PHP’de Değişken Tipleri Nelerdir?

PHP’de Değişken Tipleri Nelerdir? Merhaba arkadaşlar, Diğer dillerde bulunduğu bunun gibi PHP arasında de tutulacak verinin çeşidine göre değişken tanımlaması yapılmaktadır. Değişkenlerin tutmuş bulunduğu değerlere göre bellekten yer tahsisi yapıldığı için değişken tipi doğru seçilmelidir. Ancak PHP arasında değişken tanımlama zorunluluğu yoktur. Değişkene atanan değere göre değişken tipi belirlenmiş olur. Değişkenler üstünde işlem yaptırmak istendiğinde de değişken tipleri önemlidir. Örneğin, değişkenlerin tutmuş bulunduğu 4 ve 45 sayısını toplattırmak istiyorsak değişken tiplerimiz sayısal ise 49 doğru sonucunu verecektir. Ama değişken tiplerimiz içerik türünde ise 445 sonucunu verecektir ki bu bizim istediğimiz netice olmayabilir. Tam Sayı (Integer) Ondalık bölümü bulunmayan negatif ve pozitif sayıları kapsamaktadır. 5, 6, 125, -58 benzeri sayılardır. Örnek: Tamsayı türünde değişkenler oluşturarak değerlerini sayfaya yazdıralım. <?php        $i=456;            //değişken tanımlandı ve kıymet atandı        echo $i;           //değişkenin kıymeti yazdırıldı        echo “<br>”;       //alt satıra geçildi        $x=8;              //değişken tanımlandı ve kıymet atandı        echo $x;           //değişkenin kıymeti yazdırıldı        echo “<br>”; //alt satıra geçildi        $n=-568; //değişken tanımlandı ve kıymet atandı        echo $n; //değişkenin kıymeti yazdırıldı ?> Kayan Noktalı (Real) Pozitif ve ya negatif ondalık bölümü bulunan sayıları kapsar. sorun 478.5, -125.4 benzeri sayılardır. Tamsayı bölümü ile ondalık bölümü arasına “.” (nokta işareti) konulur. Örnek: Kesirli sayı içeren değişkenler oluşturarak değerlerini sayfaya yazdıralım. <?php       $i=456.56; //değişken tanımlandı ve kıymet atandı       echo $i; //değişkenin kıymeti yazdırıldı        echo “<br>”; //alt satıra geçildi        $x=8.78; //değişken tanımlandı ve kıymet atandı        echo $x; //değişkenin kıymeti yazdırıldı        echo “<br>”; //alt satıra geçildi        $n=-12456.45; //değişken tanımlandı ve kıymet atandı        echo $n; //değişkenin kıymeti yazdırıldı ?> Karakter Kümesi (String) Karakterlerden oluşan (harf, rakam, işaret) değerlerin tutulması için uygulanan değişken tipidir. String türleri tek tırnak ( ‘ ) ve çift tırnak ( ” )ile tanımlanmaktadır. sorun $ad=”deneme” ya da $ad=’deneme’. Tek tırnak ile çift tırnak bünyesinde önemli bir ayrım vardır. Çift Tırnak ile Tanımlanan String İfadeler Çift tırnak içerisine yazılan string anlatım arasında bir değişken varsa o değişkenin içeriği yazılır. <?php       $okul_1=”Sivas”;       $okul_2=”$okul_1 MYO”;       echo $okul_2; ?> Tek Tırnak ile Tanımlanan String İfadeler Tek tırnak içerisine yazılan string anlatım arasında bir değişken varsa o değişkenin içeriği yazılmaz o değişken de string anlatım bu gibi algılanır ve değişkenin ismi yazılır. <?php       $okul_1=”Sivas”;       $okul_2=’$okul_1 MYO’;       echo $okul_2; ?> Dizi Tipindeki Değişkenler Dizi değişkenler tıpkı değişkende aniden fazla bilgi tutmak amacıyla kullanılmaktadır. sorun bir sınıftaki talebe isimleri değişkenlerde tutmak istendiğinde sınıftaki talebe sayısı bilinmeyebilir. öğrenci sayısı bilinse bile her talebe için bir değişken tanımlamak gerekir ki böyle bir şeyde olasıdır değildir. Bu tür durumlarda bir sıra değişken ile türlü değerler tutulabilir. Aşağıda bununla ilgili bir Örnek verilmiştir. İlerleyen konularda bundan daha kapsamlı bahsedilecektir. $diziadi[index]=deger; Kullanılacak index değeri  sayısal ya da ira kümesi olabilmekte ama negatif kıymet alamaz. Eğer index ira kümesi kullanılacaksa çift tırnak (” “) arasına alınmalıdır. Örnek: Tek boyutlu sıra değişken <?php       $gunler[0]= “Pazartesi”;        $gunler[1]= “Salı”;       $gunler[2]= “Çarşamba”;       $gunler[3]= “Perşembe”;        $gunler[4]= “Cuma”; ?> Örnek: İki boyutlu sıra değişken <?php       $araba [“Bmw”] [“renk”] = “siyah”;       $araba [“Bmw”] [“model”] = “2017”;       $araba [“Audi”] [“renk”] = “beyaz”;       $araba [“Audi”] [“model”] = “2015”; ?> Değişken Değişkenler Bir değişkenin tutmuş bulunduğu kıymet herhangi bir bilgi olabilir. Ama içerisindeki  kıymet tam olarak değişken değildir. Eğer değişken arasında tutulan kıymet değişken durumuna getirmek isteniliyorsa değişken değişkenler yöntemi kullanılır. Örnek: <?php $deger=”adiniz”; //$deger değişkenine adiniz atandı \(deger="Emre Supcin"; //\)deger değişkenine Emre Supcin atandı echo $deger; //Ekrana adiniz yazdırıldı echo “<br>”; //alt satıra geçildi echo \(deger; //Ekrana Emre Supcin yazdırıldı echo "&lt;br&gt;; //alt satıra geçildi /*$adiniz değişkeni tanımlanmadığı durumda ekrana Emre Supcin yazdırıldı*/ echo $adiniz; ?&gt; Yukarıdaki kodları incelersek $deger isminde değişken tanımlanmış ve adiniz bilgisi atanmıştır.\)deger isminde değişken tanımlanmış ve Emre Supcin bilgisi atanmıştır. \(göstergesi değişken değişimini gerçekleştirmektedir.\)deger değişkeninde $deger yerine “adiniz” bilgisi geldiği için $adniz yolunu alacaktır ve $adiniz isminde bir değişken tanımlamadığınız durumda bu yöntemle tanımlanmış olacaktır.

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar