PHP’de Artırma Azaltma Operatörleri?

PHP’de Artırma Azaltma Operatörleri? Merhaba arkadaşlar, Artırma ve azaltma operatörleri ++ ve – ‘dir. ++ operatörü kullanıldığı değişkenin değerini bir artırır, – – operatörü kullanıldığı değişkenin değerini bir azaltır. Operatörler değişken isminden evvela ya da sonra kullanılabilir. Değişken isminden herşeyden önce kullanılırsa işlem öncesi artırma yada azaltma, değişken isminden sonra kullanılırsa işlem sonrası artırma ya da azaltma yapar. İşlem öncesi Artırma ve ya Azaltma İşlem öncesi artırma için ++$say1, işlem öncesi azaltma için –$say1 biçiminde kullanılmaktadır. Yapıan artırma ve ya azaltma aktif satırdaki işleme uygulanmaktadır. Örnek: <?php        $say1=15;        echo ++$say1;        echo “<br>”;        echo –$say1; ?> Yukarıdaki örnekte ++$say1 ifadesi değişkeninin değerini bir artırır ve echo yeni kıymeti sayfaya yazdırır. Aynı biçimde –$say1 ifadesi de değişkenin değerini bir azaltır ve echo yeni kıymeti sayfaya yazdırır. Dikkat edilirse sayfaya yazdırma işlemi yapılmadan evvela değişkenin kıymeti artıyor yada azalıyor. İşlem Sonrası Artırma yada Azaltma İşlem sonrası artırma için $say1++, işlem sonrası azaltma için $say1- – biçiminde kullanılmaktadır. Yapılan artırma yahut azaltma aktif satırdaki işleme uygulanmaktadır. Örnek: <?php       $say1=15;       echo ($say1++.”<br>”);       echo ($say1- -.”<br>”);       echo $say1; ?> Yukarıdaki örnekte $say1++ ifadesi değişkeninin değerini echo fonksiyonu ile sayfaya yazdırır ve sonra değerini bir artırır. tıpkı biçimde $say1- – ifadesi de echo fonksiyonu yardımı ile değişkenin değerini sayfaya yazdırır ve sonra değerini bir azaltır. Dikkat edilirse sayfaya yazdırma işlemi yapıldıktan sonra değişkenin kıymeti artıyor ya da azalıyor. UYGULAMA: Toplam değişkeninin değerini artırmadan ve artırarak sayfaya yazdıralım. Yapılacaklar Aşağıdaki kodları yazarak ekran görüntünüzle karşılaştırın. Aynı işlemleri azaltma operatörü kullanarak oluşturunuz. <html> <head><title>İnternet Programcılığı II</title></head> <body> <?php        $x=65;        $y=86;        print(“x değişkeninin kıymeti : “.$x);        print(“<br>”);        print(“y değişkeninin kıymeti : “.$y);        print(“<br><br>”);        print(“x++ yaparsak x değişkeninin kıymeti : “.$x++);        print(“<br>(x Artmamıştı Buradan Sonra Artacak)<br>”);        print(“x değişkenine tekrardan bakalım : “.$x);        print(“<br>(x Arttı)<br><br>”);        print(“++y yaparsak y değişkeninin kıymeti : “.++$y); ?> </body> </html>

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar