırmanın olumsuzunun yapılacağı durumlarda kullanılır. AND mantıksal operatörüyle birleştirilen koşulların tamamının sağlandığı durumlarda true kıymeti döner, koşullardan biri bile sağlanmazsa false kıymeti dönecektir. OR mantıksal operatöründe ise koşullardan bir tanesi sağlansa bile true kıymeti döner, koşullardan hiçbirisi sağlanmazsa false kıymeti döner. Aşağıda bu operatörlerin doğruluk tabloları verilmiştir. Bu tablolarda 0 koşulunun sağlanmadığını, 1 koşulunun sağlandığını gösterir. AND OPERATÖRÜ OR OPERATÖRÜ KOŞUL 1       KOŞUL 2 SONUÇ KOŞUL 1  KOŞUL 2 SONUÇ 0 0 0 (FALSE) 0 0 0 (FALSE) 0 1 0 (FALSE) 0 1 1 (TRUE) 1 0 0 (FALSE) 1 0 1 (TRUE) 1 1 1 (TRUE) 1 1 1 (TRUE)   NOT OPERATÖRÜ NOT (KOŞUL) SONUÇ 0 1 (TRUE) 1 0 (FALSE) Aşağıdaki tabloda kullanılabilecek mantıksal operatörler verilmiştir. Bu tablomuz için $a=40 ve $b=30 bulunduğu farz edilmiştir. Operatör Adı misal ! NOT !($a= =$b) ise netice TRUE & & AND ($a<50 && $b>30) ise netice FALSE || OR ($a<50 | | $b<30) ise netice TRUE And AND && tıpkı görevi yapar Or OR | | ile tıpkı görevi yapar UYGULAMA: İki adet İmtihan ve öğrencinin ismi soyadı tanımlanmıştır. Öğrencinin dersten geçebilmesi için 2. İmtihan notu 50’den büyük ya da eşit olacak ve 2 İmtihan notunun ortalaması 55’den büyük ve ya eşit olması gerekmektedir. Bu şartlar doğrultusunda öğrencinin dersten geçip geçmediğini bulan PHP kodlarını yazalım. Yapılacaklar Aşağıdaki kodları yazarak çıkan sonucu kendi ekran görüntünüzle karşılaştırın. AND operatörü kullanarak sonuçları inceleyiniz. <html> <head><title>İnternet Programcılığı II</title></head> <body> <?php         $sinav1=50;          $sinav2=60;          $adsoyad=”Elif Efe”;        if ($sinav2>=50 & & $sonuc>=55)      {          echo (“Tebrikler “.$adsoyad. “Dersten “.$sonuc.” ortalama ile geçtiniz”);      }   else    {          echo “Üzgünüm “.$adsoyad.” Dersten Kaldınız.”;     } ?> </body> </html>

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar