Ölen İşçi İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir ?

Ölen işçi için yapılması gerekenler baş karıştırıcı bulunmaktadır. Sigortalı iken vefat eden işçilerin sigorta bildirim, tazminat işlemleri v.s. konusu için tam şekilde ne bunun gibi işlemler yapılacağı hususunda işverenler zorluk yaşamakta ve bize bu konu ile ilgili sık şekilde sorular sorulmaktadır. Biz de işçinin ölümü biçiminde yapılacak işlemler konusunu tek başlık altında değerlendirmek istedik.

Bu paylaşımımızda vefat eden 1 işçi için SGK’ya ölüm bildirimi nasıl organize edilmektedir ve ölen işçinin hakları kısacası vefat eden personel işlemleri konularında bütün teferruatları bulabilirsiniz.

İşçinin ölümü biçiminde yapılacak işlemler nelerdir ?

Ölüm şeklinde yapılması gerekenler bünyesinde çok sayıda işlem bulunur. Bunların hepsini ayrı başlıklar şeklinde ve detaylı şekilde anlattık. Tabi ki işletme ve ya işçinin özelliğine ve vefat nedenine göre yapılacak işlemler değişebilir ya da bunlara ilave şekilde yapmanız gerekenler olabilmektedir. Temel şekilde yapmanız gerekenler alt taraftaki gibidir.

İşçinin ölümü biçiminde Sgk’ya bildirim nasıl düzenlenmektedir ?

Öncelikle yapılması gereken ilk işlem ölüm tarihsel sebebi ile sigorta çıkışını yapmak. Vefat eden işçinin işten sosyal güvenlik kurumu ölüm bildirimi yani çıkış işleminin en geç ölüm zamanını takip eden 10.güne kadar yapmanız gerekiyor. Ölen işçinin sigorta çıkışı 10-ölüm aracılığıyla işten çıkış” kodu ile verilmelidir.

Ölüm nedeni ile işten çıkış kodu ile İşten ayrılış bildirgesini verdikten sora dizi var ise işçinin kıdem tazminatı hesaplaması ve Öbür alacakların hesaplamasına geliyor. İşten çıkış işlemlerinin nasıl yapacağınız konusu için ayrıntılar için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Ölen işçiye kıdem tazminatı ödenir mi ?

Ölüm şeklinde kıdem tazminatının vefat eden işçinin adalet sahiplerine Öbür ismi ile kanuni veraselerine ödenebilmesi için işçinin vefat zamanından önceki son bir yıl kesintisiz çalışmış olması gerekiyor. Şayet çalışma bir yıldan az ise tazminat ödenmez. Ölüm mecburiyetinde tazminat ödenmesi zorunludur.

Ölen işçinin kıdem tazminatı kime ödenir ?

Gelelim çok aşırı sorulan sorulardan bir tanesi olan işçinin ölümü şeklinde kıdem tazminatı kime ödenir sorusunun cevabına. İşçinin ölümü biçiminde ölüm tazminatı ödemesi kanuni veraselerine ödenmesi gerekir. Bunun için adli birim kararı ile vasi şekilde tanınmış olması gerekir. Veraset ilamını istemeniz gerekir yani. Ölen işçinin tazminatı veraset ilamından sonrasında ödenebilir.

Ölüm tazminatı ne kadardır ?

İşçi ölüm tazminatı hesaplasında işçinin son brüt kazancı esas alınır ve işyerindeki yekün çalışma zamanı ile orantılı şekilde hakedilen kıdem tazminatı hesaplanır. İşçinin son brüt kazancını yazının altındaki yorum kısmından yazmanız şeklinde ödenmesi gereken kıdem tazminatı tutarını hesaplayabiliriz. Ölen işçi adına ne kadar tazminat ödenmesi gerekiyor

Ölen işçiye ihbar tazminatı ödenir mi ?

İhbar işçi ya da işverenin Kanunen belirlenen sürelere uymadan çıkış olması zorunda ödenmesi mecbur olan tazminattır. Ölüm istisna bulunduğu için ölüm biçiminde geçerli değil. İhbar tazminatı ödenmez.

Ölen işçinin maaş ödemesi YAPILIR MI ?

Ölen işçinin maaş alacakları var ise kanuni adalet sahiplerine ödenmesi gerekir. Bunun verasetnameye göre yapılması gerekir. Eşi sağ ise kalan ödemeler eşi adına da yapılabilir. Fakat ödemenin verasetnameye göre yapılması daha sonrasında olabilecek karışıklıkların önüne geçmiş olacaktır.

Kullanılmayan yıllık izin sürelerine ait ödeme organize edilmektedir mı ?

İşveren vefat eden işçinin var ise kullanmadığı yıllık izin sürelerine ilişkili olarak ödemeleri de adalet sahiplerine yapması gerekiyor. Kullanılmayan yıllık izin sürelerine ilişkili olarak ne kadar ödeme yapılacağını hesaplamak için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İş kazası neticesi ölümde yapılması gerekenler

Eğer sigortalı meslek kazası akibeti vefat ettiyse;

  • SGK işten çıkış kodunun “11-İş Kazası Neticesi Ölüm” kodu ile verilmesi gerekiyor.
  • Ayrıca meslek kazası oluş zamanından itibaren en geç üç meslek günü arasında meslek kazası bildirimini de elektronik ortamda yapmanız gerekiyor.
  • Bildiğiniz üzere meslek kazası akibeti vefat eden işçilerin adalet sahiplerine bir gündelik sigortası olsa dahi devamlı meslek göremezlik geliri bağlanmaktadır.
  • Bu hususun göz ardı edilmemesi ve adalet sahiplerinin bu konu ile ilgili bilgilendirilmesi iyi olacaktır.

Raporlu iken vefat eden işçiye rapor parası ödenir mi?

Hastalık, meslek kazası, uğraş rahatsızlığı ya da doğum iznindeyken ölen işçilerin adalet sahiplerine ölüm zamanını takip eden dokuzuncu güne kadar olan rapor parası ödemeleri organize edilmektedir. Bunun için işverenin ölüm nedeni ile işçinin çıkışını yaparak ölüm tarihine kadar olan kısım için çalışmazlık bildirimi yapması gerekmektedir.

Emekli olmaksızın vefat eden işçi için yapılması gerekenler nelerdir ?

Emekli yapılmaksızın çalışan işçi için uygulanacak olan süre ve Kanuni haklar aynen üst kısımda belirtildiği gibidir. İlave şekilde Şayet bireyin sosyal sigortalar kurumu kapsam gereğinde borçlanmalar dış en az 900 günü var ise adalet malikleri Sosyal Güvenlik Kurumu’na ölüm aylığı başvurusunda bulunabilirler.

İşverenin ölümü şeklinde işçi çıkışı nasıl yapılıyor ?

Yukarıda  ölüm şeklinde sosyal güvenlik kurumu ya bildirim ve işçi için yapılacak işlemler meselesinde ayrıntılı bilgi verdik. Tam tersi halde yani işverenin vefatı biçiminde de Şayet dosya devam edecekse miras yolu ile intikal yapılarak tescil mirasçı adına değiştirilerek tıpkı dosyadan devam edilebilir.

İşverenin ölümü biçiminde sosyal güvenlik kurumu işlemlerini özetleyecek şekilde şu biçimde sıralayabiliriz;

  • Sigortalıların işten ayrılış bildirgesi ölüm tarihsel nedeni ile yapılır.
  • Borçlar ödendikten sonrasında dosyanın kapatılması için Sosyal Güvenlik Kurumu’na dilekçe verilir.
  • Eğer miras yolu ile intikal olacaksa ölüm zamanından en geç üç ay arasında işletme tescil uygulaması üstünden tescil başvurusunun yapılarak evraklar ile de SGK’ya müracaat yapılması gerekmektedir.
  • İşverenin ölümü şeklinde ihbar tazminatı ödenmesi gerekmiyor.
  • İşverenin ölümü mecburiyetinde kıdem tazminatının ödenmesi gerekir. İşçiler bunu gerekirse Kanuni veraselerden rica edebilir.

İşverenin ölümü şeklinde işçi çıkışı kodu ne olmalı ?

işyeri ve dosya kapatılacaksa bu halde işçilerin çıkış işlemlerinin işveren ölüm tarihsel itibarı ile yapılması gerekir. işverenin ölümü şeklinde işçi çıkış kodu çıkışlar “18-İşin Sona Ermesi” kodu ile verilebilir. Şayet devam edilecekse zaten mirasçılar anlamında üç ay içerisinde müracaat yapılmalı ve bildirge verilmelidir.

İçerik Başlıkları

Etiketler

Yorum yapmak için lütfen giriş yapınız

Yorumlar