Pardus İşletim Sisteminde Kullanıcı ve Grup Hesabı Nedir?

Pardus İşletim Sisteminde Kullanıcı ve Grup Hesabı Nedir? Merhaba sevgili okurlar, Bu hafta açık kaynak işletim sistemi ağırlıklı şekilde makale paylaşıyoruz ve makalelerimize bir yeni şekilde pardus’ta kullanıcı ve küme hesabının da ne olduğunu bu makalemizde belirteceğim. Pardus işletim sistemi, çok fazla kullanıcılı bir işletim sistemi şekilde kullanıcılara adalet ve yetkilerin verilmesi için kullanıcılar (users) ve gruplar (groups) anahtarlarını kullanır. Linux sistemlerde adalet ve yetkiler, dosyalar üstünden kullanıcı ve gruplar için belirlenir. Kullanıcı Hesabı Bir bilgisayar, muhtelif kişiler anlamında müşterek kullanıldığı durumlarda her kullanıcı, işletim sisteminde kendisine özel dosyalar ve programlar ile bilgisayarı kendi ihtiyaçları doğrultusunda şahsi hâle getirebilir. Bunun için kullanıcı adına işletim sisteminde hesap açılır. Bu hesap; kullanıcının ismini, dosyalarını, kaynaklarını, haklarını ve ona ait her şeyi temsil eder. Linux sistemlerde dosya ve dizinlere erişim sağlayarak bunlar üstünde işlem yapmak için kullanıcı haklarına İhtiyaç vardır. Açık kaynak işletim sisteminin en önemli özelliklerinden biri de her dosya için dosya sahibine, öbür kullanıcılara ve gruplara göre okuma, yazma ve çalıştırma haklarının belirlenebilir olmasıdır. Sistem Yöneticisi Çok kullanıcılı işletim sistemlerinde, işletim sistemi üstünde bütün yetki ve haklara sahip bir yönetici kullanıcısı vardır. Linux işletim sistemlerinde, sistem yöneticisi “root” şekilde isimlendirilmiştir. Linux işletim sisteminde bir kullanıcı bile olsa root kullanıcısı kurulum sırasında varsayılan şekilde belirlenir. Root hesabı, sistem üstündeki bütün dosyalar, dizinler ve kullanıcılar üstünde her muhtelif değişikliği yapmaya yetkili olduğundan hesabın güvenliği sistem güvenliği açısından aşırı önemlidir. Bilgisayarınızı tek kullanıcı şekilde kullanacak olsanız da sistem güvenliğiniz için root kullanıcısıyla değil, normal bir kullanıcı ile celse açmanız önerilir. Kullanıcı Hesaplarının Tutulması Linux sistemlerde kullanıcı hesap bilgileri, /etc/passwd dosyasında tutulur. Eğer şifreleme şekilde “gölge parola” (shadowing) seçilmişse şifreler ayrı şekilde /etc/shadow dosyasında tutulur. Gölge parola, sonradan Linux sistemlere eklenmiş bir özelliktir. Sistem girişinde, kullanıcı hesap bilgilerinin okunması gerektiğinden, “passwd” dosyası herkes sebebiyle okunabilir (chmod 644) olmalıdır. Pardus buyruk satırına geçmek için Alt+F2 kısa şeklini kullanarak gelen Komut Çalıştır. penceresinde “konsole” yazmak yeterlidir. Bir Linux işletim sistemindeki en basit veri tabanı; misal 1.3’te verilen geçerli satın alanların ve onların birleştirilmiş bilgilerinin listelendiği /etc/passwd adlı içerik dosyasıdır. Bu dosya, parola dosyası şekilde anılır. Bu dosyada her kullanıcı için bir satır ve her satırda iki nokta üst üste (:) işaretleri ile ayrılmış 7 sütun bulunur. Bu sütunların anlamları şöyledir: -> Kullanıcı adı -> Şifrelenmiş şekilde parola -> Kullanıcı kimliği (bir numara) -> Grup kimliği (bir numara) -> Kullanıcının gerçek adı ve hesapla ilgili öbür açıklamalar -> Kullanıcının ev dizini -> Bağlantı kabuğu (başlangıçta çalışacak kabuk) Grup Hesabı Linux sistemlerde kullanıcı hesaplarını belirgin kategorilere göre gruplayarak izin ve hakları tek tek yapmak yerine, küme hesabı yaparak bu küme üstünde değişikliklerle gruba Üye kullanıcılar için toptan yapılabilir. Bir kullanıcı aniden fazla gruba Üye olabilir, böylece muhtelif grupların haklarından yararlanabilir. groups komutu Öğe kullanıcının hangi gruplara Üye olduğunu görüntüler. Grup ayrıntıları /etc/group dosyasında saklanır. Bu dosya üstünde yer saha bilgiler; -> Grup adı, -> Grup şifresi (nadiren kullanılır), -> Grup tanımı / ID, -> Kullanıcılardır.

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar