PHP’de Aritmetik ve Atama Operatörleri?

PHP’de Aritmetik ve Atama Operatörleri? Merhaba arkadaşlar, Kullanmış olduğumuz değişkenler ve değerler üstünde matematiksel ve mantıksal işlem yapmak için uygulanan özel karakterlerdir. Bu karakterlerin neler olduğunu ve görevlerini herzaman beraberinde inceleyelim; Aritmetik Operatörleri Matematiksel işlemlerin gerçekleştirilmesi için uygulanan operatörlerdir. Aşağıdaki tabloda kullanılabilecek aritmetik operatörler ve kullanım yöntemleri verilmiştir. Operatör Görevi Kullanımı + Toplama İşlemi $say1+$say2 – Çıkarma İşlemi $say1-6 * Çarpma İşlemi $say1 * 4 / Bölme İşlemi $say1 / $say2 % Mod (Kalan) Alma İşlemi $say1 % 8 UYGULAMA: Sayısal türdeki iki değişken üstünde dört işlemi gerçekleştirerek sayfaya yazdıralım. Yapılacaklar Aşağıdaki kodları yazarak islem.php uzantısı ile kaydediniz. Hazırlanan bu dosyanın web sunucunuzun web klasöründe olduğundan emin olunuz. (C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs) Web tarayıcınızın adres tarafına //localhost/islem.php yazarak hazırladığınız sayfanın açılmasını sağlayınız. Değişkenlerin değerlerini değiştirerek doğruluğunu test ediniz. <HTML> <BODY> <?php         $say1=81; //$say1 değişkeninin kıymeti 81 oldu         $say2=10; //$say2 değişkeninin kıymeti on oldu         print(“Toplam : “);         print($say1+$say2); //$say1 ile $say2 toplamı ekrana yazıldı         print(“<br>Fark : “);         print($say1-$say2); //$say1 ile $say2 farkı ekrana yazıldı         print(“<br>Çarpım : “);         print($say1*$say2); //$say1 ile $say2 çarpımı ekrana yazıldı         print(“<br>Bölme : “);         print($say1/$say2); //$say1 ile $say2 bölündü ekrana yazıldı         print(“<br>Mod : “);         print($say1%$say2); //$say1 ile $say2 bölümünden kalan ekrana yazıldı ?> </BODY> </HTML> Atama Operatörleri Atama Operatörü önceki konularda Örnek kodlar arasında kullanıldığı benzeri bir değişkene kıymet tayin etmek için uygulanan “=” (eşittir) karakteridir. misal Kod Açıklama $ad=”Büşra”; $ad değişkenine Büşra kıymeti konulmakta $say1=15; $say2=20;      $toplam=$say1+$say2; $say1 değişkenine 15 değeri, $say2 değişkenine 20 kıymeti konulmaktadır. $toplam değişkenine ise bu iki değişkende ki değerlerin toplamı olan 35 konulmuştur.

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar