PHP’de Dizi Değişken Tanımlama?

PHP’de Dizi Değişken Tanımlama? Merhaba arkadaşlar, PHP’de buraya kadar uygulanan değişkenler yalnızca tek kıymet tutmaktadır. Ancak tek değişkende aniden fazla bilgi tutulması gereken durumlar olacaktır. Örneğin, bir sınıfta aniden fazla talebe vardır. Her sınıftaki talebe sayısı farklıdır. Bu bu gibi durumlarda normal değişken kullanması söz konusu olamaz nedeni ise yüzlerce değişken tanımlanması gerekmektedir yahut değişken sayısı kesin şekilde bilinemeyebilir. Bu tür durumlarda sıra değişkenler (array) destekçi olmaktadır. Kullanım Şekli $dizinin_Adı = Array(eleman1,eleman2,eleman3…elemanN) Dizi değişkende tutulan her değerin bir index kıymeti vardır. Index değerleri 0’dan başlar ve dizideki eleman sayısı kadar devam eder. Dizi değişkenin herhangi bir kıymeti almak istenirse $dizi_değişken[index_no] biçiminde index numarasıyla çağrılır. $dizi=array(“Sivas”,”Çorum”,”Samsun”); echo $dizi[1];               //Dönen netice Çorum olacaktır. Var olan bir sıra değişkene kıymet tayin etmek ve ya yeni bir eleman eklemek için $değişken_adı[index_no]=değer halinde kullanılmalıdır. Belirtilen index numarası daha evvela kullanıldıysa eski değerin yerine yeni kıymeti koyacaktır. Yeni oluşan bir index numarasıyla belirtilen index numarasına belirtilen kıymet atanacaktır. $dizi=array(“Sivas”,”Amasya”,”Samsun”); //3 nolu index bulunmadığı için diziye yeni bir eleman eklendi $dizi[3]=”İstanbul”; //2 nolu index olan Samsun değerinin yerine Çorum kıymeti konuldu $dizi[2]=”Çorum”; Dizi değişkeninin eleman sayısını öğrenmek için count fonksiyonu kullanılır. count($dizi_değişken) halinde kullanılmaktadır. Buradan dönen kıymet index’le karıştırılmamalıdır. Mesela, üç elemanlı bir dizinin son index kıymeti 2’dir sebebiyse index değerleri 0’dan başlar. Fakat tıpkı dizinin eleman sayısı üç olur. Dizinin en sonuna yeni eleman eklerken son index değerini bulmamız gerektiği durumlarda da kullanılabilir. $dizi=array(“Sivas”,”Amasya”,”Samsun”,”Çorum”); echo “Dizideki eleman sayısı: “ . count($dizi); // Dönen netice 4 olacaktır. $dizi[count($dizi)]=”Sivas”;      // Dizinin son indexine yeni kıymet eklendi echo “<br>Dizideki eleman sayısı: “ . count($dizi);   // Dönen netice 4 olacaktır. Örnek: Aşağıda 4 türlü öğrencinin üç türlü bilgisi iki boyutlu sıra değişken arasında tanımlanmıştır. $dizi=array (array(“Elif1”,”123”,”Bilgisayar”)         Elif1     123     Bilgisayar           ,array (array(“Elif2”,”456”,”Bilgisayar”)    Elif2     456     Bilgisayar           ,array (array(“Elif3”,”147”,”Maliye”)        Elif3     147     Maliye           ,array (array(“Elif4”,”447”,”Bilgisayar”)    Elif4     447    Bilgisayar           ); Tek boyutlu sıra değişkende bulunduğu benzeri iki boyutlu sıra değişkenlerde array ifadesi kullanılmaksızın aşağıdaki bunun gibi kullanılabilir. $dizi[0][0]=”Elif1”; $dizi[0][1]=”123”; $dizi[0][2]=”Bilgisayar”; $dizi[1][0]=”Elif2”; … $dizi[3][2]=”Bilgisayar”; Dizi değişkenlerde saklanan değerlere 0,1,2… şeklindeki dizinin index numarası ile ulaşılmaktadır. Dizinin index kıymeti yerine arzulanan bir İsim verilebilir. Örneğin, 0 index kıymeti Elif1 olsun yerine isim kıymeti Elif1 olsun gibi. Bu biçimde index kullanması için => operatörü kullanılmaktadır.

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar