Php’de Değişkenler ve Değişken Tanımlama?

Php’de Değişkenler ve Değişken Tanımlama? Değerli okurlar, Değişkenler arzulanan değerlerin belirli bir vakit hafızada tutulması için kullanılmaktadır. Tanımlanan her değişken bellekte belirli bir tutar saha kaplar. Değişkene atanan kıymet programın muhtelif evrelerinde muhtelif değerler alabilir, içeriği sabit değildir. Doğal şekilde değişkene yeni bir kıymet atandığında eskisi kaybolacaktır. Değişken adını bu özelliğinden Ötürü almaktadır. sorun matematikte en çok fazla uygulanan x değişkenini düşünün. x değişkeni işlem sırasında yalnızca tek kıymet alır, yeni bir kıymet atadığınızda eski kıymeti kaybolur. (x=2, x=x+1, x=3) buradaki x değişkenimiz, 2 ve üç aldığı değerlerdir. Değer ataması yapılmayan yada tanımlanmayan bir değişken ekrana yazdırma, karşılaştırma benzeri hesaplamalar dışında uygulandığında tanımsız değişken (Undefined Variable) uyarısıyla karşılaşabilir. PHP konfigürasyonu sırasında bu tür uyarılar dönem dışı bırakıldıysa herhangi bir İkaz vermeyecektir. php.ini konfigürasyon dosyasında bulunan “error_reporting” niteliği değiştirilerek hata ve uyarıların kontrolü gerçekleştirilebilir. Değişken tanımlarken; Değişken isminin önüne $ göstergesi konulur. Değişken adı arasında Türkçe ira (ç, ğ, ü, ö, ş, ı, İ) kullanılmamalıdır. Değişken isimleri “” ile başlayabilir. Değişken adı arasında rakam bulunabilir ama rakam ile başlayamaz. Değişken adı arasında “” işaretinden muhtelif bir işaret kullanılamaz. Değişken isimlerinde büyük küçük harf önemlidir. $toplam değişkeni ile $Toplam değişkeni tıpkı değildir. Bu biçimde yazan iki değişkende PHP içerisinde türlü birer değişken şekilde algılanır. Doğru tanımlanmış değişken örnekleri; $deger=2; $deger_2=”KVP”; $deger2=3.33; Yanlış tanımlanmış değişken örnekleri; $2deger=256;               (Değişkenler rakamla başlayamaz) $deger?=”CORUM”;     (Değişken adlarında “_” işaretinden başka işaret kullanılamaz) $deger=2500;               (Değişken adlarında Türkçe ira kullanılamaz) $deger=CORUM;         (Değişken içerisine ira atanırken tırnak içerisine alınmalıdır. “CORUM”)

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar