Otomatik İşyeri Tescil İşlemleri

Otomatik işletme tescili dönemi başlandı. Bildiğiniz üzere normalde SGK işletme tescil başvurusuna ilişkili olarak işletme bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığınız güne kadar elden ya da e sosyal güvenlik kurumu işletme tescil uygulamasından bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi’ne yapmanız gerekiyor.

Ancak SGK işletme tescili ilgili şekilde hayatımıza yeni 1 uygulama daha girdi. SGK otomatik işletme tescili denilen bu uygulama ile bundan böyle bazı işyerlerinin SGK tescilleri otomatik şekilde yapılacak. Peki nedir sosyal güvenlik kurumu otomatik tescil ? Kimler sosyal güvenlik kurumu otomatik tescil hakkından yararlanabilecek?

SGK otomatik tescil düzenlemesini içeren hukuk resmi gazetede yayımlandı. 10 Mart 2018 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7099 Sayılı Kanun ile firmaların işletme sosyal sigortalar kurumu tescili ve bina ruhsatına tabi olan işlerin sosyal güvenlik kurumu işletme tescili otomatik şekilde yapılacak.

Bu vaziyet ilk kere kuruluş tescili için ticaret sicil müdürlüklerine başvuran ve tıpkı biçimde bina ruhsatı için ilgili Kuruluşa başvuranlar için geçerli olacak. Konu ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu anlamında yayımlanan 2018/11 Sayılı genelge gereği işlemler şu biçimde yürütülecek. Otomatik tescil yerine E-SGK tescil sisteminden adım adım işletme tescili nasıl yapılıyor meselesi için bilgi için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Şirketlerin otomatik işletme tescili nasıl vardır ?

7099 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile yanında ticaret sicil müdürlüklerinde ilk defa tescil işlemi yapılan kuruluşların sigortalı çalıştırmasa dahi otomatik şekilde SGK tescili yapılması düzenlemesi getirilmiştir. Ticaret sicil müdürlüğü anlamında otomatik işletme tescil işleminin yapılabilmesi için Şirket kurulum dilekçesi ve bildirim formu ile birlikte;

 • İşyeri bildirgesi ve eklerini vermeniz gerekiyor.
 • Ayrıca e beyanname parola sözleşmesini de vermeniz gerekiyor. ().
 • Şifre kanuni vekil adına istenecekse vekile ait noter onaylı vekaletname gerekir.

Şirket yetkilisi vasıtasıyla Ticaret Sicil Müdürlüklerine ibraz edilen yukarıdaki belgeler Sosyal Güvenlik Kurumuna online şekilde gönderilecektir. Böylece işveren Sosyal Güvenlik Kurumu’na bununla beraber müracaat yapmadan otomatik şekilde işletme tescil işlemini de tamamlamış olacak ve e beyanname şifresi otomatik şekilde tanımlanacaktır.

Şirket kurulumu aşamasında işletme tescil işlemi için lüzumlu belgeleri vermeseniz dahi otomatik sosyal sigortalar kurumu tescil işlemi gene yapılacak. Fakat bu halde e sigorta tescil aktivasyon işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Bu halde sosyal güvenlik kurumu işletme tescil işlemi için işletme bildirgesi ve lüzumlu belgelerle beraberinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaat yapmanız gerekmektedir.

Yukarıda anlatmış olduğumuz vaziyet ticaret sicil müdürlükleri aracılığı ile tescil işlemi gerçekleştirilen kurumlar ile ilgilidir. Şayet siz tescil işleminin ardından işyerinizi devredecekseniz, kapatacaksanız ya da yeni 1 e bildiri kullanıcısı tanımlayacaksanız v.s. bununla birlikte bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi’ne müracaat yapmanız gerekmekte.

Ticaret sicil müdürlüğünde kuruluş tescilinden sonrasında SGK’da yapılacak işlemler

 • Şirket kurulum aşamasında sizin sigortalı çalıştırıp çalıştırmayacağınıza bakılmaksızın Ticaret Sicil Müdürlüğü aracılığı ile şirketin kurulumu tamamlandığında SGK sistemi nedeni ile da otomatik şekilde firma ile ilgili işletme dosyası tescili yapılacaktır.
 • Eğer kuruluş kurulum aşamasında sigortalı çalıştırmaya başlayacağınız tarihsel belirttiyseniz işyeriniz bu tarih itibarıyla kanun kapsamına alınacaktır. Şayet sigortalı çalışmaya başlayacağı tarihsel beyan etmediyseniz bu halde işletme tescil tarihsel şirketin firma tarihsel şekilde esas alınacaktır.
 • SGK sebebi ile otomatik şekilde tescil edilen işyeriniz için alt taraftaki bunun gibi 1 doküman tebliğ edilecek.
ssk otomatik tescil bildirgesi
 • Sigortalı çalıştırmasanız dahi bu tebligat SGK sebebi ile size tebliğ edilecek. Şayet çalıştırmıyorsanız 1 işlem yapmanız gerekmez.
 • Şirket kurulumu aşamasında sigortalı çalıştırmayacağını beyan etmiş lakin sonradan sigorta tescili yapanlardan SGK nedeniyle bununla birlikte işletme bildirgesi istenmeyecek. Sigortalı girişi yapılan tarih işletme dosyasının kanun kapsamına alınış tarihsel şekilde güncellenecek. Geç bildirimden ötürü herhangi 1 ceza uygulanmayacak.

Otomatik şekilde tescil edilen kuruluşların ihaleli 1 meslek yapması, inşaat inşaatı yapması, muhtelif 1 adreste işletme açması biçiminde bu işler için bununla beraber işletme tescili yapılması ve bildiri verilmesi gerekmektedir.

Şirket Kurulumu aşamasında SGK vasıtasıyla otomatik şekilde tescil edilen işletme dosyası açılış zamanından itibaren iki yıl arasında sigortalı çalıştırılmaması şeklinde edilgen edilecek. Fakat iki yıldan sonrasında sigorta girişi yapılacaksa bu dosya yine aktif bir hale getirilebilecek.

Şirket kurulumu aşamasında e bildiri şifresi sözleşmelerini ve işletme bildirgesi ile eklerini ticaret sicil müdürlüklerine verdiyseniz yetkili şahıs adına e devlet sisteminden bildiri şifresi görüntülenebilecektir. Bununla beraber SGK’ya uğramanıza gerek kalmayacak yani.

SGK tescil evrakları ve güncel bütün işlemler için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Bina inşaatı sosyal güvenlik kurumu otomatik işletme tescili nasıl bulunmaktadır ?

7099 Sayılı Kanun ile yapılan 1 diğeri önemli değişiklik ise bina ruhsatı yerlerin otomatik şekilde tescil işleminin yapılması. Yeni uygulama ile;

 • Valilikler, Belediyeler ya da ruhsat vermeye yetkili Öbür Halk ve özel yasa tüzel bireyleri anlamında bina ruhsatı verilmesi biçiminde bu bina ruhsatına istinaden sosyal güvenlik kurumu dosyası otomatik şekilde tescil edilecek.
 • Yapı ruhsatı başvurusu ile beraberinde alt taraftaki belgeleri de ibraz etmeniz gerekiyor.
 1. Yapı ruhsatı bildirim formu
 2. E-sigorta sözleşmeleri (ıslak imzalı olacak).
 3. Şifre yetkili 1 insana verilecekse kanuni vekaletname.
 • Yukarıdaki belgeler ve tescil işlemlerine ait bilgiler ruhsatı sağlayan Kurum anlamında online şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilecektir. Böylece sosyal güvenlik kurumu otomatik işletme tescil işlemi yapılmış olacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaat yapmadan e devlet sisteminden e beyanname şifresini görüntüleyebileceksiniz.
 • SGK tesciline ilişkili olarak bilgilerin bina ruhsatını sağlayan Kuruluşa ibraz edilmemesi biçiminde dahi SGK işletme tescili otomatik şekilde yapılacaktır. Lakin bu halde e beyanname aktivasyonu yapılmayacak işverenin sözleşmeler ve müracaat formu ile ilgili SGK’ya başvurması gerekecektir.

Yapı ruhsatları ile ilgili üst kısımda anlatılan süre ilk ruhsat tescilleri için geçerlidir. Devir, kapanma v.s. bu gibi durumlarda bununla birlikte lüzumlu belgeler ile SGK’ya müracaat yapılması gerekmektedir.

Bina inşaatları ve ruhsata tabi diğeri işlemler için SGK’da yapılacaklar

 • Yapı ruhsatı müracaat sırasında sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmayacağı ciddiyet arz etmediğinden SGK aracılığıyla her halükarda otomatik şekilde tescil işlemi yapılacaktır.
 • Eğer sigortalı girişi yapılacak tarih göze çarpan ise dosya bu tarih itibarı ile kanun kapsamına alınacaktır. Şayet göze çarpan değilse ruhsatın onay tarihsel esas alınacaktır.
 • Eğer bina ruhsatında bina sahibi ve bina müteahhidi kısmında yazan İsim tıpkı ise bu şahıs adına, müteahhid kısmında türlü şahıs teferruatları var ise müteaahit adına dosya tescili açılacaktır.
 • SGK otomatik tescile ilişkili olarak alt taraftaki benzeri 1 tebligatı size gönderecektir.
sgk otomatik tescil bildirimi
 • Sigortalı çalıştırılmayacaksa bile yukarıdaki evrak gönderilecektir. Daha sonrasında dosyanın kanun kapsamına alınış tarihsel sigortalı ilk giriş tarihsel şekilde tekrardan güncellenecektir.
 • Eğer ruhsat tescil zamanından itibaren sigortalı çalıştırıldığı tetkik edilirse cezai işlem uygulanacaktır.
 • Ruhsat tescilinin ardından açılan otomatik sosyal güvenlik kurumu dosyası iki yıl boyunca sigortalı çalıştırılmasa dahi aktif kalacaktır. iki yıldan sonrasında dosya kapatılacaktır. İşveren bu dosyada sonradan sigorta girişi yapacaksa 1 dilekçe ile SGK’ya müracaat yapması gerekecektir.
 • Yapı ruhsatı tescilinden sonrasında bina sahibi sosyal güvenlik kurumu bildirim işlemlerini otomatik tescil edilen dosya üstünden yapıcak olup yeni 1 dosya tescili yapılmayacaktır.

Özel inşaat inşaatlarında SGK anlamında istenen tescil evrakları ve dosya açma işlemleri meselesi için bütün ayrıntılar için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Yapı ruhsatı bildirim formu

Belediye, valilik ya da diğeri ruhsat vermeye yetkili Kurumlara bina ruhsatı için başvuranlar tıpkı anda SGK tescilinin de otomatik şekilde açılmasını istiyorsa sosyal güvenlik kurumu bina ruhsatı bildirim formunu da doldurarak ilgili Sosyal Güvenlik Merkezi’ne vermeleri gerekmektedir.

Sgk bina ruhsatı bildirim formu örneği alt taraftaki gibidir. Ruhsat başvurusunda bu doküman verilmese dahi SGK anlamında otomatik tescil işlemi açılacak lakin e sigorta şifresi tanımlanmayacaktır. Lakin bina ruhsat bildirim formu da verildiğinde bununla birlikte SGK’ya yapı açılışı için müracaat yapılmasına gerek kalmayacaktır.Sosyal güvenlik kurumu bina ruhsatı bildirim formunu buradan indirebilirsiniz: Bina ruhsati bildirim formu örneği ise alt taraftaki gibidir;

yapı bildirim formu örneği

SGK işletme tescil işlemleri konusundaki merak ettiklerinizi yorum kısmından sorabilirsiniz. 

İçerik Başlıkları

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar